Instellingen

Plan voor langdurige opvang statushouders in leegstaand kantoorpand Gouda

Asielzoekers | Foto ANP
Asielzoekers | Foto ANP
GOUDA - Het leegstaande Goudse Poortgebouw wordt als het aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ligt een opvanglocatie voor statushouders. Het COA hoopt het pand op lange termijn te kunnen gebruiken, gecombineerd met winkels op de begane grond en ruimte voor bijvoorbeeld ateliers of beginnende bedrijven. Dat blijkt uit een brief van het Goudse stadsbestuur aan de gemeenteraad.
De aanvraag van het COA komt op een moment dat er volop naar locaties voor de opvang van asielzoekers wordt gezocht. De plannen met het leegstaande pand aan de Doesburgweg zijn echter niet voor de korte termijn. Als het stadsbestuur en de gemeenteraad groen licht geven, zal er ook naar geïnteresseerde bedrijven moeten worden gezocht. De hoop is dat er voor de zomer volgend jaar een concreet plan ligt. Een grove inschatting is dat - mocht alles lukken - het pand pas begin 2025 in gebruik kan worden genomen.
De gemeente heeft met het COA twee verkennende gesprekken gevoerd. Het stadsbestuur is in de brief enthousiast over de plannen. 'De ambitie van Gouda is om een inclusieve stad te zijn, waar de verbondenheid wordt bevorderd tussen inwoners met verschillende culturele achtergronden', staat in de brief. Het is nu aan het COA 'een proces in te richten' waarbij de inwoners en ondernemers betrokken worden en om uiteindelijk met een concreter plan naar de gemeenteraad te komen.

Aantal statushouders

Hoeveel statushouders, dus mensen met een verblijfsvergunning, in het Goudse Poortgebouw zouden moeten komen, is niet bekend. Dat hangt af van hoeveel ruimte voor bedrijven en andere functies in het pand moeten komen om de plannen financieel haalbaar te maken. Aantallen zullen dus pas bekend worden als het COA met een concreet voorstel komt.
Het kantoorgebouw staat al enige tijd leeg
Het kantoorgebouw staat al enige tijd leeg © ANP
Het gaat om plannen voor de lange termijn. Dat wil zeggen dat het COA het pand meerdere jaren in gebruik wil nemen. Voor Gouda is het plan gunstig, stelt het COA. Het pand zou zijn bedoeld voor statushouders die al aan Gouda en andere gemeenten in de regio zijn gekoppeld. 'Door al in een vroeg stadium in de stad te komen wonen, kunnen zij alvast starten met inburgeren. Dit draagt bij aan het toekomstperspectief van de nieuwe inwoner van Gouda, waar de gemeente zelf ook van meeprofiteert.'