Den Haag moet plannen voor Binckhorst aanpassen: ondernemers verdienen meer duidelijkheid

De Binckhorst in Den Haag
De Binckhorst in Den Haag © ANP
DEN HAAG - De gemeente Den Haag moet de plannen voor de Binckhorst op enkele punten aanpassen. Zo moet duidelijker worden aangegeven welke bestaande activiteiten daar in de toekomst mogen blijven en welke niet meer. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak die was aangespannen door tien ondernemers in het gebied, waaronder Maison Kelder en de betonfabriek.
De Binckhorst ondergaat de komende jaren een grote metamorfose. Het bedrijventerrein gaat plek bieden aan duizenden woningen. De tien ondernemers vrezen dat die plannen hun bedrijfsvoering beperkt en hun eigen uitbreidingsplannen dwarsboomt.
In de plannen heeft de gemeente de hele Binckhorst aangewezen als gebied waar dingen gaan veranderen, Het wordt daarin omschreven als een zogenoemd 'transformatiegebied'. De gemeenteraad heeft er daarbij voor gekozen om geen aparte bedrijfsbestemmingen op te nemen met een beschrijving van de bedrijvigheid die daar is toegestaan.

Veel ruimte voor plannen

Binnen het gebied zijn dus straks uiteenlopende activiteiten mogelijk. Het idee daarachter is dat het ontwikkelaars zoveel mogelijk ruimte biedt om de nieuwe stadswijk te ontwikkelen. De gemeente loopt daarmee vooruit op de Omgevingswet, die midden 2022 in werking zou moeten treden.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State komt in een uitspraak tot de conclusie dat deze manier van werken juridisch in orde is. Het is niet in strijd met de rechtszekerheid. Daarbij speelt een grote rol dat in het plan is vastgelegd dat de bestaande bedrijven in de Binckhorst hun activiteiten, die zijn opgesomd in een tabel in het plan, ongehinderd mogen voortzetten en uitbreiden.

Rechten gewaarborgd

Alleen wanneer een bedrijf vertrekt, ontstaat er ruimte voor een nieuwe invulling van het gebied. En als de gemeente een nieuwe ontwikkeling in de buurt van een bestaand bedrijf wil toestaan, gelden de zogenoemde richtafstanden. Dat zijn bufferzones voor bijvoorbeeld geluid, geur en gevaar. Slechts wanneer het bedrijf vrijwillig wil meewerken aan een aanpassing van zijn bedrijfsvoering, kan van deze richtafstanden worden afgeweken. De Raad van State vindt dat de rechten van de bestaande bedrijven daarmee ook voor de toekomst voldoende zijn gewaarborgd.
Wel heeft het rechtscollege in de uitspraak geoordeeld dat de beschrijving van de toegestane bedrijfsactiviteiten in de tabel op een aantal onderdelen nog onduidelijk of onvolledig is en daarmee in strijd met de rechtszekerheid. Zo is soms niet duidelijk welke activiteiten nu precies zijn toegestaan. De gemeente moet met een nieuw besluit die onduidelijkheid en daarmee de rechtsonzekerheid voor deze bedrijven binnen zes maanden wegnemen.

Gemeente is blij met uitspraak

De gemeente Den Haag laat in een reactie weten 'blij' te zijn met de uitspraak van de Raad van State. Volgens een woordvoerder blijven de plannen voor het gebied voor het overgrote deel in stand. 'Hierdoor kunnen we verder met de transformatie van de Binckhorst. Dit betekent onder meer dat er in totaal 5000 woningen kunnen worden gebouwd. Een belangrijke stap in de aanpak van de woningnood in Den Haag.'
Dat het plan nu op enkele delen moet worden aangepast, is geen probleem. Het gaat, aldus de gemeente, om kleine aanpassingen die geen effect hebben op de totale ontwikkeling van de Binckhorst.