Verplaatsing prostitutie uit Haagse binnenstad naar erotisch centrum wordt steeds onzekerder

Foto ter illustratie
Foto ter illustratie © ANP
DEN HAAG - De complete oppositie in de Haagse gemeenteraad is het vertrouwen verloren in de verhuizing van de prostitutie uit de Geleenstraat en Doubletstraat naar een driehoek op de rand van de Binckhorst. Ook binnen de coalitie neemt het verzet toe: D66, GroenLinks, CDA en PvdA hebben twijfels over de haalbaarheid van de plannen.
Van ChristenUnie/SGP tot PVV, van Islam Democraten tot Hart voor Den Haag: de steun voor een voorstel om per direct te stoppen met het nog verdere onderzoeken naar de verplaatsing van de prostitutie is groot, bleek donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. Daarmee doorgaan is 'heilloze exercitie', vinden de partijen. Vooral om dat zo'n verhuizing aanzienlijke financiële risico's zou opleveren voor de gemeente. Bovendien blijkt uit eerdere studies dat het draagvlak onder exploitanten van de ramen en de sekswerkers zelf laag is.
Het stadsbestuur wil echter toch nog meer onderzoeken uitvoeren, zodat nog helderder wordt wat bijvoorbeeld de financiële en juridische gevolgen zijn van een eerste verkenning van bouwer Heijmans. 'Het is nog te vroeg voor een go of no go', aldus wethouder Anne Mulder (VVD). Hij erkent ook wel dat het scenario dat er nu ligt risico's kent. 'Maar dat vraagt om verdere onderzoeken.'

Ook grote voordelen aan plan

Volgens de wethouder kennen de plannen voor verhuizing ook grote voordelen. Zou zouden de sekswerkers in het erotisch centrum in de driehoek tussen de sporen meer ruimte krijgen dan hun huidige kleine kamertjes. Mulder: 'Dit is een unieke kans, die ervoor zorgt dat de sekswerkers een plek krijgt die voldoet aan hun eisen. Dit gaat hun arbeidsomstandigheden echt verbeteren.'
De Haagse gemeenteraad praat al jaren over een mogelijke verhuizing van de raamprostitutie uit de Doubletstraat en Geleenstraat naar een andere plek. Het huidige stadsbestuur denkt dat een driehoek tussen de sporen bij Lekstraat, op de rand van de Binckhorst de meest geschikte plek is. Daar zou een erotisch centrum moeten verrijzen. Dat kan leiden tot een veiligere en schonere werkomgeving voor de prostituees, met toezicht en begeleiding voor de sekswerkers. Bouwer Heijmans heeft ook al een soort eerste ontwerp laten maken. Dat gaat uit van een aantal driehoekige gebouwen, met in het midden een soort pleintje. De gemeente omschrijft het als 'open om benauwenis te voorkomen en voldoende besloten en intiem om zich beschermd te weten'.
Zo moet het nieuwe erotisch centrum eruit komen te zien
Zo moet het nieuwe erotisch centrum eruit komen te zien © UNstudio
Maar de voltallige oppositie in de raad is er wel klaar mee. Fractievoorzitter Judith Klokkenburg van de ChristenUnie/SGP wees erop dat er inmiddels als twee miljoen euro in onderzoeken is gestopt. Doorgaan is onwenselijk, zei zij, omdat nu ook al duidelijk is dat het erotisch centrum niet van de grond kan komen zonder gemeentelijke bijdrage. 'Ik hoef er geen hogere wiskunde voor te hebben gestudeerd om te zien dat de risico's enorm zullen zijn', verklaarde zij.
'Hoog tijd om de stekker uit geldverkwistende onderzoeken te trekken', aldus Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. 'Als het aan ons ligt, maken we nu een einde aan al die jaren van onzekerheid voor de sekswerkers en exploitanten', voegde Robin Smit van de Partij voor de Dieren daaraan toe.

Plan nog niet in prullenbak

Toch is het college nog niet zo ver. Een motie om per direct met nadere onderzoeken te stoppen en daarmee ook het plan voor de verhuizing in de prullenbak te knikkeren, kreeg dan ook geen steun van de coalitiepartijen VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA.
Maar fractieleider Dennis Groenewold van D66 liet daarbij wel een duidelijke waarschuwing horen. 'Wij vinden niet dat alle onderzoeken door kunnen gaan.' Zijn partij wil nog een keer over de onderzoeken praten met de wethouder en dan pas later een definitieve knoop doorhakken. 'We nemen dus ook aan dat er nog geen onomkeerbare stappen worden genomen.' Daarbij sloten GroenLinks, CDA en PvdA, zich bij aan.