Katwijk vreest uitstel woningbouw vliegveld Valkenburg door stikstofproblemen

De hangars van voormalig vliegveld Valkenburg
De hangars van voormalig vliegveld Valkenburg © ANP
KATWIJK - De gemeente Katwijk en de provincie Zuid-Holland hebben staatssecretaris Raymond Knops gevraagd snel met een oplossing te komen voor de stikstofproblemen voor vliegbasis Valkenburg. De gemeente kan nu de bestemmingsplannen niet vaststellen, waardoor de gemeente vreest dat de bouw van 5600 woningen vertraging op gaat lopen.
In maart 2020 besloten de betrokken partijen dat er op het voormalige vliegveld in Valkenburg een nieuwe woonwijk moet komen. De nieuwe wijk Valkenhorst moet 5600 woningen krijgen. Om deze huizen ook daadwerkelijk neer te kunnen zetten moet de gemeente Katwijk een nieuw bestemmingsplan opstellen. De planning was dat dit voor de komende gemeenteraadsverkiezing van maart te realiseren.
De gemeente Katwijk laat de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken nu in een brandbrief weten dat deze planning in gevaar komt. De belangrijkste reden hiervoor is de stikstofcrisis. Het Rijksvastgoedbedrijf zou uiterlijk 1 november ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot afgekocht zou worden.

Te weinig geld om de grondstofrechten te kopen

Deze deadline is echter niet gehaald. 'Ondanks diverse taxaties zijn zij na anderhalf jaar onderhandelen niet tot een overeenstemming gekomen', schrijft het gemeentebestuur. Volgens de gemeente heeft het Rijksvastgoedbedrijf te weinig geld om de grondstofrechten te kopen.
Met deze grondstofrechten moet de extra stikstofuitstoot van de bouw en de woningen worden gecompenseerd. Uit de brief van de gemeente blijkt dat er voor het project Valkenhorst extra compensatie nodig is omdat het extra verkeer in Katwijk invloed zal hebben op de natuurgebieden in de omgeving. Hoe groot die extra uitstoot zal zijn, is volgens de gemeente alleen nog niet te berekenen.

'Verder uitstel niet mogelijk'

De gemeente Katwijk wordt in het probleem gesteund door de provincie Zuid-Holland. Ook het provinciebestuur heeft een brief gestuurd naar de secretaris en verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren, om vaart achter de onderhandelingen te zetten. 'Verder uitstel is niet mogelijk, zonder dat er vertraging ontstaat. Mogelijk dreigt afstel van planonderdelen en kunnen er in de komende jaren niet of veel minder woningen worden gebouwd', schrijft de provincie.
De bouw van de woningen is belangrijk om de woningnood in de regio op te lossen. Vandaar ook dat de gemeente Katwijk van plan is door te gaan met de behandeling van het nieuwe bestemmingsplan op 18 november. Het gemeentebestuur hoopt dat het ministerie voor die tijd een oplossing kan presenteren om de voorkomen dat de stikstofproblemen voor uitstel van de bouwplannen zorgen.