Water staat buurthuis De Mussen aan de lippen, maar directeur verdient 130.000 euro

Buurthuis De Mussen aan de Hoefkade in Den Haag
Buurthuis De Mussen aan de Hoefkade in Den Haag © Omroep West
DEN HAAG - Terwijl het Haagse buurthuis De Mussen de afgelopen jaren in steeds zwaarder financieel weer terecht kwam, ging de directie steeds meer verdienen. Directeur Nicoline Grötzebauch zag haar salaris de afgelopen achtereenvolgende jaren met twaalf, zeventien en bijna 27 procent toenemen. Daarom verdient ze nu jaarlijks ongeveer evenveel als een wethouder in Den Haag: 130.000 euro. 'Onbestaanbaar', klinkt het in de gemeenteraad. En: 'Te gek voor woorden.'
Uit een reeks documenten over en analyses van de situatie bij het buurthuis die het stadsbestuur op aandringen van de gemeente openbaar heeft gemaakt, blijkt opnieuw dat het al jaren niet goed gaat met de financiën. Achter het bekende buurthuis aan de Hoefkade gaat een reeks van stichtingen schuil, waartussen geld heen en weer wordt geschoven. De kern van al die onderzoeken - uitgevoerd door accountants van de gemeente en externe bureaus - is dat het ieder moment over kan zijn voor De Mussen. Op de rekeningen staat nauwelijks nog geld. Dat komt simpelweg omdat meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt.
Uit een rapport van het Haagse organisatieadviesbureau Derksen & Drolsbach wordt duidelijk dat ondanks die problemen de top van het buurthuis forse bedragen incasseert. De totale werkgeverslasten voor de directeur bedragen bijna anderhalve ton per jaar. In de praktijk betekent dat dat zij een salaris krijgt van 128.636 euro. Maar zij is niet de enige grootverdiener bij het noodlijdende buurthuis. Voor de twee andere leden van het managementteam moet het buurthuis rond de ton per jaar uittrekken. Voor het Hoofd Jeugd & Educatie 98.541,62 euro; voor het Hoofd Financiën & HRM 101.846,94 euro.
Dat betekent dat De Mussen in totaal 345.907,86 euro in de boeken heeft staan voor de driekoppige leiding van het buurthuis. Dat bedrag is hoger dat het jaarlijks zegt tekort te komen. Wel zou de top van het buurthuis in gesprekken met raadsleden hebben gezegd dat de salariëring binnen de huidige cao valt. Ook zou de top bereid zijn in totaal 60.000 euro in te leveren.

Weinig verantwoordelijkheid

Daar staat tegenover dat de directeur daarvoor relatief weinig verantwoordelijkheid draagt, constateert Derksen & Drolsbach. Zij geeft in vergelijking met andere managers leiding aan weinig mensen. De span of control – zoals dat officieel heet – is slechts tien. Volgens het bureau is vijftien of twintig 'gangbaar'.
De organisatieadviseur komt ook met een aantal aanbevelingen om ervoor te zorgen dat het buurthuis kan overleven. Die gaan onder meer uit van het terugbrengen van de kosten van de top van het buurthuis. Dat zou rond de ton kunnen opleveren. Daarnaast moet iedereen harder gaan werken. De productiviteit moet omhoog, zegt het bureau.

Oplossing van gemeente

De vraag is wel of dat gaat gebeuren. Derksen & Drolsbach constateert dat de reacties van De Mussen op de voorstellen van de gemeente om uit de problemen te komen 'in stijl opvallend' zijn. Het bureau: 'Bestuur en directie van de Mussen stelt zich (regelmatig) reactief op. Reacties zijn procesmatig in de benaderingswijze en met een relatief lange planningshorizon'. Ook constateert het dat De Mussen de oplossing vooral bij de gemeente zoekt: 'Als er meer geld bij komt zijn wij uit de problemen.' En: 'Urgentie wordt beschreven als hoog, maar actiegerichtheid vanuit de eigen organisatie niet.'
Uit de vrijgegeven stukken blijkt ook dat De Mussen de bal inderdaad vooral bij de gemeente legt. Volgens het buurthuis zijn de tekorten een 'direct gevolg van de, al jarenlang, structureel te lage welzijnssubsidie en de doorgevoerde bezuinigingen op de welzijnssubsidie', schrijft het in een reactie op de stukken. En: 'Zonder structurele verhoging van de subsidie en dekking van het liquiditeitstekort kan De Mussen niet blijven bestaan.'

