Instellingen

Rotterdam wil geen warmteleiding naar Leidse regio: te veel risico's

Thermostaat
Thermostaat © ANP
LEIDEN - De gemeente Rotterdam trekt zich terug uit het project om Leiden en omgeving van restwarmte te voorzien uit de Rotterdamse haven. Volgens het stadsbestuur van Rotterdam kleven daaraan te veel risico's. Dit terwijl de provincie Zuid-Holland juist van plan was om te beginnen met het uitwerken van de definitieve plannen voor het project.
Bovendien staat het Warmtebedrijf Rotterdam er zeer slecht voor, maakte de gemeente Rotterdam woensdag bekend. Daardoor is het ook onzeker of het eerste deel van het project dat Delft, Westland en Den Haag van warmte moet gaan voorzien nog wel doorgaat.
De bedoeling van het project, dat inmiddels WarmtelinQ heet, is om de restwarmte van de industrie rond de havens van Rotterdam beter te gaan gebruiken. Die wordt nu nog 'geloosd' en verdwijnt dus in de lucht of het water. Straks zou met die warmte water tot rond de 120 graden worden opgewarmd. Dat water zou vervolgens via de enorme leidingen via Delft en Rijswijk naar distributienetten in Den Haag en naar de Westlandse kassen worden getransporteerd. De volgende stap was om de leidingen vanuit Rijswijk door te trekken naar de regio Leiden.

Al jaren discussie over project

Over het aanleggen van de leidingen van Rotterdam naar de wijde omgeving wordt al jaren gesproken. Het verdeelt de politiek en maatschappelijke organisaties. Voorstanders zien het als belangrijke bijdrage aan de verduurzaming. Tegenstanders van het project zeggen dat dit in theorie ideaal lijkt, maar het in de praktijk niet is. 'Het gaat om vuile warmte van de fossiele industrie', zei bijvoorbeeld Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij al eerder. 'Aan die industrie moet een einde komen. Dus dit systeem is niet toekomstbestendig.'
De aanleg van de leidingen zou grote gevolgen hebben, zo bleek deze zomer. Zo zouden alleen al in Den Haag wegen en pleinen open moeten om de zeventig centimeter dikke buizen aan te kunnen leggen.

Veel partijen doen mee

Aan het project werkt een groot aantal partijen mee: de provincie Zuid-Holland, diverse gemeenten, Eneco en de Gasunie. Maar Rotterdam trekt zich nu terug uit het volgende deel van het project, WarmtelinQ+. Dat is de aanleg van een warmtepijplijn tussen Den Haag en Leiden en de levering van restwarmte door Warmtebedrijf Rotterdam aan Leiden en de Leidse regio, staat in een brief van wethouder Arjan van Gils aan de gemeenteraad. Reden: het project leidt tot 'onverantwoorde financiële en juridische gevolgen en risico's' voor de gemeente.
De provincie Zuid-Holland, die de regie over het project heeft, noemt de beslissing van Rotterdam jammer. 'Maar we hebben er ook begrip voor', aldus de woordvoerder van gedeputeerde Jeannette Baljeu (VVD). Volgens hem gaat de provincie zich nu 'herbezinnen' op het project. 'Onze inzet is dat de warmtelevering alsnog tot stand komt. Maar de vraag is hoe en of dat lukt.'

Geen Haags geld

De gemeente Den Haag wil met een officiële reactie wachten totdat onder meer de gemeenteraad van Rotterdam heeft ingestemd met het voorstel om met het project te stoppen. Wel wijst wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) erop dat Den Haag er zelf geen geld in het project heeft gestopt en dus ook geen financieel risico loopt. Wel wil de stad blijven kijken 'hoe we de gebouwde omgeving zo goed en betrouwbaar mogelijk kunnen verduurzamen', aldus de wethouder.