Gemeente Delft kan vrije school niet huisvesten: 'We krijgen te weinig geld'

De initiatiefnemers hopen dat de leerlingen in 2023 'gewoon' naar hun nieuwe school kunnen.
De initiatiefnemers hopen dat de leerlingen in 2023 'gewoon' naar hun nieuwe school kunnen. © Mercurius College
DELFT - De nieuwe vrije school in Delft, het Mercurius College, heeft genoeg handtekeningen verzameld om de school te starten. Toch is er één nieuwe hobbel, de gemeente Delft heeft te weinig geld om voor de huisvesting te zorgen. In een brief aan het ministerie vraagt de gemeente het Rijk daarom om meer geld voor onderwijs.
Al langer kampt Delft met financiële problemen en heeft de stad de grootste moeite om ieder jaar een sluitende begroting te presenteren. Inmiddels is het huisvesten van scholen ook een probleem. 'De gemeente Delft heeft grote zorgen over de financiering van de onderwijshuisvesting. De kosten voor een nieuwe school blijven gelijk en een groter aantal nieuwe scholen door de wet "meer ruimte voor nieuwe scholen" leiden tot een groter tekort. Daarnaast ontstaat er mogelijk kapitaalvernietiging.'
Wethouder Lennart Harpe kondigde daarom vorige week tijdens de algemene beschouwingen al aan dat de school mogelijk langer moet wachten op huisvesting. 'Op het moment betalen wij zo'n veertig procent van dit gehele budget zelf bij. We willen daarom glashelder maken welke financiële problemen voortvloeien uit die verruiming van de nieuwe wet. Hopelijk leidt dat tot inkeer en inzicht.'

Gemeente heeft bezwaar

Volgens de gemeente is dit de zoveelste taak waar te weinig geld voor is begroot door de Rijksoverheid, waardoor de gemeente niet kan zorgen voor huisvesting. De bouwkosten zijn simpelweg te hoog. De gemeente diende daarom een bezwaarschrift in bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Nelleke Guequierre, een van de initiatiefnemers die het Mercurius College wil stichten, ziet dat de gemeente wel wil, ondanks dat het college vindt dat zij voor een onmogelijke opgave staat. 'Ze hebben tegenover ons aangegeven dat ze zeer gecharmeerd zijn van ons initiatief. Het past wat de gemeente betreft helemaal binnen de toekomstvisie van de stad', vertelt zij aan mediapartner Omroep Delft.

Financieel te weinig ruimte

De gemeente Delft laat ondanks de steunbetuiging in de verstuurde brief aan de Rijksoverheid opnieuw zien dat er onvoldoende geld beschikbaar is in de stad. Daarmee lijkt het stadsbestuur de nieuwe scholen voor het karretje te spannen om extra geld vanuit het Rijk te krijgen. De hoop is dat op basis van deze 'noodkreet' opnieuw gekeken wordt naar extra geld voor de gemeente Delft.
Guequierre snapt overigens wel dat de gemeente het Mercurius College gebruikt om extra aan te stippen dat de gemeente te weinig geld krijgt, maar volgens de initiatiefnemers betekent dat niet dat de school niet kan beginnen. 'We zien vooral de positieve geluiden vanuit de gemeente en voelen ons wat dat betreft ook gesteund in onze plannen. Daarnaast kan de gemeente er ook moeilijk onderuit, ze zijn immers wettelijk verplicht om ons huisvesting te bieden. Het bezwaar dat zij hebben aangetekend bij de minister is wat dat betreft ook niet gegrond.'

Initiatiefnemers hoopvol

Dat bezwaar moet gegrond zijn op zes deugdelijkheden, verdeeld over meerdere onderwerpen. Iets waar de onderwijsinspectie zich de komende tijd over zal ontfermen. De school zal in een plan moeten aantonen dat het bestuur goed is opgezet, dat er zicht is op de ontwikkeling van leerlingen en dat de inhoud van het onderwijs klopt. Als de inspectie en de minister hier positief op antwoorden vóór juni 2022, zal het Mercurius College in 2023 onderwijs mogen aanbieden.
Afgelopen vrijdag behaalden de initiatiefnemers de doelen voor zowel havo, mavo als vwo. Er werden 671 handtekeningen opgehaald. 'Wij begrijpen ook best dat we niet direct een volledig schoolgebouw gaan krijgen. We zullen vanaf de grond moeten beginnen in meerdere lokalen. We moeten in ieder geval plek hebben voor zes brugklassen, dan weten we zeker dat we de leerlingen die zich nu hebben ingeschreven in 2023 echt kunnen starten', sluit de initiatiefnemer af.