Den Haag gaat jonge asielzoekers opvangen op de Binckhorst

Asielzoekers die net aankomen in Nederland
Asielzoekers die net aankomen in Nederland © ANP
DEN HAAG - Den Haag heeft ook een plek gevonden om vluchtelingen op te vangen. Vanaf december worden alleenstaande minderjarige asielzoekers ondergebracht aan de Jupiterkade op de Binckhorst. Hier kunnen dan eerst twintig jongeren terecht, vanaf februari volgend jaar worden dat er 58. Daarmee geeft Den Haag gehoor aan het verzoek van het Rijk om noodopvang voor asielzoekers beschikbaar te stellen.
In de tijdelijke woningen aan de Jupiterkade waren in het verleden ook al asielzoekers gehuisvest. In 2016 werden hier noodwoningen neergezet in een periode dat er ook grote behoefte was aan plekken voor vluchtelingen.
Het stadsbestuur maakte in september al duidelijk op zoek te zijn naar geschikte locaties voor de opvang van vluchtelingen. Dit na oproepen van het Rijk en een aantal partijen in de gemeenteraad. 'Als derde grote stad van Nederland heeft Den Haag een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan dit vraagstuk', aldus het stadsbestuur toen.

Huisjes stonden al leeg

De jongeren tussen de vijftien en achttien jaar worden opgevangen in 29 huisjes aan de Jupiterkade die de laatste tijd leeg staan. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat er twee per huisje onderbrengen en regelt ook de opvang en bewaking in en rond het terrein.
De jongeren krijgen 24 uur per dag begeleiding en worden binnen drie maanden nadat ze in Den Haag zijn komen wonen naar school begeleid. Daarnaast zorgt het COA voor dagbesteding. Na het verkrijgen van een verblijfsvergunning worden de jongeren gekoppeld aan een gemeente voor huisvesting. Dat is niet per se de gemeente Den Haag.

Mensen verdienen een goede plek

De Haagse wethouder Arjen Kapteijns (GroenLinks, vluchtelingen) wijst er in een verklaring op dat het COA een 'heel groot probleem' heeft. Volgens hem wil de de gemeente 'uit humanitaire overwegingen' meehelpen om dat op te lossen. De wethouder: 'Mensen op de vlucht voor oorlog en geweld verdienen een goede plek om te verblijven in afwachting op de beslissing van hun asielaanvraag, niet in sporthallen of tenten.'
Ook zijn collega Martijn Balster (PvdA, wonen) laat weten blij te zijn dat Den Haag plek heeft gevonden voor de jongeren. 'Zo draagt Den Haag bij aan het acute gebrek aan opvangplekken in Nederland voor vluchtelingen. Want je zult als kind maar moeten hebben vluchten voor oorlog en geweld.'

Groot tekort aan plekken

De afgelopen tijd werd duidelijk dat in Nederland een groot tekort is aan opvangplekken voor asielzoekers. Dat komt onder meer omdat er veel vluchtelingen naar ons land komen en omdat statushouders niet doorstromen naar 'gewone’ woningen. Gevolg is dat de asielzoekerscentra overvol zitten.
Het kabinet en de commissaris van de Koning in Zuid-Holland hebben gemeenten dan ook opgeroepen om met spoed op zoek te gaan naar extra opvangplekken voor asielzoekers. Diverse gemeenten in de regio – zoals Wassenaar, Rijswijk en Zoetermeer - maakten eerder al bekend vluchtelingen te willen opvangen.

Buren krijgen een brief

De omwonenden worden per brief geïnformeerd over de plannen. Op 29 november 2021 vindt een bijeenkomst plaats waar de buren vragen kunnen stellen. Daarnaast komt er een vast aanspreekpunt waar zij terecht kunnen voor initiatieven, signalen en vragen, stellen de wethouders.