Instellingen

Leden Haagse PvdA zetten geweigerde vastgoedondernemer alsnog op kandidatenlijst

Mairan Sewtahal
Mairan Sewtahal © Den Haag FM
DEN HAAG - Leden van de PvdA hebben vastgoedman Mairan Sewtahal alsnog op de kandidatenlijst gezet voor de Haagse gemeenteraadsverkiezingen. De ondernemer stond eerder al op de voorlopige kieslijst, maar daar werd hij door lijsttrekker Martijn Balster en het afdelingsbestuur van geweerd. Zijn activiteiten als vastgoedondernemer zouden niet stroken met de waarden van de politieke partij.
Tijdens de algemene ledenvergadering dinsdagavond blijken leden van de PvdA - zo'n negentig aanwezigen - het niet eens met de gang van zaken. Voorzitter van de kandidaatstellingscommissie, Pierre Heijnen, noemt Sewtahal juist een aanwinst voor de partij. 'Hij is een kleine, hardwerkende sociale ondernemer, met stevige wortels in de Haagse en Hindoestaanse gemeenschap en met veel ervaring in campagnevoering', aldus het pleidooi van Heijnen tijdens de vergadering.
Heijnen verklaart waarom het bestuur Sewtahal van de lijst wilde weren. 'Het bestuur heeft de kandidatuur van Mairan als risicovol ingeschat. Hij heeft als makelaar namelijk woningen verhuurd binnen de huidige particuliere woningmarkt en wij willen als partij stevig ingrijpen in deze particuliere markt van woningverhuur in Den Haag. Wij willen bijvoorbeeld geen contracten meer voor bepaalde tijd hoewel dit in grote delen van de markt momenteel gebruikelijk is.'

Makelaarsactiviteiten Sewtahal punt van zorg

Vanwege die zorgen is door lijsttrekker Martijn Balster, Lester von Meijenfeldt van het afdelingsbestuur en Heijnen met Sewtahal gesproken. 'Daarbij is, net als tijdens de twee gesprekken van Mairan met de commissie, niet gebleken dat er geldende wet- en regelgeving is overtreden of er anderszins risico's zouden kunnen zijn. Mairan onderschrijft het verkiezingsprogramma en is zelfs bereid zijn makelaarsactiviteiten in Nederland te beëindigen. Desalniettemin zijn Martijn en het bestuur klaarblijkelijk tot een andere conclusie gekomen, namelijk om hem niet op de lijst te plaatsen', aldus Heijnen.
Voorzitter Von Meijenfeldt van het afdelingsbestuur ziet in Sewtahal een uitstekende kandidaat, maar voorziet problemen. Von Meijenfeldt noemt de tijdelijke huurcontracten waarmee Sewtahal als makelaar werkt als punt van zorg. Dit is niet verboden, maar staat haaks op de idealen van de Haagse PvdA en het woonbeleid dat Balster als wethouder uitvoert. Daarmee zou Sewtahal een gevaar kunnen vormen voor de PvdA, omdat alle pijlen in de campagne dan door andere partijen op hem worden gericht.

Te veel mensen met academische titels in top kandidatenlijst

'Gelet op de ervaringen van de afgelopen vier jaar verwachten we dat er allemaal onterechte uitlatingen gaan komen, die ons zozeer in de verdediging zullen drukken dat je steeds tegen de bierkaai aan het vechten bent', aldus Von Meijenfeldt. De PvdA heeft woonbeleid als kernthema en vreest zodoende voor negatieve berichtgeving. 'Ook voor de betrokkene zelf zal dit heel vervelend, zoals het nu ook op een vervelende manier in de media terechtkomt.'
Social ondernemer Atalay Celenk uit Transvaal noemt het 'een heel merkwaardig verhaal'. 'De verdediging is slap en zwak', zegt hij. Een ander vult aan: 'Op basis van angst - de slechtste motivatie mogelijk - gaan we iemand opzijschuiven. Als het sociaaldemocratische principe zou hebben geluisterd naar angst, dan waren we nu allemaal VVD'ers geweest.' Een ander verwijt dat dinsdagavond naar voren komt, is dat er nu te veel mensen met academische titels in de top van de kandidatenlijst staan en dat het voor de balans daarom goed zou zijn Sewtahal een plek te geven op de lijst.

Blij en opgelucht na stemming

Na ruim een uur debatteren werd er overgegaan tot stemming. Per plek op de lijst stellen de leden de kandidaten vast. Wouter Booij, oud-woordvoerder van de Haagse PvdA en landelijke PvdA, staat op de achtste plek. Maar de kandidaatstellingscommissie voorziet deze plek eigenlijk voor Sewtahal. Booij voelt zich door de hele discussie oncomfortabel en trekt zich terug. Het blijkt de plottwist van de avond.
Na een aantal pogingen eindigt vastgoedondernemer Sewtahal op plek 19, onder luid applaus vanuit de zaal. 'Ik ben heel erg blij', zegt de vastgoedondernemer na afloop tegen Den Haag FM. 'Ik heb waardering voor de leden dat ik op de lijst mag komen. Ik had het niet verwacht', geeft hij toe.