Oproep voor meer huisvesting arbeidsmigranten: 'Anders stort Westland in'

Kassen in het Westland
Kassen in het Westland © Omroep West
WESTLAND - Het is weer het bekende liedje in het Westland. Er ligt een nieuw voorstel voor een Polenhotel op tafel en de omwonenden roepen met 300 man keihard: nee! Oftewel: not in my backyard. De uitzendbranche en glastuinbouwsector maken zich inmiddels zorgen over de houding van de Westlanders. Jacco Vooijs van Glastuinbouw Westland: 'Er móet gewoon meer huisvesting komen, willen we arbeidsmigranten blijven aantrekken. Zonder hen kan de Westlandse tuinbouw niet bestaan.'
Zeg je Westland, dan zeg je glastuinbouw. Zeg je glastuinbouw, dan zeg je arbeidsmigranten. 'Zonder hen zou de Westlandse tuinbouw volledig instorten', benadrukt Vooijs. 'Je vindt ze in de hele keten: bij de toeleveranciers, het verpakken, handelen en de producenten. Overal zijn arbeidsmigranten nodig. Ze doen vooral eenvoudig en routinematig productiewerk. Wij Nederlanders voelen ons vaak te min om dat werk te doen. Daarnaast zijn er zoveel banen in de hele breedte in Nederland, dat dit werk niet hoog op het lijstje staat.'
Ook wethouder Albert Abee benadrukt het belang van arbeidsmigranten tijdens de informatiebijeenkomst voor omwonenden van het toekomstige woonpark aan de Maasdijk in 's-Gravenzande. 'Deze arbeidsmigranten zorgen ervoor dat wij onze boterham kunnen verdienen en daarnaast eten we van de tuinbouw', zegt Abee. 'Van de 12.000 arbeidsmigranten die hier werken, huisvesten we er nu vier- tot vijfduizend. Daar moet dus echt substantieel meer bij.'
Uit onderzoek van SEO economisch onderzoek blijkt dat arbeidsmigranten wel 25 procent van de beschikbare banen in Westland vervullen. Arbeidsmigranten dragen over heel Nederland gezien zelfs elf miljard euro bij aan ons nationaal inkomen. Volgens de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) profiteren vooral de regio's waar de werknemers werken, zoals Westland, daarvan.

'Ondernemer krijgt oogst niet meer binnen'

Toch lijken de Westlandse omwonenden van het nieuwe Polenhotel allerminst gevoelig voor de argumenten van de wethouder. Ze uiten massaal hun bezwaren voor het nieuwe complex, waar 208 arbeidsmigranten moeten komen wonen. 'De verkeerssituatie wordt onveilig als het aantal verkeersbewegingen toeneemt. Dat is het nu al', zegt een buurman. Het uitzendbureau dat ook bij de bijeenkomst aanwezig is, geeft aan dat de arbeidsmigranten vooral met de fiets naar het werk zullen gaan.
Ook zijn er zorgen dat de arbeidsmigranten door de 'wijk gaan banjeren'. 'We willen ook een sportveld op het park voor de ontspanning en een beheerder die toezicht houdt', probeert Diana Vink van AUB Van Bergen Personeelsdiensten de angsten weg te nemen. Ze vervolgt: 'Als er geen goede huisvesting komt, dan ontstaan er problemen. Ik sprak al een ondernemer die zegt dat hij de oogst niet meer binnenkrijgt als er niet meer arbeidsmigranten komen.'

'Snap het sentiment dat leeft in Westland'

Ook de ABU uitte al eerder zorgen over het tekort aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten. 'Zonder deze arbeidsmigranten moeten bedrijven hun productieproces aanpassen, inperken of verplaatsen, omdat ze niet genoeg mensen hebben', stelt directeur Jurien Koops.
Jacco Vooijs van Glastuinbouw Westland snapt 'het sentiment' wel dat er leeft in Westland. 'Iedere Westlander wil in Westland wonen. Dan ga je kijken, zeker als starter, en kom je erachter dat er weinig te vinden is. Als de gemeente dan niet meer starterswoningen bouwt, maar er wel 200 bedden voor arbeidsmigranten worden gerealiseerd, snap ik dat dit frustratie oproept.' Een definitief besluit van burgemeester en wethouders over het nieuw te bouwen complex voor 208 arbeidsmigranten in 's-Gravenzande volgt eind december of begin januari. Daarna moet er nog een tijdelijke vergunning voor het bestemmingsplan worden gegeven.