Leiden leent 13,6 miljoen euro aan nutsbedrijf Alliander: raad is kritisch

© ANP
LEIDEN - De gemeente Leiden gaat voor een periode van meer dan 60 jaar een dikke 13,6 miljoen euro uitlenen aan energiedistributeur Alliander. Het nutsbedrijf moet het komende decennium meer dan een miljard per jaar investeren om het elektriciteitsnetwerk uit te breiden. Alleen op die manier kan het overheidsbedrijf de overgang van gas naar elektra maken. De Leidse raad staat achter de doelstelling, maar verschillende partijen hebben grote moeite met de hoogte van het bedrag en de lange loopduur van 60 jaar.
VVD-fractievoorzitter Dorien Verbree wil vooral extra zekerheden dat het geld ook op langere termijn alleen wordt gebruikt voor het doel waarvoor Leiden het nu beschikbaar stelt. 'Want over zestig jaar zijn we allemaal al dood en begraven', aldus Verbree tegen mediapartner Sleutelstad.
Ook het CDA vindt het ingewikkeld om zoveel geld uit te lenen in een tijd waarin de Leidse schulden al hoger zijn opgelopen dan ooit tevoren. 'Maar het is een collegebevoegdheid, dus we kunnen het niet tegenhouden', zo constateert CDA-voorman Joost Bleijie, die wil graag wil dat wordt vastgelegd dat zijn fractie serieuze bedankingen heeft bij het verstrekken van de lening.

'Verstandig financieel beleid'

Volgens verantwoordelijk wethouder Dirkse is het uitlenen van het geld juist verstandig financieel beleid. 'We zijn als Leiden voor ruim 2,2 procent aandeelhouder van Alliander. Met deze bijstorting versterken we onze positie als aandeelhouder. Het is ook een veilige lening, want het gaat hier om een overheidsbedrijf. De andere aandeelhouders zijn gemeenten en provincies. Er zullen nooit commerciële partijen toetreden.'
De gemeente gaat volgens Dirkse bovendien ook nog eens verdienen aan de lening. 'Alliander betaalt twee procent rente, terwijl we als gemeente momenteel tegen een negatieve rente kunnen lenen.' Als voorbeeld geeft Dirkse een onlangs afgesloten afgesloten lening van tientallen miljoenen waarbij het rentepercentage – 0,2 procent bedraagt. 'Daar krijgen we dus elk jaar een paar ton bovenop.'

Jaarlijkse winstuitkering

Een derde reden om de lening te verstrekken, naast het vergroenen van het stroomnet en de rente-opbrengsten, is het veiligstellen van de jaarlijkse winstuitkering. Dat dividend bedraagt voor de gemeente Leiden doorgaans ruim twee miljoen per jaar en dat bedrag maakt deel uit van de begroting. Zonder de lening wil Alliander de dividenduitkering afbouwen omdat het bedrijf dat geld dan nodig heeft voor de aanpassingen aan het netwerk.