Leidse regio wil alsnog warmteleiding uit Rotterdam

Thermostaat
Thermostaat © ANP
LEIDEN - De Leidse regio gaat kijken op welke manier er alsnog een warmteleiding vanuit Rotterdam naar Leiden kan komen. Dat zegt de Leidse wethouder Fleur Spijker tegen mediapartner Sleutelstad, in reactie op het voorgenomen Rotterdamse besluit om met de leiding te stoppen. Ook roept Spijker de Rotterdamse gemeenteraad op om wel door te gaan met de leiding. 'Het is voor Leiden en eigenlijk de hele energietransitie heel belangrijk dat er een bijdrage aan dit transportnet wordt geleverd.'
Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders besloot deze week om zich terug te trekken uit het warmteproject omdat er teveel risico’s aan kleven. Het Warmtebedrijf Rotterdam, dat de pijpleiding met warmte naar Leiden voor haar rekening zou nemen, verkeert al langer in financiële problemen. De gemeente Rotterdam is, naast de provincie Zuid-Holland, Eneco en de Gasunie, een van de belangrijkste partners in het project WarmtelinQ+.
De bedoeling van het project WarmtelinQ is om de restwarmte van de industrie rond de havens van Rotterdam beter te gaan gebruiken. Die wordt nu nog 'geloosd' en verdwijnt dus in de lucht of het water. Straks zou met die warmte water tot rond de 120 graden worden opgewarmd. Dat water zou vervolgens via de enorme leidingen via Delft en Rijswijk naar distributienetten in Den Haag en naar de Westlandse kassen worden getransporteerd, om huizen en bedrijven te verwarmen. De volgende stap was om de leidingen vanuit Rijswijk door te trekken naar de regio Leiden.
Voordat Spijker inhoudelijk kan reageren op de terugtrekkende beweging van Rotterdam, wil ze eerst wachten op het definitieve besluit van de gemeenteraad, dat op 14 oktober wordt genomen. 'Het warmtetransportnet speelt een belangrijke rol voor de Leidse regio', zegt ze al wel tegen Sleutelstad. 'Maar mocht het niet doorgaan, dan gaan wij met onze partners kijken wat de mogelijkheden zijn om deze leiding alsnog naar de Leidse regio te halen.'

Niet voor niets

Een financiële injectie vanuit deze regio komt er in ieder geval niet. 'Wij zullen niet in deze warmtepijp investeren', herhaalt Spijker een eerder besluit. Er zouden ook geen afnamegaranties komen, maar de gemeentes uit de regio zegden wel toe om vaart te maken met het regelen van vergunningen en reserveerde 2 miljoen euro voor andere praktische zaken. Daar is al veel aan gedaan, en volgens Spijker is dat ook niet voor niets. De regio richt zich namelijk op verschillende bronnen van duurzame warmte, waarbij die kennis en inspanning ook van pas komt.
Juist deze week besloten de gemeentes in de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) om nauwer samen te werken in de energietransitie. Het doel is om samen een regionaal energiesysteem te ontwikkelen. 'Deze samenwerking maakt ook dat wij slagvaardig kunnen zijn. Dat blijkt ook in dit geval wel', zegt Spijker. 'Dat als er keuzes op je pad komen dat je snel kunt schakelen. Daar ben ik heel blij mee.'