Grote moeite met salaris

De grote coalitiepartijen in de Haagse gemeenteraad hebben grote moeite met de beloning van de top van het buurthuis. VVD-raadslid Remco de Vos wil zich echter niet te veel richten op de hoogte van het bedrag. Hij ziet dat meer als een 'symptoom' van de problemen bij De Mussen. 'Dit soort salarissen is het gevolg van het feit dat het fundament niet goed is. De bestuurders en de toezichthouders hebben blijkbaar een te weinig kritisch vermogen. Hier is iets groters aan de hand. De bedrijfscultuur is in de kern niet in orde.'
Zijn college Marije Mostert van D66 is hard in haar oordeel. 'Het is onbestaanbaar dat je je hand ophoudt bij de gemeente en tegelijk zulke salarissen uitbetaalt. Dat geld moet naar het welzijnswerk gaan, naar de mensen in de buurt.'

Zelf stappen zetten

Fractieleider Kavish Partiman van het CDA wijst erop dat de gemeenteraad donderdagnacht besloot het buurthuis een reddingsboei toe te werpen. Hij vindt dat het nu ook zelf ‘stappen moet zetten'. 'Het mes snijdt aan twee kanten. De Mussen moet nu ook zelf iets doen: ga aan de slag en kijk naar je eigen efficiency.'
Ook in de oppositie klinkt forse kritiek op De Mussen vanwege de salarissen. 'Dit voldoet misschien aan de cao, maar het kan gewoon niet. Dit is niet uit te leggen', zegt fractievoorzitter Sebastian Kruis van de PVV. Dit soort salarissen – met alle respect voor het werk dat De Mussen doet – is te gek voor woorden. Er gaan blijkbaar honderdduizenden euro's naar salarissen. En dan heb je nog niemand in de Schilderswijk geholpen. Ik wil dat dit geld teruggaat naar de mensen in de stad die hier hard voor hebben gewerkt.'

Gemeenschapsgeld

Ralf Sluijs van de grootste partij in de raad, Hart voor Den Haag: 'Dit laat in ieder geval zien dat er voor de toplaag in het welzijnswerk altijd goed gezorgd is. Voor ons staat het buurtbelang van het werk van De Mussen voorop en dat moet overeind blijven. Maar gemeenschapsgeld moet wel terechtkomen daar waar het het hardste nodig is, bij de zwakkeren dus.' Daarom is Sluijs blij dat het stadsbestuur volgens de afspraken die donderdagavond werden gemaakt de kans heeft om de salarissen aan te pakken. 'Wij verwachten daarbij concrete stappen.'
Toch zijn er ook partijen die nog enig begrip tonen of over de situatie willen praten, zoals de PvdA. Raadslid Janneke Holman: 'We hebben vorige week een gisteren uitgebreid debat gehad over de Mussen en binnenkort waarschijnlijk over de rapporten die nu openbaar zijn. Dus daar zal dit dan ook in terugkomen.'

Salaris past binnen cao

Fractieleider Judith Klokkenburg van de ChristenUnie/SGP stelt dat het salaris van de directeur binnen de cao van het welzijnswerk past. Zij wijst er ook op dat de top van het buurthuis bereid is om in te leveren. Klokkenburg vindt het 'niet eerlijk' om de directeur af te rekenen op iets dat volgens de regels verloopt. 'Bestuurders van andere buurthuizen verdienen evenveel, maar beknibbelen op andere dingen, zoals het werk zelf. Als je al een discussie wilt voeren, moet je dat doen over die cao.'
Het bestuur en de directie van buurthuis De Mussen waren vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.