Deur verder op een kier voor woningbouw in Gnephoek: 'Wij zien potentieel'

Werkbezoek in de Gnephoek
Werkbezoek in de Gnephoek © CU/SGP Zuid-Holland
ALPHEN AAN DEN RIJN - Tot voor kort was woningbouw in de Alphense Gnephoekpolder nog onbespreekbaar voor de provincie Zuid-Holland, maar daar lijkt langzamerhand steeds meer verandering in te komen. De provinciale fractie van ChristenUnie/SGP, die tot op heden ook tegenstander was, zinspeelt nu op een koerswijziging. 'Wij zien potentieel in de Gnephoek.'
Over deze gevoelige kwestie wordt al tientallen jaren gesteggeld. Het onderwerp is landelijk onder de aandacht gekomen doordat de Tweede Kamer zich in maart achter huizenbouw in de Gnephoek schaarde. Dat was een welkome steun in de rug voor het Alphens college van burgemeester en wethouders, dat bouwen in de polder 'onontkoombaar' noemt. En ook de gemeenteraad heeft daarvoor onlangs nagenoeg unaniem groen licht gegeven.
Luchtfoto van de Gnephoekpolder
Luchtfoto van de Gnephoekpolder © ANP
Statenleden van ChristenUnie en SGP (CU/SGP) hebben afgelopen vrijdag een bezoek gebracht aan de Gnephoek. Zij wilden met eigen ogen zien hoe het gebied en de omgeving erbij liggen. 'Ons originele standpunt is dat we eerst binnenstedelijk willen bouwen', zegt Gerard van de Breevaart, Statenlid voor de SGP. 'Maar de keerzijde waar we als fractie erg mee worstelen, is: tot hoe ver wil je gaan en wat wil je opofferen?'

Huisvesting arbeidsmigranten

Als voorbeeld noemt hij de bouw van een verzorgingstehuis aan de Klompenmaker, dat naast een park moet komen. 'Als ik dit zie, dan vind ik het binnenstedelijk bouwen hier te ver gaan.' In zijn ogen zou de Gnephoek wel degelijk uitkomst kunnen bieden. 'Wat ons betreft, is dat niet per se meer not done. Je kunt daar klimaatadaptief bouwen, er liggen mogelijkheden voor huisvesting van arbeidsmigranten en qua ontsluiting zou het ook best kunnen.'
Of woningbouw in de Gnephoek op steun van CU/SGP kan rekenen, hangt volgens Van de Breevaart af van welke randvoorwaarden de gemeente daaraan stelt. In het provinciaal coalitieakkoord is afgesproken dat er eerst zoveel mogelijk binnenstedelijk moet worden gebouwd. 'Dat duurt langer dan woningen in een polder bouwen. Ik zeg niet dat ik dat liever wil, maar we hebben wel met een woningcrisis te maken', aldus het Statenlid uit Hendrik-Ido-Ambacht.

Creatieve oplossingen

Met hun gezamenlijke fractie zitten ChristenUnie en SGP in het college van Gedeputeerde Staten. Daarin werken ze onder meer samen met de VVD en het CDA. Juist die twee partijen hebben in de Tweede Kamer gepleit voor het bouwen van huizen in de Gnephoek. In combinatie met CU/SGP hebben VVD en CDA een meerderheid in de provinciale coalitie.
Fel tegenstander is de PvdA van verantwoordelijk gedeputeerde Anne Koning. Haar fractie blijft van mening dat bouwen in de polder niet nodig is. 'Er zijn genoeg plekken in de provincie en in Alphen waar we kunnen bouwen', vindt fractievoorzitter Rosalie Bedijn. 'Op dit moment zijn we nog niet op andere gedachten gebracht en ik denk ook niet dat we snel van standpunt zullen veranderen. Voor nu kijken we naar creatieve oplossingen.'

Vervolggesprek

Half oktober hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Alphen aan den Rijn met elkaar om tafel gezeten over de kwestie. Er komt een vervolggesprek, maar wanneer is nog niet duidelijk.
Het enige wat een woordvoerster van wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) daarover kwijt wilde, was: 'We hebben een goed en constructief bestuurlijk gesprek gehad. In regionaal verband gaan we een aantal voorstellen nader uitwerken. Maar welke dat zijn, daar doen we verder geen mededelingen over.'