Instellingen

Den Haag zet buurthuis De Mussen onder druk en werkt aan overname

Koningin Máxima bezoekt Haags buurthuis De Mussen
Koningin Máxima bezoekt Haags buurthuis De Mussen
DEN HAAG - Het Haagse stadsbestuur wil dat buurthuis De Mussen in de Schilderswijk alle activiteiten overdraagt aan andere partijen. Dat moet voorkomen dat het noodlijdende buurthuis failliet gaat en de wijk zonder dit welzijnswerk komt te zitten. De gemeente werkt inmiddels aan een overnamescenario en heeft met geïnteresseerde partijen gesproken. Het bestuur van De Mussen heeft het verzoek van de gemeente in overweging, maar heeft nog niet gereageerd.
Dit schrijft wethouder Martijn Balster (PvdA) vrijdag in een brief aan de gemeenteraad. Daarin staat dat het college van burgemeester en wethouders zich vanwege de financiële problemen zorgen maakt over de continuïteit van de activiteiten van De Mussen in de wijk. Bovendien heeft het stadsbestuur weinig vertrouwen in het huidige bestuur en management. 'Het college is er niet gerust op dat het bestuur en directie van De Mussen zelfstandig tot financieel herstel komen en neemt daarom het zekere voor het onzekere', staat in de brief.
De gemeente en het buurthuis liggen al langer op ramkoers. De Mussen krijgt jaarlijks een subsidie van 700.000 euro van de gemeente Den Haag, maar komt hier niet mee rond. Dat zou volgens De Mussen komen omdat de subsidies in 2021 nog even hoog zijn als in 2005. Daardoor is het tekort nu opgelopen tot 300.000 euro per jaar. Maar wethouder Balster is niet van plan om dat tekort bij te leggen. Hij wil dat het buurthuis reorganiseert en ingrijpt in de te hoge managementuitgaven, huisvestings- en organisatiekosten. De drie scenario's die De Mussen deze zomer heeft uitgewerkt om tot een oplossing te komen zijn volgens Balster niet toereikend gebleken en De Mussen heeft nog altijd een 'risicovol bedrijfsmodel'. Daarom is een aanvullende financiële bijdrage niet aan de orde, stelt de wethouder.
Alhoewel de bedrijfsvoering een verantwoordelijkheid is van De Mussen zelf, voert het college de druk op het bestuur op. Het stadsbestuur zet een drastische stap. 'Een overnamescenario is in voorbereiding, waarbij met behoud van identiteit en kleinschaligheid diverse (welzijns-)activiteiten gecontinueerd worden', schrijft Balster. Er zouden zich al meerdere partijen hebben gemeld die de activiteiten kunnen overnemen en met twee van de mogelijke partijen heeft de gemeente inmiddels 'oriënterend' gesproken.

Activiteiten overdragen

Om een faillissement af te wenden zijn er volgens Balster twee opties: of De Mussen gaat alsnog reorganiseren of De Mussen draagt de activiteiten over aan andere partijen. 'Ik heb een zwaar beroep gedaan op De Mussen om snel met een oplossing te komen', reageert Balster. 'Actie is nodig. Buiten kijf staat dat de activiteiten van De Mussen, die zo belangrijk zijn voor de bewoners uit de wijk, door moeten gaan. Daarom nemen wij het zekere voor het onzekere. In afwachting van wat De Mussen besluit, voeren we gesprekken met partijen die kunnen helpen met het voortzetten van de activiteiten. Uiteraard met behoud van kleinschaligheid, identiteit van De Mussen en bereik van zoveel mogelijk bewoners.'
De Mussen is het oudste nog zelfstandige buurthuis van Nederland. Het werd in 1926 opgericht door meester Jaap de Bruin om het beste uit de kinderen van de Schilderswijk naar boven te halen. Tegenwoordig kunnen bewoners nog altijd terecht voor kinderopvang en activiteiten zoals huiswerkbegeleiding, Nederlandse lessen, fietslessen en sport- en beweegactiviteiten.