Alleen Haagse VVD lijkt nog te geloven in erotisch centrum

Prostituee achter het raam
Prostituee achter het raam © ANP
DEN HAAG - Een groot deel van de Haagse politiek zet vraagtekens bij de verhuizing van de raamprostitutie in de Doubletstraat en Geleenstraat naar een erotisch centrum in de Sporendriehoek bij het Schenkviaduct. Na drie jaar onderzoek is nog steeds niet duidelijk of de verplaatsing haalbaar is. Coalitiepartijen vragen zich hardop af of meer onderzoek nog wel zinvol is en oppositiepartijen willen stoppen met de 'zinloze exercitie'. Alleen collegepartij VVD blijft optimistisch. Donderdagavond debatteert de gemeenteraad in een commissievergadering over de verplaatsing.
De verplaatsing van de raamprostitutie uit de Doubletstraat en de Geleenstraat is al jaren een heet politiek hangijzer. Het stadsbestuur wil dat de prostitutie uit de binnenstad verhuist naar de Sporendriehoek aan de Lekstraat. Dat moet bewoners tegemoet komen die al jaren klagen over overlast rondom met name de Doubletstraat. Ook zou het nieuwe erotische centrum een veiligere en schonere werkomgeving betekenen voor de sekswerkers. 
De coalitiepartijen hebben daarom aan het begin van deze collegeperiode in het coalitieakkoord vastgelegd dat er een onderzoek komt naar de verplaatsing. Voorwaarden hierbij zijn dat de situatie van de sekswerkers erop vooruit gaat en marktpartijen de verhuizing initiëren en betalen. 'De initiatieven moeten een financieel dekkend bedrijfsplan hebben, deze verplaatsing wordt niet gefinancierd met gemeenschapsgeld', staat in het akkoord.
Al vele jaren probeert het stadsbestuur de raamprostitutie te verplaatsen. Eerdere pogingen om de raamprostitutie uit de binnenstad te krijgen strandden. In 2015 liet toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen al oplossingen onderzoeken, maar alle varianten werden toen als 'niet haalbaar' bestempeld. Sinds 2018 probeert het stadsbestuur opnieuw om de prostituees te verplaatsen, dit keer dus naar de Sporendriehoek aan de Lekstraat.

Nog altijd veel onduidelijk

Maar het is de vraag of de verhuizing kan plaatsvinden zonder gemeenschapsgeld. En na drie jaar onderzoek, voor in totaal twee miljoen euro, is daar nog altijd geen duidelijkheid over zo bleek eind september uit een brief van de VVD-wethouders Kavita Parbhudayal en Anne Mulder. Zij schreven aan de gemeenteraad dat verhuizing 'haalbaar lijkt' en dat projectontwikkelaar Heijmans een 'haalbaar businessplan' heeft, maar dat er tegelijkertijd nog veel onzekerheden zijn. Daarom kunnen er nog geen knopen doorgehakt worden en is er maximaal een jaar langer onderzoek nodig. 'Ervoor zorgen dat de risico's niet zullen leiden tot financiële gevolgen voor de gemeente is hierbij een belangrijk onderdeel', schreven de wethouders.
Zo moet het nieuwe erotisch centrum eruit komen te zien
Zo moet het nieuwe erotisch centrum eruit komen te zien © UNstudio
De brief zorgt voor kritiek vanuit de coalitie en oppositie. 'Er wordt nu al drie jaar onderzoek gedaan en we weten nog altijd niet of de verhuizing haalbaar is. Ondertussen blijven de bewoners en sekswerkers in onzekerheid zitten', zegt fractievoorzitter Mariëlle Vavier van collegepartij GroenLinks. 'Dat vind ik onwenselijk.' Ook collegepartij D66 is allesbehalve overtuigd. 'Na drie jaar onderzoek blijf ik alsnog met tientallen vragen zitten', zegt D66-raadslid Daniel Scheper.

