Fors meer woningen erbij in Haagse wijk: meer dan een verdubbeling

De Meppelweg in Den Haag Zuidwest
De Meppelweg in Den Haag Zuidwest © Omroep West
DEN HAAG - In de wijk De Venen in Den Haag Zuidwest komen aanmerkelijk meer nieuwe woningen dan in de oorspronkelijke plannen stond. In plaats van minder woningen dan de huidige 580, komen er honderden extra woningen bij. Het gaat om meer dan een verdubbeling. Hiermee wil wethouder Martijn Balster (PvdA) de woningnood het hoofd bieden en bewoners in Zuidwest die in een sloopwoning wonen de mogelijkheid geven terug te keren naar de eigen wijk. De SP in de Haagse gemeenteraad is teleurgesteld: 'Het aantal sociale huurwoningen neemt in deze plannen af', zegt SP-fractievoorzitter Lesley Arp.
De komende jaren werkt de gemeente Den Haag aan grootse bouwplannen in Zuidwest. De wijk kampt met grote problemen zoals armoede, werkloosheid en slechte woningen. Daarom worden er in ongeveer twintig jaar tijd duizenden woningen gesloopt en komen er tienduizend nieuwe voor in de plaats. De Venen is onderdeel van dit project.
'In De Venen staan de slechtste woningen van heel Den Haag en Den Haag Zuidwest', zegt wethouder Balster. 'Bewoners hebben al jarenlang last van vocht en schimmel, de woningen zijn gehorig en slecht geïsoleerd. Die huizen zouden al heel veel eerder worden aangepakt en nu hebben we met woningcorporatie Vestia en de Wijk Ontwikkelingsmaatschappij (WOM) plannen gemaakt om daar daadwerkelijk een vernieuwingsslag te slaan.'

Vernieuwingsslag

Die vernieuwingsslag houdt in dat het oorspronkelijk plan van 2015 is aangepast. Toen wilde de gemeente van de 580 woningen het overgrote deel slopen en hier minder woningen voor terugbouwen. Dit moesten hoofdzakelijk duurdere marktwoningen worden. Aan het einde van de rit zouden er 487 huizen over blijven.
Maar in het coalitieakkoord dat het college in 2019 sloot is afgesproken dat de uitgangspunten van de plannen aangepast worden. In plaats van bijna honderd woningen minder, komen er juist heel veel woningen bij. Bovenop de 580 huidige woningen worden er 657 huizen extra gebouwd in het gebied. Het gaat voornamelijk om sociale- en middeldure huurwoningen en sociale- en betaalbare koopwoningen. Ook komen er 129 marktwoningen bij.

Meer dan verdubbeld

Het aantal woningen in De Venen wordt dus meer dan verdubbeld. Daardoor wordt het volgens Balster mogelijk dat bewoners in Zuidwest die in een sloopwoning wonen kunnen terugkeren in hun eigen buurt. Balster: 'Het zijn aanmerkelijk meer woningen die we kunnen realiseren met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daardoor zorgen we ervoor dat bewoners uit Zuidwest die dat willen terug kunnen in een betaalbare woning. En door een mooie mix van woningen - sociale huur, sociale koop en middeldure huur - zorgen we ervoor dat iedereen passend kan wonen in Zuidwest.'
Maar de SP is teleurgesteld in de nieuwe plannen, omdat het aantal sociale huurwoningen in de wijk met 185 huizen afneemt. De huidige 580 woningen zijn namelijk allemaal sociale huur en die worden niet één op één vervangen door een sociale huurwoning. 'Voor de zomer hebben wij Balster al opgeroepen om de plannen in lijn te brengen met de Woonagenda: dat betekent dat de bestaande voorraad sociale huurwoningen behouden blijft en daarbovenop dertig procent van de toe te voegen woningen sociaal is', zegt fractievoorzitter Lesley Arp. 'De raad stemde onze voorstellen echter weg en nu zien we de gevolgen daarvan: een afname van het aantal sociale huurwoningen.'

Zeggenschap van huurders

Ook zet Arp vraagtekens bij de mogelijkheid die bewoners krijgen om terug te keren. Arp: 'Het college stelt in een brief aan de gemeenteraad dat ze terugkeer maximaal wil bevorderen, maar garanties krijgen de bewoners blijkbaar niet. Ook mogen ze niet meepraten over de keuze tussen sloop en renovatie. Blijkbaar heeft dit college lak aan de zeggenschap en zekerheid van huurders.'
Maar dat ontkent de wethouder. Volgens hem worden bewoners wel degelijk betrokken bij de plannen en kunnen bewoners door het toevoegen van de grote hoeveel extra woningen terug keren naar de buurt. 'We maken de kans veel groter voor mensen uit Zuidwest en uit de rest van de stad om betaalbaar te wonen', zegt hij.

De hoogte in

De vele extra woningen betekent wel dat de druk op het gebied groter word en het risico ontstaat van een ‘versteende’ omgeving. Maar daar wordt volgens de wethouder rekening mee gehouden. 'Meer woningen moet altijd gepaard gaan met meer voorzieningen en een impuls aan de buitenruimte', zegt Balster. 'In de plannen die we gaan maken is daar nadrukkelijk aandacht voor. Het gebied moet veel leefbaarder en prettiger worden.’
De wethouder verwacht dat dit mogelijk is als de woningen de hoogte in gaan. 'Nu zijn het vooral lage complexen en laagbouw', legt Balster uit. 'Door meer hoogte te gebruiken kunnen we meer woningen toevoegen. Dat doen we op een aantal plekken in Zuidwest en we gaan die flats natuurlijk op een prettige manier ontwerpen en bewoners daarbij betrekken. We gaan ervoor zorgen dat het een prettige wijk wordt om in te wonen.' Balster verwacht begin volgend jaar de verder uitgewerkte plannen aan de gemeenteraad te kunnen sturen.
Wethouder Balster heeft zich de woede op de hals gehaald van een groot deel van de oppositie in de Haagse gemeenteraad. De Haagse Stadspartij, SP, Partij voor de Dieren en Hart voor Den Haag/Groep de Mos verwijten de wethouder dat hij een advies heeft achtergehouden van de Welstands- en Monumentencommissie over de sloopplannen voor een deel van Den Haag Zuidwest. Volgens de Welstandscommissie zijn de sloopplannen in de Drevenbuurt strijdig met de status van gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Daarom heeft de commissie in maart van dit jaar een negatief advies gegeven aan het college van burgemeester en wethouders over de opheffing van die status. Maar dit advies heeft de raad nooit bereikt. 'Het is pas tevoorschijn gekomen nu het college vorige week het voorgenomen besluit om het beschermd stadsgezicht op te heffen ter inzage heeft gelegd', stellen de partijen. 'Het belangrijkste advies daarover blijkt nu doelbewust buiten beeld te zijn gehouden. Kennelijk kwam dit advies niet goed uit. Daarmee is de raad essentiële informatie onthouden en op het verkeerde been gezet.' De partijen willen de wethouder in een debat ter verantwoording roepen.