Westlandse politiek houdt komst islamitische school opnieuw tegen

Lerares op islamitische school
Lerares op islamitische school © ANP
WESTLAND - De vestiging van een islamitische basisschool van stichting Yunus Emre in het Westland is opnieuw uitgesteld. De Westlandse gemeenteraad gaat weer in beroep tegen een besluit van minister Arie Slob van Onderwijs. Peter Duijsens van Westland Verstandig: 'De school komt er zeker niet voor 1 september 2022'.
De discussie over de vestiging van een islamitische school in Westland speelt al jaren. Yunus Emre probeert hier sinds 2016 voet aan de grond te krijgen. Eerder dit jaar zei de minister dat Westland er hoe dan ook niet aan ontkomt de islamitische school in een nieuw scholenplan op te nemen. Drie lokale partijen, die samen een meerderheid vormen, houden dat plan al jaren tegen.
Toch trok de gemeenteraad een hoger beroep tegen het scholenplan 2021-2024 met een islamitische school daarin opgenomen, afgelopen zomer in. Yunus Emre, de stichting van de islamitische school zou het namelijk toch niet meer voor elkaar kunnen krijgen om voor 1 augustus van dit jaar een islamitische basisschool op te tuigen in Westland. 'Daarnaast had de minister aangekondigd dat er in 2021 sowieso een nieuw scholenplan voor 2022-2025 moest worden opgesteld', vertelt fractievoorzitter Peter Duijsens van Westland Verstandig.

Minister zal besluit raad vernietigen

'Maar kort daarna werd ons door de minister vertelt dat een nieuw scholenplan in de situatie van Yunus Emre geen vereiste zou zijn, en dat daarvoor het plan voor 2021-2024 kan blijven gelden. Dat heeft te maken met een overgangsregeling die voortvloeit uit een wetswijziging. En dus was de weg voor een islamitische school vrij.' Daarop volgend trok de de gemeenteraad de eerdere goedkeuring van het scholenplan 2021-2024, waarvan een islamitische school dus deel uitmaakt, weer in.
'De minister heeft tijdens ons gesprek op het ministerie aangekondigd dit besluit van de gemeenteraad te vernietigen, omdat hij in Westland wél een islamitische school wenst. Tegen dát besluit van de minister gaan wij op onze beurt weer in hoger beroep. Die procedure duurt een half jaar tot een jaar', verwacht Duijsens.

'Wij zien geen draagvlak'

Westland Verstandig, Gemeentebelang Westland en LPF Westland zijn de enige Westlandse partijen die tegen zijn. Maar ze hebben samen wel een meerderheid in de raad. Duijsens: 'Het is niet zo dat we tegen islamitische mensen zijn, maar wij zien gewoon geen draagvlak.'
Volgens de partijen is het scholenplan waarover wordt gesproken, gebaseerd is op een gedateerd onderzoek. 'Inmiddels is in Den Haag Zuidwest een aantal islamitische scholen gevestigd. Daarvan kunnen mensen die in Westland wonen ook gebruik maken. Daarnaast horen we van veel islamitische mensen dat ze hun kinderen liever naar de andere scholen in Westland laten gaan.

School blijft doorwerken aan plan

Yunus Emre laat weten achter de schermen te blijven doorwerken aan de vestiging van een islamitische school in Westland. Voor de plek is de school afhankelijk van de gemeente. Dat traject staat vooralsnog stil zolang de procedure bij de Raad van State loopt.
De raadsleden blijven hoe dan ook doorgaan met hun verzet tegen de komst van de islamitische school. 'Heel veel Westlanders zijn tegen. Daar houden wij als volksvertegenwoordigers rekening mee.'