Niet iedereen is tegen warmteleiding; Delft, Rijswijk en Midden-Delfland zijn blij

De aanleg van een warmteleiding
De aanleg van een warmteleiding © ANP
DEN HAAG - Verschillende gemeenteraadsleden van Den Haag zijn niet blij met de komst van een warmteleiding tussen de Rotterdamse haven en Den Haag, maar de omliggende gemeenten Delft, Rijswijk en Midden-Delfland zijn dat wél. Dat laten de gemeenten weten in een gezamenlijke verklaring, die ook is ondertekend door Schiedam en Vlaardingen.
Voor wethouder Stephan Brandligt van Delft is de komst van WarmtelinQ, zoals de leiding heet, een mijlpaal: 'Ik ben blij dat de definitieve beslissing is genomen. Het gebruik van restwarmte betekent een forse besparing op aardgas', zegt hij. Ook wethouder Jeffrey Keus van Rijswijk reageert enthousiast: 'Gemeenten zoeken naar duurzame alternatieven voor het verwarmen van onze huizen. De overstap naar andere warmtebronnen moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn en dat kan via WarmtelinQ.'
'Vele woningen en bedrijven in de regio die nu nog verwarmd worden met aardgas, gaan straks over op het warmtenet. Elk initiatief dat Nederland een stukje duurzamer maakt, juichen wij toe', zegt wethouder Sonja Smit van Midden-Delfland.
WarmtelinQ is een project waarbij restwarmte van bedrijven in de Rotterdamse haven wordt gebruikt om water te verwarmen tot 120 graden. Dat water wordt via grote leidingen naar Den Haag en de Westlandse kassen getransporteerd om 120.000 woningen en gebouwen te verwarmen. Via een even grote leiding gaat het gebruikte en afgekoelde water terug naar Rotterdam. Dat moet een CO2-reductie opleveren van zo'n 0,18 megaton per jaar. Maandag maakten het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Gasunie maakten bekend dat ze definitief hebben besloten om de aanleg door te laten gaan. Naar verwachting is het project in 2025 klaar.

Den Haag vreest overlast

Het besluit om de leiding tussen de Rotterdamse haven en Den Haag aan te leggen, valt niet goed in de Hofstad. Het systeem heeft grote consequenties: om de leidingen van zo'n zeventig centimeter aan te leggen moeten grote delen van de stad op schop. Voor de aanleg moet worden geboord; voor andere delen in het netwerk moeten brede sleuven worden gegraven, waardoor onder anderen bewoners van met name Transvaal en Moerwijk overlast kunnen ondervinden.
De warmteleiding in beeld
De warmteleiding in beeld © WarmtelinQ
Wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, energietransitie) maakte tijdens een hoorzitting duidelijk dat de gemeente wil dat ondernemers worden gecompenseerd voor eventuele schade door de aanleg. Daarnaast vreest Den Haag ook voor honderden bomen die gekapt moeten worden en het groen dat daarmee verloren gaat.

Protestmars tegen de aanleg

'Een slecht besluit', verwoordt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij de gevoelens in de gemeenteraad. Verder stellen Haagse partijen dat WarmteLinQ eigenlijk alweer achterhaald is op het moment dat het wordt opgeleverd. De warmte voor het water wordt geleverd door onder meer olieraffinaderijen. Dat zijn juist industrieën die geen toekomst meer hebben, is het idee bij de critici. Door die 'fossiele industrie' nu te koppelen aan het warmtenet, zorg je ervoor dat die langer in stand blijft.
Woensdagmorgen was er een protestmars tegen de aanleg van WarmtelinQ. Richard de Mos, fractieleider van de grootste partij in de Haagse raad, Hart voor Den Haag, deed hier aan mee. 'Wij laten de provincie of de Gasunie hier niet de dienst uitmaken. Den Haag is baas in eigen stad.'

Nog geen verlenging naar Leiden

Recent werd bekend dat de gemeente Rotterdam de stekker uit het vervolg van WarmtelinQ heeft getrokken, het deel van de leiding naar Leiden. Toch is het daarmee nog niet afgeblazen, aldus het ministerie maandag. Gasunie onderzoekt samen met de provincie Zuid-Holland en het ministerie van EZK of een aftakking van het tracé van Rijswijk naar Leiden nog steeds mogelijk is.