Bijna 300.000 euro opgehaald voor aankoop nieuwe natuurgebieden in Zuid-Holland

Boswachters Fred Spreen en Vivian van Leeuwen met de wensboom
Boswachters Fred Spreen en Vivian van Leeuwen met de wensboom © Zuid-Hollands Landschap
DEN HAAG - Natuurbeschermingsorganisatie Zuid-Hollands Landschap heeft bijna 300.000 euro aan donaties binnengehaald voor de aankoop van twee natuurgebieden in de provincie Zuid-Holland. De organisatie wil zo het percentage natuur in de provincie van 7,5 naar 10 procent krijgen. Zuid-Holland heeft van alle provincies het kleinste aandeel natuurgebied.
Met de aankoop van de natuurgebieden wil het Zuid-Hollands Landschap de versnipperde natuurgebieden die zij nu onder hun beheer hebben aan elkaar knopen, om zo de bescherming en beheer van het gebied makkelijker en overzichtelijker te maken. Het gaat om twee gebieden: het Langeveld bij Noordwijkerhout (44 ha) en een nog nader te noemen gebied. Over het tweede gebied kan de organisatie pas uitsluitsel geven als de deal helemaal rond is.
Vivian van Leeuwen is boswachter bij het Zuid-Hollands Landschap en is overweldigd door het enthousiasme van haar provinciegenoten. 'Hiermee laten we zien dat de inwoners er écht achter staan. Naast alleen het ondertekenen hebben we ook duizenden motivaties van mensen ontvangen. Daaruit blijkt dat men dit een belangrijk onderwerp vindt.'

Concrete aankoopkansen

Het opgehaalde bedrag van 300.000 euro bestaat grotendeels uit eenmalige donaties van steunbetuigers van het Zuid-Hollands Landschap. Met het geld dat nu niet gebruikt wordt voor de aankoop van natuurgebieden wil de organisatie een aankoopfonds oprichten, om zo geld opzij te zetten voor toekomstige aankopen.
'We hebben nu een aantal concrete aankoopkansen', zegt Van Leeuwen. 'De donaties hebben daar enorm aan bijgedragen. Daarnaast hebben we ook nog een grote achterban met vaste beschermers die maandelijks doneren. Dat geld gebruiken we om de gebieden te beheren en te beschermen. Wat we nu niet gebruiken komt in het aankoopfonds terecht. Dat geld is dan specifiek bedoeld voor de aankoop van nieuwe natuurgebieden.'

Tien procent natuur in Zuid-Holland

Met de aankoop van de gebieden wil het Zuid-Hollands Landschap stappen zetten richting de doelstelling van 10 procent natuurgebied in Zuid-Holland die jaren geleden is opgesteld. Het gaat dan om een gebied van in totaal 3300 hectare. Momenteel hangt dat cijfer nog op 7,5 procent, wat zich vertaalt naar ongeveer 2500 hectare.
De provincie Zuid-Holland is één van de dichtstbevolkte provincies van het land, waardoor de natuur flink heeft moeten inleveren. 'Van alle provincies heeft Zuid-Holland het minste groen per inwoner en de zorgen rond natuur en landschap zijn er het grootst. De stikstofuitstoot is bijvoorbeeld ongekend hoog, en het gaat slecht met insecten en weidevogels. Het is dus hoog tijd voor verandering. Niet door gebieden af te sluiten voor bezoekers, maar door meer natuur te creëren', aldus de organisatie.

Wensboom met steunbetuigingen

Naast het opgehaalde bedrag zijn er sinds mei ook nog eens meer dan 20.000 steunbetuigingen bij de organisatie binnengekomen, waarin burgers motiveren waarom zij vinden dat de Zuid-Hollandse natuur moet worden uitgebreid. Een selectie van ongeveer honderd van die steunbetuigingen heeft de organisatie in een 'wensboom' gehangen. Die wensboom werd donderdagochtend door directeur Michiel Houtzagers overhandigd aan gedeputeerde Berend Potjer van de provincie Zuid-Holland.
De Wensboom
De Wensboom © Zuid-Hollands Landschap
Van Leeuwen beaamt dat de provincie al een hoofdrol heeft ingenomen in de natuurbescherming. De provincie zou tot nu toe erg positief zijn over de plannen van het Zuid-Hollands Landschap. 'Zij maken ook echt al stappen om meer natuur te realiseren. In Zuid-Holland liggen veel uitdagingen. Die kunnen we samen oppakken.' Het doel van 3300 hectare natuurgebied moet uiterlijk in 2027 gerealiseerd zijn.