Haagse raad grijpt naar zwaarste middel voor onderzoek cultuurcomplex Amare

Cultuurgebouw Amare
Cultuurgebouw Amare © Omroep West
DEN HAAG - Den Haag krijgt voor het eerst in de geschiedenis een raadsenquête. De ontwikkeling van cultuurcomplex Amare op het Spuiplein waarbij van alles misging, wordt het lijdend voorwerp. Donderdagnacht stemde de hele Haagse gemeenteraad voor het inzetten van het zwaarste onderzoeksmiddel, vergelijkbaar met een parlementaire enquête. Dat betekent dat mensen onder ede verhoord kunnen worden.
Over sommige zaken kan de Haagse gemeenteraad eindeloos debatteren, maar over het instellen van een raadsenquête naar Amare was dat niet het geval. De hele gemeenteraad is het roerend eens over het belang van een diepgravend onderzoek naar het omstreden bouwproject.
Dat bouwproject is inmiddels afgerond en over een paar weken gaat Amare officieel open. Maar de bouw van het nieuwe gebouw voor het Residentie Orkest, het Nederlandse Dans Theater en het Koninklijk Conservatorium heeft heel wat voeten in de aarde gehad. De bouw raakte ver achter op schema en de kosten liepen op.

Kosten uit het zicht gehouden

Ook werden er op het stadhuis fouten gemaakt. Volgens de Rekenkamer Den Haag, die eerder onderzoek deed naar het bouwproject, is de gemeenteraad niet altijd goed en volledig geïnformeerd. Bovendien stelde het college de kosten voor het project steeds lager voor dan ze in werkelijkheid waren en hield het college zelfs kosten buiten het zicht van de gemeenteraad, zo concludeerde de rekenkamer in november 2020. Uiteindelijk werd Amare niet voor de geplande 177 miljoen euro gebouwd, maar voor 223,3 miljoen.
Omdat de uitkomsten van dit onderzoek vervolgvragen opriepen, heeft de gemeenteraad besloten om een raadsenquête te houden. De gemeenteraad ging unaniem akkoord met een voorstel van een commissie van raadsleden die het onderzoek de afgelopen maanden voorbereidde. Het onderzoek, dat de periode 2006 tot en met 2021 zal bekijken, zal zich onder meer richten op de rol van het college, de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie, de projectontwikkelaar en de culturele instellingen.

Gemeenteraadsverkiezingen

De start van de enquête laat nog wel even op zich wachten. Pas na de gemeenteraadverkiezingen in maart volgend jaar zal begonnen worden met het onderzoek. GroenLinks-raadslid Maarten De Vuyst kijkt ernaar uit. Hij citeerde in de raadsvergadering Loesje: 'Uit onderzoek is gebleken dat onderzoeken leuker is dan de antwoorden te vinden.'