Goudse raad tilt hoofdpijndossier Turfmarktkerk over verkiezingen heen

Al wat rest van de Turfmarktkerk
Al wat rest van de Turfmarktkerk © Omroep West
GOUDA - Er komt voorlopig geen raadsonderzoek en ook geen raadsenquête naar de rol van het Goudse stadsbestuur bij de noodsloop van de Turfmarktkerk. De gemeenteraad zou woensdag beslissen over een van beide typen, maar laat dit over aan de nieuwe gemeenteraad die na de verkiezingen in maart aantreedt. 'Triest' en 'beschamend' vond de oppositie deze zet van coalitiepartij PvdA, die zo haar eigen wethouder (Rogier Tetteroo, die ook lijsttrekker is) uit de wind houdt.
Dat er een vorm van onderzoek naar dit slepende dossier moet komen, werd deze zomer door de gemeenteraad besloten. De motie van Max de Groot (PvdA) stelde als voorwaarden dat onafhankelijk van de vorm, het onderzoek klaar moest zijn vóór de verkiezingen.
Oppositiepartijen als GBG en Onafhankelijk Gouda waarschuwden toen al dat daardoor hun wens, een raadsenquête, onhaalbaar leek. Dat is een tijdrovend maandenlang proces, waarvoor raadsleden speciaal moeten worden opgeleid om getuigen onder ede te horen.
Restanten van de Turfmarktkerk
Restanten van de Turfmarktkerk
De raadsbrede commisie die beide varianten- onderzoek of enquête- met elkaar vergeleek, kwam ook tot die conclusie . 'Maar een raadsonderzoek had best voor de verkiezingen afgerond kunnen zijn', zegt Paul Ruijgrok, voorzitter van de commissie.
Samen met vijf raadsleden stak hij veel tijd in de voorbereidingen. Sommige van hen voelen zich geschoffeerd na deze beslissing. Een nieuwe raad zou ook kunnen besluiten dat er helemaal geen onderzoek komt.

'Gemiste kans'

Commissievoorzitter Ruijgrok is vooral verbaasd en spreekt van een 'gemiste kans'. De wethouders (Rogier Tetteroo en Thierry Van Vugt (D66), red.) zeggen steeds dat ze niets te verbergen hebben. Dit was een goed moment om dat te laten zien'.
'Een geniale zet', noemt Sjane-Marie Koppers (GoPo) het PvdA-amendement en dat was niet als compliment bedoeld. Met een beroep op 'de zorgvuldigheid en het niet onder tijdsdruk handelen' kreeg De Groot een kleine meerderheid van de raad (18/16) aan zijn kant. Net als in alle moties in dit dossier de afgelopen jaren staan coalitie en oppositie lijnrecht tegenover elkaar.

Raadsenquête wél aangenomen

Daarna volgde een verrassende wending. Toen het voorstel voor een raadsenquête alsnog in stemming kwam, bleken 32 raadsleden voor en 2 tegen. 'Een loos gebaar', vond niet alleen Kevin de Jonge (VVD) dit 'over de schutting gooien bij de volgende raad'.
Koppers (GoPo) was bijna sprakeloos over deze stemverhouding voor een raadsenquête 'waar GoPo al sinds het begin voor heeft gepleit' en die eerder al was weggestemd. Ze twijfelt eraan of die 32 ook echts iets voorstellen.

Niet goed voor vertrouwen van de burger

Max de Groot weersprak alle kritiek door te zeggen dat zijn partij al eerder had gepleit om met een onderzoek te beginnen.
'Dit is niet goed voor het vertrouwen van de burger in de politiek', zei Ruijgrok donderdag in West Wordt Wakker. En het vertrouwen van de burgers in Gouda die dit ingewikkelde dossier nog snappen was al niet bijster groot.
De rechtbank in Den Haag heeft eind mei 2021 bepaald dat de noodsloop van de Goudse Turfmarktkerk, eind 2018, onrechtmatig was, omdat er geen instortingsgevaar was. De kerkeigenaar Khalid Boutachekourt en de gemeente praten met een mediator over een schadevergoeding, waarbij de gemeente een hoger beroep achter de hand houdt voor het geval dat de partijen er niet uitkomen. De raad is aantoonbaar gebrekkig of niet geïnformeerd op bepaalde belangrijke onderdelen. Het in de raad meermaals geuite vermoeden van een dubbele agenda is door betrokken wethouders Rogier Tetteroo en Thierry van Vugt altijd ontkend en de coalitiepartijen blijven hen steunen.