Instellingen

Overwegend positieve reacties op plan statushouders in Gouda, maar ook kritiek

Foto ter illustratie
Foto ter illustratie © ANP
GOUDA - De politiek in Gouda reageert met gemengde gevoelens op het verzoek om een leegstaand kantoorpand de komende jaren om te toveren tot opvanglocatie voor statushouders. De coalitiepartijen zijn enthousiast, maar hebben nog wel veel vragen. 'We hebben in het verleden niet voor niets besproken dat het bedrijventerrein waar de Goudse Poort staat eigenlijk niet geschikt is om te wonen. Dus we zijn wel benieuwd hoe dit plan er dan uit moet gaan zien', zegt D66-fractievoorziter Evert Bobeldijk.
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft twee gesprekken met de gemeente Gouda gevoerd en de wens uitgesproken om van het Poortgebouw aan de Doesburgweg een opvanglocatie voor statushouders te maken. In het leegstaande kantoorpand moeten als het aan het COA ligt ook beginnende bedrijven en winkels komen.
'We zullen er met een positieve blik naar kijken', zegt Rolf van der Mije, fractievoorzitter van coalitiepartij GroenLinks. 'Maar we staan natuurlijk nog helemaal aan het begin en daardoor ligt er nog veel open. We hebben zo onze vragen, maar zien zeker wel mogelijkheden.' Ook de ChristenUnie zegt nog veel vragen te hebben, maar is wel blij dat er onderzocht gaat worden of Gouda een bijdrage kan leveren aan het opvangen van statushouders. 'We hebben naastenliefde hoog in het vaandel staan. Wel moet de opvang passend zijn en moet er voldoende draagvlak zijn', stelt fractievoorzitter Anna van Popering.
Het kantoorgebouw staat al enige tijd leeg
Het kantoorgebouw staat al enige tijd leeg © ANP

'Nu kan het ineens wel'

Oppositiepartij VVD Gouda is niet positief over het voorstel. 'Inhoudelijk hebben we veel vragen en zorgen', reageert raadslid Kevin de Jonge. 'We hebben in Gouda al een groot probleem met de beschikbaarheid van woningen. De ambtelijke organisatie is al druk belast en de vraag is of we het qua openbare orde wel aan kunnen. Bovendien vragen we ons af wie de kosten gaat dragen.'
De SP, ook een oppositiepartij, zegt 'stomverbaasd' te zijn over de houding van het stadsbestuur. 'Inhoudelijk kan ik nog niks over het plan zeggen', vertelt fractievoorzitter Lenny Roelofs. 'Maar we vechten al acht jaar tegen de wethouder om woningbouw in de Goudse Poort mogelijk te maken. Ieder jaar weer halen we dat aan en steeds werd er gezegd dat dat niet kan. Nu ligt er een verzoek van het COA en kan het ineens wel.'
Het plan voor opvang van statushouders staat nog in de kinderschoenen en wordt een langetermijnproject. Als de gemeenteraad groen licht geeft, zal er ook naar geïnteresseerde bedrijven moeten worden gezocht. De hoop is dat er voor de zomer volgend jaar een concreet plan ligt. Een grove inschatting is dat - mocht alles lukken - het pand pas begin 2025 in gebruik kan worden genomen.

Positief, maar wel vragen

Een 'ja, mits-houding' is wat coalitiepartij D66 Gouda heeft bij de plannen, zegt Bobeldijk. 'We snappen de druk en we willen ook zeker ons steentje bijdragen. Maar we weten nog niet hoe groot het plan moet gaan worden. Dat zijn vragen die wij wel eerst beantwoord willen zien. Dan zijn we zeker bereid om er met het COA over te gaan praten, zodat we met elkaar kunnen kijken of de Goudse Poort de juiste plek is.'
Raadsleden geven ook aan blij te zijn al in een vroeg stadium bij het plan te worden betrokken. 'Er wordt van tevoren gevraagd om mee te denken. We worden niet voor een voldongen feit geplaatst. Dat is erg netjes', vindt Van der Mije van GroenLinks. 'Het moet een plek worden waar mensen zich echt thuis voelen. Ik denk dat dit hier moet kunnen, dus ik sta er zeker positief in.' Coalitiepartij PvdA zegt 'altijd constructief' te zijn bij dit soort verzoeken. 'Ik ben erg benieuwd naar de concrete plannen', zegt fractievoorzitter Mohammed Mohandis.

Toenemende woningnood

Oppositiepartij Gouda’s 50+ partij staat niet te juichen om de komst van statushouders naar het kantoorpand. 'We moeten het idee nog goed bekijken en we willen exact weten wat de bedoeling is', begint fractievoorzitter Ed de Lange. 'Maar er is al een enorm woningtekort', voegt hij daaraan toe. 'Je gaat gemor krijgen van woningzoekenden die al jaren moeten wachten.'
Ook de vermeende lange termijn van de opvanglocatie zint hem niet. 'Je gaat krijgen dat ook deze statushouders weer kinderen gaan krijgen. Dat maakt het woonprobleem straks alleen maar groter. Mensen in nood moeten worden geholpen, maar we zitten nou eenmaal al met woningnood.'