Haagse openheid over donaties en giften: 'Wij willen geen foute invloed'

Haagse gemeenteraad in het Atrium
Haagse gemeenteraad in het Atrium © Omroep West
DEN HAAG - Peter Bos van de Haagse Stadspartij heeft gemengde gevoelens over de mate waarin partijen in de gemeenteraad openheid van zaken geven over donaties, giften en andere inkomsten. Dit voorjaar nam een ruime meerderheid een motie van zijn hand aan waarin staat dat politieke partijen in Den Haag voortaan elk jaar inzicht in de financiën moeten geven. Een flink aantal partijen heeft dat gedaan, maar niet elke partij is even open en sommige partijen hebben helemaal niets laten zien. Bos: 'Het is een eerste stap, maar we zijn er nog niet.'
Bos is de geestelijk vader van de motie die partijen oproept om jaarlijks de partijfinanciering openbaar te maken. Dat moet voorkomen dat er 'ongewenste praktijken in de hand worden gewerkt', zei Bos. Achtergrond hiervan is onder meer de corruptiezaak tegen de oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. Landelijke partijen zijn al wettelijk verplicht om donaties van meer dan 4500 euro te melden, maar op lokaal niveau zijn er geen regels. Dat gat wilde de Haagse Stadspartij dichten en riep de gemeenteraad daarom in een motie op om donaties boven de 500 euro voortaan openbaar te maken. De motie kreeg steun van de gehele raad, op de PVV en Hart voor Den Haag na.
Uit een inventarisatie van Omroep West bleek dat niet alle partijen openheid van zaken geven. Desondanks is Bos redelijk tevreden. 'Ik ben best blij met de manier waarop partijen gehoor hebben gegeven aan de motie', zegt Bos. De afspraak was dat de partijen voor 1 juni van dit jaar hun financiële verslagen zouden publiceren. 'Veel partijen hebben dat gedaan en inzage gegeven in hun financiën. Er zijn veel cijfers met een toelichting gepubliceerd die voor iedereen na te lezen zijn. Daar ben ik blij om.'

Niet ingeleverd

Toch zijn niet alle partijen even open. De PVV, de Islam Democraten en de Partij van de Eenheid hebben niets ingeleverd. Nida was vergeten om wat in te leveren en deed dat deze week na vragen van Omroep West alsnog. Bos: 'Ik vind het jammer dat niet iedereen openheid geeft.'
PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis zegt er bewust voor te hebben gekozen om niets in te leveren. 'Wij hebben tegen de motie gestemd', zegt hij. 'Je hebt al landelijke regels voor het openbaar maken van donaties en als Den Haag het braafste jongetje van de klas wil zijn, dan doen wij daar niet aan mee. Natuurlijk juichen wij openheid toe, maar je maakt mij niet wijs dat heel Den Haag nu en masse die financiële verantwoording van partijen gaat opzoeken.'

'Ik heb niets te verbergen'

Of de PVV zich nu niet verdacht maakt? 'Ik heb niets te verbergen, want ik heb nul euro aan inkomsten of donaties', zegt Kruis. 'Wij zorgen zelf voor geld voor flyers of ander campagnemateriaal. Ik ben de meest armzalige persoon die je in de politiek ooit hebt meegemaakt. Qua budget dan.'
Bovendien had de informatie bij sommige partijen beter gekund, vindt Bos. Hij doelt onder andere op Hart voor Den Haag/Groep de Mos die weliswaar de inkomsten over 2020 opgeeft (37.472 euro), maar alle opbrengsten zoals lidmaatschap en sponsoring bij elkaar veegt. 'Hoeveel daarvan uit giften bestaat blijft onduidelijk, terwijl het wel de bedoeling was om dat aan te geven.'

Geen symboolpolitiek

Al met al is Bos blij dat de eerste stap gezet is naar een transparantere gemeenteraad. 'Natuurlijk geven deze financiële cijfers geen 100 procent zekerheid over de handel en wandel van een politieke partij, maar we geven als stad wel het signaal af dat wij niet willen dat er foute invloed gekocht kan worden', zegt Bos. 'En nee, dat is geen symboolpolitiek. Want zolang er geen goede wetgeving is op het gebied van partijfinanciering en de beïnvloeding van politieke partijen op lokaal niveau, moeten we het doen met onze eigen regels. We zijn de eerste in Nederland die dat doet. Het kan nog veel beter maar ik ben blij met deze eerste stap.'
Hoeveel de Haagse Stadspartij zelf in de campagnekas heeft zitten? Bos: 'Onze inkomsten bedragen iets van 4500 euro. Dat zijn contributies en kleine particuliere giften. En we hebben geloof ik een bedrag van zes- of achtduizend euro in de campagnekas zitten. Dat hebben we de afgelopen jaren opgespaard. Het houdt nog niet over dus. Maar we gaan binnenkort een crowdfunding starten.'
Via deze link kan je de financiële verantwoording van de partijen bekijken.