Politici vorig jaar vaker bedreigd, regelmatig door kinderen

D66-leider Sigrid Kaag verlaat de rechtbank na een rechtszaak tegen iemand die haar had bedreigd
D66-leider Sigrid Kaag verlaat de rechtbank na een rechtszaak tegen iemand die haar had bedreigd © ANP
DEN HAAG - Bij het Team Bedreigde Politici van de politie-eenheid Den Haag is vorig jaar 600 keer een melding gedaan van mogelijke bedreiging van politici, een flinke stijging ten opzichte van de 393 gevallen in 2019. 'Het is aannemelijk dat de hogere cijfers samenhangen met de toenemende polarisatie in de samenleving', aldus het Openbaar Ministerie (OM).
Bij 274 van de meldingen in 2020 ging het volgens het OM inderdaad om een strafbare belediging, tegenover 206 in 2019. De bedreigingen - vooral gedaan via social media - komen opvallend vaak van minderjarigen, in totaal 49 keer. Zeven keer heeft Bureau Halt de zaak afgedaan, 42 kinderen kregen de wijkagent aan de deur. Die voert een berispend gesprek met de minderjarige en zijn of haar ouders en legt de gevolgen uit van het bedreigen. Hoe oud deze kinderen zijn en of het om jongens of meisjes gaat, kan het OM niet aangeven. In 2019 ging het in totaal om 23 minderjarigen: 10 Haltzaken en 13 berispingen.
Veel bedreigingen komen via social media, met name via Twitter en Instagram. 'Voor het achterhalen van de persoon achter een account is dikwijls onderzoek nodig. Dat onderzoek is vaak ingewikkeld en een zaak van lange adem', aldus het OM. In 75 zaken is het onderzoek vooralsnog stilgelegd omdat er geen verdachte is gevonden, 88 zaken zijn nog in behandeling.

Taakstraffen en gevangenisstraffen

De overige zaken zijn door de rechter op een zitting afgedaan of op een OM-hoorzitting. Daarbij zijn taakstraffen opgelegd tot zestig uur en gevangenisstraffen tot acht weken. Tien zaken zijn geseponeerd, vijf zijn overgedragen aan landen binnen de EU om daar door de instanties te worden afgedaan.
Vorig jaar zijn meer zaken door de rechter behandeld dan in 2019 - 43 tegenover 15 het jaar daarvoor. 'Dat is het gevolg van aangescherpt OM-beleid dat erop is gericht om bedreigers vaker dan voorheen te dagvaarden en op zitting te brengen.'