Rijswijkse school mag twee jaar na brand worden gesloopt: 'Het is geen gezicht'

Ruim twee jaar na de brand ligt de Steenvoordeschool er nog altijd hetzelfde bij
Ruim twee jaar na de brand ligt de Steenvoordeschool er nog altijd hetzelfde bij © Omroep West
RIJSWIJK - De Steenvoordeschool aan de P. van Vlietlaan in Rijswijk mag eindelijk worden gesloopt. De school werd twee jaar geleden verwoest door een grote brand. Tot op de dag van vandaag kijken de buurtbewoners tegen de restanten van het afgebrande schoolgebouw aan. 'We maken er wel eens grapjes over dat het lijkt alsof we in een of andere ghetto wonen, dat er een spookhuis tegenover ons staat', zegt één van de bewoners in de straat.
Wanneer je de P. van Vlietlaan op rijdt is de door brand verwoeste school niet te missen. Een ingestort dak, geblakerde balken en kapotte ramen. De multomappen staan nog op hun plek in de kast in een verder volledig ingestort lokaal.
Buurtbewoner Andre vindt het verschrikkelijk om uit te kijken op het gebouw. 'Een brand kan natuurlijk gebeuren, maar dat het zo lang duurt dat de gemeente dat opruimt en sloopt, ja dat vinden we echt verschrikkelijk'. Een andere buurtbewoner noemt het uitzicht zelfs een 'oorlogsgebied'. 'Het is gewoon geen gezicht. Ik erger me er echt aan en ik denk iedereen wel in deze straat.'

'Het is voor niemand leuk'

De gemeente Rijswijk zegt de klachten van de bewoners goed te begrijpen. 'Het is voor niemand leuk om zo lang tegen het afgebrande gebouw te moeten aankijken', aldus de gemeente.
Het gaat de buurtbewoners niet alleen om het uitzicht. Zo zijn er grote zorgen om de veiligheid van kinderen die stiekem in de ruïnes spelen. 'Het nodigt uit tot slopen, kinderen gooien stenen', zegt buurtbewoner Daphne. Omdat de hekken soms openstaan gaan er kinderen naar binnen die vervolgens op het dak klimmen. 'Het is levensgevaarlijk', aldus Andre. Daarnaast geven meerdere buurtbewoners aan zich onveilig te voelen met oud en nieuw. Zo zijn zij bang voor een nieuwe brand wanneer er vuurwerk in de buurt van het schoolgebouw wordt afgestoken.
Daphne samen met haar gezin voor de afgebrande school
Daphne samen met haar gezin voor de afgebrande school © Omroep West

Niet gehoord

De buurtbewoners voelen zich niet gehoord door de gemeente en vinden dat de communicatie met de gemeente minimaal is. De buren nemen dan ook regelmatig zelf contact op met de gemeente Rijswijk. 'Je moet er altijd zelf om vragen, en dat vind ik gewoon heel jammer', zegt Daphne. Ze had gehoopt dat de gemeente de buurtbewoners meer had betrokken bij het proces.
De Steenvoordeschool brandde ruim twee jaar geleden af. Door de enorme vuurzee was er niks meer te redden. Daphne kan zich de brand nog goed herinneren. 'Wij zaten rustig te eten en zagen op een gegeven moment allemaal rook deze kant op komen. Er waren grote vlammen. Dat was wel een grote schrik.'
Steenvoordeschool in Rijswijk wordt eindelijk gesloopt

Vleermuizen vertragen sloop

Vooruitlopend op de sloop heeft de gemeente een flora- en fauna onderzoek uitgevoerd. Dit is wettelijk verplicht. Uit dit onderzoek bleek dat vleermuizen zich in de school hadden gehuisvest en die moesten eerst weg, de vleermuis is een beschermde diersoort. Om toch te kunnen slopen heeft de gemeente maatregelen moeten treffen om de vleermuizen elders te laten nestelen. Zo zijn er nestkasten op de omliggende gebouwen geplaatst.
'Pas toen de vleermuizen uit de school weg waren kon de aanvraag voor ontheffing voor het slopen van de restanten van het gebouw worden ingediend bij de Omgevingsdienst Haaglanden', zegt gemeente Rijswijk. Dit was op 1 maart 2021. Afgezien van de vleermuizen, duurde het nog een half jaar voordat de sloopontheffing daadwerkelijk werd verleend.
De school in de huidige staat
De school in de huidige staat © Omroep West

Nieuwe school of woningen?

De voorbereidingen voor de sloop zijn nu in volle gang. Zoals het er nu naar uitziet is het gebouw begin volgend jaar gesloopt. 'Eerst was het juni, toen zeiden ze einde van het jaar en nu heb ik begrepen dat ze het weer naar het eerste kwartaal hebben verplaatst voor het nieuwe jaar. Daar balen we wel van want elke keer is er wel iets', aldus buurtbewoner Daphne. Er staat dus eindelijk wat te gebeuren, maar bij de buurtbewoners gaat nog niet bepaald de champagne open.
De gemeente wil de sloop het liefst sneller laten verlopen maar geven aan dat ze nu eenmaal te maken hebben met wettelijke verplichte procedures die een lange doorlooptijd hebben. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de nieuwe bestemming wordt van de locatie. De buurtbewoners hopen op een nieuwe school of woningen, maar zijn allang blij wanneer zij zijn verlost van het huidige uitzicht.