'Niet onderzoeken om het onderzoeken'

Bovendien zet Vavier vraagtekens bij het vervolgonderzoek. 'Wat moet dat nog opleveren?' Dat vraagt coalitiegenoot CDA zich ook af. 'We moeten niet gaan onderzoeken om te onderzoeken', zegt fractievoorzitter Kavish Partiman. En wat Andrea Bartman van collegepartij PvdA betreft 'kan er ook naar alternatieven gekeken worden'. Voor oppositiepartijen PVV en ChristenUnie/SGP is inmiddels de maat vol. 'Er zit nog 1 miljoen euro in kas voor vervolgonderzoek, maar wat mij betreft zijn de risico's veel te groot en laten de onderzoeken nu al voldoende zien dat het een zinloze exercitie is', zegt fractievoorzitter Judith Klokkenburg van de ChristenUnie/SGP. Ook de PVV wil ervan af. 'Het vervolgonderzoek is er alleen om politiek gezichtsverlies te maskeren', zegt PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis.
Maar collegepartij VVD is nog altijd positief gestemd. 'Het college geeft aan dat de verplaatsing haalbaar lijkt te zijn, maar dat er nog enkele risico’s zijn die verder uitgewerkt moeten worden', reageert raadslid Ayse Yilmaz. 'Uiteraard willen wij die uitwerking zien, maar voor nu gaan we door.'
Vooral de VVD is een groot pleitbezorger van het verplaatsen van de raamprostitutie. Ook in het nieuwe (concept-) verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 wijkt de partij niet af van dat standpunt. In het programma staat dat de VVD 'met de hoogste prioriteit' de raamprostitutie van de Doublet- en Geleenstraat wil verplaatsen naar de nieuwe locatie aan de Sporendriehoek. 'In de Doublet- en Geleenstraat ontstaat zo ruimte voor aantrekkelijke nieuwe stadswoningen en commerciële ontwikkeling', schrijft de partij. 'Tegelijkertijd bieden we sekswerkers betere en veiligere werkplekken met voldoende voorzieningen om hun beroep uit te oefenen.'

'Sekswerkers verstopt onder een brug is het doemscenario'

Naast onzekerheid over het bedrijfsplan, zijn er ook twijfels over de locatie, zegt D66'er Scheper. 'Het terrein van de Sporendriehoek valt onder de erfpacht van de NS', zegt hij. 'Als de NS wat anders wil moeten de prostituees dan weer weg? Wij zijn niet tegen verplaatsing an sich, maar sekswerkers weggestopt in containers onder de brug, ondanks een mooie brochure van het college, is wel het doemscenario.'
De VVD ziet in de verhuizing nog altijd vooral kansen om de stad mooier te maken. Yilmaz: 'In eerste instantie biedt de verplaatsing een kans om goede werkomstandigheden te realiseren die passen bij de huidige tijdsgeest voor alle sekswerkers. Daarnaast biedt dit een kans om beide gebieden te ontwikkelen. Rondom de Doubletstraat kan de leefbaarheid fors verbeterd worden en rond de Geleenstraat ontstaan kansen voor woningbouw en verdere stadsontwikkeling.'

Haags Schaamschot

Maar de PVV heeft een geheel andere oplossing. Kruis: 'Ik stel voor om een muur te bouwen tussen de Rivierenbuurt en de Geleenstraat. Daarmee wil ik voorkomen dat de verloedering en overlast toenemen en dat het college die toename gaat gebruiken als argument om de Geleenstraat te sluiten.' Een naam voor de muur heeft Kruis ook al: Haags Schaamschot.
In oktober vorig jaar heeft de gemeenteraad de GroenLinks-motie 'Geef Doubletstraat- en Geleenstraat een goeie beurt' aangenomen. Daarin staat dat zolang het haalbaarheidsonderzoek nog niet is afgerond, er een plan moet komen om de openbare ruimte in en rond de Doubletstraat en de Geleenstraat te verbeteren. Het stadsbestuur werkt na gesprekken met betrokkenen aan een concreet voorstel 'waarbij de randvoorwaarde is dat er budget beschikbaar is voor de te nemen maatregelen'. Het duurt Mariëlle Vavier van GroenLinks allemaal veel te lang. 'Er moet door het college maar eens vaart gezet worden achter het uitvoeren van deze motie', zegt ze. En het geduld van PvdA’er Andrea Bartman raakt ook op. 'Er is nu al lang onderzoek gedaan en we zijn nog niet verder’, zegt ze. ‘Ondertussen worden de Doubletstraat en Geleenstraat er niet beter op.'