Buren van Opera starten rechtszaak over nachtvergunning: wat zegt dit over het corruptieonderzoek

Opera-eigenaar Atilla Akyol met Richard de Mos in het zalencentrum
Opera-eigenaar Atilla Akyol met Richard de Mos in het zalencentrum © NOS
DEN HAAG - Omwonenden van zalencentrum Opera eisen maandag bij de rechter dat de gemeente Den Haag de nachtvergunning van de evenementenlocatie intrekt. De vergunning is ook omstreden omdat deze onderwerp is van het corruptieonderzoek naar Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Maar hoe verhouden deze zaken zich tot elkaar? Vier vragen en antwoorden.

Waar gaat de zitting vandaag over?

De drie eisers die de zaak tegen de gemeente hebben aangespannen, zeggen dat het zalencentrum zorgt voor parkeer- en geluidsoverlast. Dat zou, in de tijd voor alle coronamaatregelen, vooral 's nachts een probleem zijn geweest. 'Je hoort gewoon het servies uit de kast trillen door de harde bassen. Dat water werkt als een orkestbak. Je wordt er gek van', aldus een van de omwonenden, die woont in een woonboot aan de Willem Dreeskade, tijdens een zitting van de adviescommissie bezwaarschriften op het stadhuis.
Na een advies van die commissie is de vergunning opnieuw toegekend door waarnemend burgemeester Johan Remkes. De omwonenden zijn het hier niet mee eens en ondernemen nu de volgende stap, een gang naar de rechter. Buiten de overlast vinden zij ook dat de vergunning op een corrupte manier is verleend.

Hoe zat het ook alweer met de nachtvergunning en de corruptiezaak rond Groep de Mos?

De eigenaar van zalencentrum Opera, Atilla Akyol, is tevens financier van Hart voor Den Haag/Groep de Mos en was lijstduwer bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem er onder meer van dat hij voormalig wethouder Richard de Mos heeft omgekocht, zodat deze een nachtvergunning voor Opera zou regelen. Dat komt mede door hoe de regeling is opgezet en hoe De Mos hiermee omging: de vergunning was bedoeld voor een kleine groep grote horecagelegenheden buiten het centrum. Bij de toekenning gold de procedure 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt' en toen de vergunning kon worden aangevraagd, moedigde De Mos zijn geldschieter via WhatsApp aan om snel een aanvraag te doen.
Maar de regeling is niet alleen opgezet door De Mos: voormalig burgemeester Pauline Krikke, hoofd van de portefeuille veiligheid en openbare orde, was juridisch gezien eindverantwoordelijk. Zij tekende voor het besluit na overleg met haar ambtenaren, en ook De Mos handelde niet zonder ambtelijk advies. Bovendien was het verruimen van openingstijden voor grote horeca buiten het centrum één van de afspraken uit het coalitieakkoord tussen Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks.

Wat is er uit de eerste bezwaarprocedure gekomen?

De adviescommissie bezwaarschriften adviseerde om de nachtvergunning in te trekken, maar vooral omdat deze vrijbrief gaf voor opening tot 6:00 uur 's ochtends en voor eeuwig was toegekend. De Algemene plaatselijke verordening (APV) staat daarentegen maar openingstijden tot 5:00 uur toe en enkel vergunningen met een kortere looptijd.
Waarnemend burgemeester Remkes paste daarom op zijn laatste werkdag de vergunning aan van 6:00 naar 5:00 uur en kende deze opnieuw toe, voor een looptijd van tien jaar. De omwonenden willen dat hij hier uitleg over komt geven. Omdat burgemeester Krikke verantwoordelijk was voor het besluit, dat voortvloeide uit het coalitieakkoord en waarmee ook de gemeenteraad instemde, veegde de commissie het bezwaar van corruptie van tafel. De overlast kon ook niet worden bewezen, vooral doordat er weinig meldingen bekend waren bij de politie.

Wat kan een uitspraak in deze zaak betekenen voor het corruptieonderzoek?

Vermoedelijk niet veel, als de rechter dezelfde lijn volgt als de bezwarencommissie. Dan blijft Krikke het 'bevoegde bestuursorgaan' en zal bij de corruptiebezwaren worden gekeken naar haar persoonlijke belangen bij dit besluit. Die zullen vermoedelijk niet bestaan, gezien het feit dat zij geen verdachte is volgens de rijksrecherche.
Mocht de rechter toch de relatie tussen De Mos en Akyol mee willen meewegen in zijn besluit, vereist dit – getuige het dikke dossier van de rijksrecherche – heel wat meer bewijs dan de eisers vandaag op tafel kunnen leggen. Toch kan er wel nieuwe informatie op tafel komen. Zo werden bij de zitting op het gemeentehuis, naar het schijnt per ongeluk, documenten verstrekt waaruit bleek dat Akyol tijdelijk verdachte was in een gok- en witwasonderzoek. Maar die verdenkingen had de politie toen al laten varen. De gemeente heeft hier later excuses voor aangeboden aan Akyol.