Malafide verhuurders riskeren boete met nieuwe wet

DEN HAAG - Het kabinet gaat de duimschroeven aandraaien van verhuurders die veel te hoge huren vragen, discrimineren of intimideren. Demissionair minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken heeft een wetsvoorstel aan de Kamer gestuurd waarin staat dat gemeenten overtreders een boete kunnen opleggen die kan oplopen tot tienduizenden euro’s. Wethouder Martijn Balster (PvdA) van Den Haag is tevreden met deze mogelijkheid. 'Dit geeft ons eindelijk de juridische mogelijkheden om stevig in te grijpen', zegt Balster.
In sommige Haagse wijken is het schering en inslag. Mensen - veelal arbeidsmigranten - wonen met velen in kleine kamers, onder slechte omstandigheden en voor veel te hoge huren. Dat is niet goed voor de arbeidsmigranten zelf, maar ook de omgeving heeft er last van. De leefbaarheid in de wijken komt onder druk te staan.
Anjo Hoogendoorn van de Haagse pandbrigade kan daarover meepraten. De pandbrigade van de gemeente Den Haag heeft als taak overlast in wijken te verminderen en gevaarlijke situaties in woonpanden tegen te gaan. 'Wij komen regelmatig excessen tegen', zegt Hoogendoorn. 'Dan treffen we vijftien, soms twintig mensen aan die in een huis wonen. Zij wonen onder slechte omstandigheden voor huurprijzen die soms wel 1600 tot 2400 euro bedragen. Dat is ons een doorn in het oog.'

Weinig instrumenten

Maar tot frustratie van wethouder Balster waren er tot nu toe geen juridische mogelijkheden. 'Wij hebben tot op heden veel te weinig instrumenten om op te treden', zegt hij. 'Alleen bij zware misstanden waarbij gevaarlijke situaties aan de orde zijn, kunnen we ingrijpen en boetes opleggen. Maar in veel situaties zoals te hoge huren, slecht onderhoud of intimidatie kunnen we dat onvoldoende.'
Het kabinet heeft dit nu geregeld in het wetsvoorstel 'Goed Verhuurderschap'. Daarin staat dat gemeenten kunnen ingrijpen op de particuliere verhuurdermarkt door boetes uit te schrijven als er sprake is van misstanden. 'Dit is een belangrijk wetsvoorstel voor ons als handhavers', zegt Hoogendoorn. 'De wet geeft ons mogelijkheden om gedrag van verhuurders aan te pakken. Nu kunnen wij alleen overtredingen beëindigen door middel van bestuursdwang, maar tegen die hoge huren kunnen wij niets doen.'

Huurders beschermen

Ook Balster is tevreden. 'Met deze wet kunnen we overal in de stad slecht gedrag van verhuurders aanpakken en boetes opleggen als zij over de schreef gaan', zegt hij. 'Daarmee kunnen we huurders beschermen en ervoor zorgen dat er fatsoenlijk wordt verhuurd in de stad.'
De wethouder erkent dat niet alle arbeidsmigranten naar de gemeente zullen stappen om misstanden aan te kaarten. 'Er is veel meer nodig dan alleen dit wetsvoorstel', zegt Balster. 'We willen bijvoorbeeld 'goed verhuurderschap' al aan de voorkant afdwingen door werkgevers een zwaardere verantwoordelijkheid te geven voor goede woonomstandigheden. Ook hebben we een huurbalie waar huurders hulp krijgen bij hun strijd. Maar extra handhavingsinstrumenten ontbraken nog en daar kunnen we hopelijk onze slag mee slaan.'
Hoe hoog de boetes zullen worden, is nu niet duidelijk. Dat wordt nog uitgewerkt. Waarschijnlijk volgend jaar zomer zal de wet ingaan.