Forse achterstanden in het onderwijs door corona: 'Groot verschil per leerling'

Een middelbare school, foto ter illustratie
Een middelbare school, foto ter illustratie © ANP
REGIO - Leerlingen op middelbare scholen kampen met grote leerachterstanden door de coronacrisis. Dat meldt demissionair onderwijsminister Arie Slob na een onderzoek van het ministerie van Onderwijs. Vooral onderbouwleerlingen van vmbo en havo hebben door het thuisonderwijs forse achterstanden opgelopen. Niet alleen leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben een achterstand, ook bij bij de basisscholen zijn er achterstanden. Bij beide groepen leerlingen zijn er ook zorgen op sociaal en emotioneel vlak.
Het beeld dat door de onderwijsminister wordt geschetst, herkent Ewald van Vliet van het Lucas Onderwijs, een koepelorganisatie met 26 scholen in regio Haaglanden. Zowel op de basisschool als middelbare school zien ze een achterstand met lezen. Dat niet alleen: 'Ook het welbevinden van kinderen op scholen, dus het sociaal emotionele stuk', baart Van Vliet zorgen.
'De opgelopen achterstanden verschillen echt per school, per leerling', vertelt Van Vliet. Daarom is het voor scholen best een opgave om de achterstanden weg te werken. Volgens Van Vliet worden er op veel scholen extra lessen aangeboden. 'Maar het is niet binnen een paar weken ingehaald. In elk geval niet tot op het niveau van voor corona.'

Heel schooljaar achterstand met lezen

Landelijk gezien lopen leerlingen van de middelbare school gemiddeld 27 lesweken achter met leesvaardigheid. Vmbo-leerlingen hebben de grootste achterstand: gemiddeld lopen zij een heel schooljaar achter met Nederlandse leesvaardigheid en zestien lesweken met rekenen.
Bij leerlingen op de basisschool zijn de achterstanden kleiner. De gemiddelde achterstand voor rekenen ligt op tien weken en voor begrijpend lezen is dit ongeveer zeven weken. De leerlingen die in groep 7 zaten toen de coronacrisis begon, hebben de meeste vertraging opgelopen. Ook zijn de achterstanden gemiddeld twee keer groter bij kinderen met laagopgeleide ouders. De vertragingen zijn ook groter bij leerlingen met een migratieachtergrond of uit een eenoudergezin.

Sluiting scholen

Door corona moesten alle scholen in Nederland in maart 2020 dicht, om het gevaar op de verspreiding van het coronavirus te verkleinen. De basisscholen konden na de meivakantie weer deels open. In de tweede week van juni konden ook andere scholen weer open. Afgelopen winter moesten de scholen tijdens de tweede lockdown opnieuw sluiten. Basisscholen waren in totaal dertien weken helemaal dicht en vier weken deels. Middelbare scholen bleven nog langer dicht. Die waren negentien weken volledig gesloten en gaven negentien weken deels online onderwijs.
De sluiting van de scholen heeft ook iets verbeterd: de Engelse woordenschat van leerlingen is sterk toegenomen. Kinderen hebben tijdens de lockdown meer Engelstalige series en films gekeken, daardoor is hun taal en luistervaardigheid mogelijk verbeterd.