Honderden extra woningen voor statushouders en ex-daklozen in Den Haag

Het Willem Dreeshuis
Het Willem Dreeshuis © Google streetview
DEN HAAG - Den Haag gaat de komende tijd zorgen voor vierhonderd extra woningen voor statushouders en zorgdoelgroepen, zoals ex-daklozen, mensen met een psychiatrische achtergrond of tienermoeders. Het gaat onder meer om tijdelijke woningen op braakliggende terreinen of woonplekken in gemeentelijke panden die leegstaan. Het 'Doorbraakplan' moet ervoor zorgen dat mensen die acuut een woning nodig hebben worden geholpen, zonder dat dit leidt tot langere wachtlijsten voor 'gewone' woningzoekenden.
Met woningcorporaties is afgesproken dat zij dertig procent van hun woningen verhuren aan statushouders en zorgdoelgroepen. Voor Den Haag komt dat neer op 550 woningen per jaar. Maar dat is onvoldoende. Er zijn op korte termijn 1300 extra woonplekken nodig om deze mensen door te laten stromen vanuit de asielzoekerscentra, de zorginstellingen of de daklozenopvang. Daar houden zij nu plekken bezet, omdat er geen zelfstandige woning voor ze beschikbaar is.
'Het gaat om mensen die allemaal zelfstandig kunnen wonen, maar vanwege de grote woningnood geen kans hebben om een zelfstandig bestaan op te bouwen', zegt wethouder Martijn Balster (PvdA) 'Bovendien houden zij plekken bezet voor anderen die het hard nodig hebben. Om dit probleem op te lossen realiseren we extra woningen.'

Verspreid over de stad

Er zijn al 165 woonplekken gerealiseerd die inmiddels zijn opgeleverd of op korte termijn klaar zijn. Het gaat onder andere om plekken in het voormalige verzorgingshuis het Willem Dreeshuis in Segbroek en om tijdelijke woningen op een braakliggend terrein aan de Henri Faasdreef in Leidschenveen-Ypenburg. Daarnaast zijn er een aantal projecten die volgens de gemeente 'haalbaar' zijn, zoals een voormalig kinderdagverblijf aan de Jaap Edenweg, een complex van zorginstelling Parnassia aan de Rosenburg en een woongebouw aan de Steenwijklaan 40. De extra woningen komen volgens het college verspreid over de stad te liggen.
De wethouder begrijpt dat omwonenden zich zorgen kunnen maken. 'Er zijn altijd zorgen bij bewoners als wij plannen bekendmaken om doelgroepen te huisvesten', zegt Balster. 'Die nemen we buitengewoon serieus en daarom gaan wij in gesprek met bewoners en bewonersorganisaties om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. En als er toch iets gebeurt, zorgen wij ervoor dat er bij elke locatie een aanspreekpunt is.'

Kleine locaties

Als uitgangspunt bij de zoektocht naar nieuwe plekken heeft de gemeente genomen dat het om kleinschalige locaties moet gaan met maximaal dertig woonplekken. Ook mixt de gemeente de doelgroepen. De verdeling wordt dat niet meer dan de helft van de bewoners bestaat uit mensen die begeleiding of extra hulp nodig hebben.
Naast de vierhonderd extra woningen in Den Haag zullen ook regiogemeenten zoals Delft, Rijswijk en Zoetermeer zorgen voor driehonderd woonplekken. Maar daarmee is Den Haag er nog niet. 'De woningnood voor alle doelgroepen is heel erg groot', zegt Balster. 'Het is ons daarom niet gelukt om de hele wachtlijst weg te werken, maar we hebben er in elk geval voor gezorgd dat reguliere woningzoekenden niet langer op de wachtlijst staan. Maar tot het einde van het jaar hebben we nog 600 woningen nodig, dus we blijven zoeken. En ik roep iedereen op om met ideeën te komen.'

Spoeddebat

Het voorstel van wethouder Balster kan niet bij alle politieke partijen in Den Haag op bijval rekenen. Hart voor Den Haag liet woensdagavond direct weten een spoeddebat te willen met de gemeenteraad over het voorstel. 'In plaats van een sterk signaal naar het Rijk om de wettelijke taakstelling voor het opvangen van statushouders te schrappen, blijven we ze voorrang geven op een woning. Dit terwijl de Hagenaar jarenlang op een wachtlijst staat. Laat die Balster dat eens uitleggen aan de 150.000 wachtenden voor een sociale huurwoning', aldus de Hart voor Den Haag raadsleden Richard de Mos en Arjen Dubbelaar.

Deze plekken zijn volgens de gemeente Den Haag haalbaar:

-Voormalig kinderdagverblijf (Jaap Edenweg 9), ongeveer 15 woonplekken (Escamp)
-Loosduinsekade 725, ongeveer 25 woonplekken (Escamp)
-Ons Eibernest, 4 woonplekken (Escamp)
-Medemblikstraat, 2 woonplekken (Escamp)
-Parnassia Rosenburg, 140 woonplekken (onder voorbehoud) (Loosduinen)
-Steenwijklaan 40, 20-25 woningen (Escamp)

Deze plekken moeten nog uitgewerkt worden:

-Rederijkerstraat/Van Ruysbroekstraat (Van Ruysbroekstraat 1), ongeveer 25 woonplekken
(Escamp)
-Ketelstraat 21, 8 woningen (Laak)
-Spaarwaterstraat / Van Hoogstratenschool, ongeveer 30 woningen (Haagse Hout)