Politiek werpt De Mussen een reddingsboei toe; buurthuis ontevreden

Buurthuis De Mussen aan de Hoefkade in Den Haag
Buurthuis De Mussen aan de Hoefkade in Den Haag © Omroep West
DEN HAAG - De Mussen is ontsteld over de reddingsboei die de coalitiepartijen het buurthuis in de Schilderswijk afgelopen nacht toewierpen. 'Dit helpt ons niet', aldus directeur Nicoline Grötzebauch. 'Het is gewoon niets.'
Het bekende Haagse buurthuis verkeert in grote financiële problemen. Het bestuur en de directie zeggen dat de zeven ton subsidie die de gemeente jaarlijks verstrekt onvoldoende is. Met dat bedrag kunnen alle activiteiten niet langer worden georganiseerd. Eerder vroegen ze daarom een extra bijdrage van drie ton per jaar. Vorige week werd duidelijk dat dit kan worden teruggebracht tot 150.000 euro en hulp bij het herfinancieren van de hypotheek op het gebouw aan de Hoefkade. Krijgt het buurthuis die steun niet, dan moet het waarschijnlijk de deuren sluiten, aldus de top eerder dit jaar.
De Haagse wethouder Martijn Balster (PvdA, welzijn) gaf het buurthuis in maart al een noodsubsidie van drieënhalve ton om een direct faillissement af te wenden. Maar toonde zich daarna onverbiddelijk. Hij is niet van plan om de structurele subsidie te verhogen. Dat zou 'belonen van slecht gedrag' zijn, zei de wethouder daarover vorige week. Volgens hem kan het buurthuis prima overleven als het de bedrijfsvoering verbetert en de managementkosten omlaag brengt.

Raad wil ingrijpen

Toch wil de Haagse gemeenteraad zich daar niet helemaal bij neerleggen. In aanloop naar de gemeenteraadsvergadering van donderdag sleutelden Hart voor Den Haag samen met de PvdA aan een plan om het buurthuis iets tegemoet te komen. Idee was onder meer om een mediator in te schakelen en ook vast 150.000 euro uit te trekken om bij te springen als De Mussen niet meer zou kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen. En onder aanvoering van Judith Klokkenburg van de ChristenUnie/SGP werkte een aantal andere partijen aan een ander plan om het buurthuis direct al 150.000 euro te geven.
Tijdens de vergadering bleek echter dat de PvdA van kamp was veranderd. Die partij had samen met de coalitiegenoten opeens een handtekening gezet onder een tamelijk ingewikkeld voorstel van D66 dat erop neer komt dat De Mussen wellicht 150.000 euro kan krijgen als het echt in nood komt. Maar dan moet het wel gaan voldoen aan een aantal voorwaarden. Een daarvan is dat het voor mei 2022 een sluitende begroting voor de komende jaren moet indienen.

Partijen reageren vol verbazing

Andere partijen in de raad reageerden vol verbazing op de actie van de coalitie om De Mussen met deze constructie te willen steunen. 'Dit is in de achterkamertjes bekonkeld', aldus Sebastian Kruis van de PVV.
Waarop D66-fractieleder Dennis Groenewold eerlijk bevestigde dat het plan met de topambtenaren van wethouder Balster was besproken en dat die ook hun goedkeuring hadden gegeven. Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag: 'Dit maakt mensen in de stad cynisch. Er wordt hier een motie ingediend waarvan de tekst wordt geschreven door een wethouder.' Robert Barker van de Partij voor de Dieren gebruikte ook het woord cynisch. 'Dit is niet een oplossing voor De Mussen, maar voor de wethouder.'
Toch zag Groenewold van D66 er wel degelijk de voordelen. 'We hopen dat we tijd winnen om tot een structurele oplossing te komen. We geven De Mussen zo lucht.'

De Mussen zelf ontevreden

Ook De Mussen zelf ziet in het voorstel echter totaal geen oplossing. Bestuursvoorzitter Rolf Schuurman zegt dat het een onmogelijke opgave is om in mei een sluitende begroting voor de komende jaren in te leveren. Geldgebrek is juist een van de redenen om bij de gemeente aan te kloppen voor extra steun. 'Daarom is dit voorstel niet realistisch. Dit is een lege huls. Wij hadden gehoopt op rust, maar nu ligt de bal toch weer bij ons.'
Wethouder Balster verklaarde wel met de ingreep van de raad te kunnen leven. Volgens hem kan er op die manier toch nog tijd worden gewonnen om de financiën op orde te brengen. 'De bedrijfsvoering van De Mussen is ongezond. Er dreigt een faillissement en ik begrijp de wens van de raad om tijd te willen kopen.'