Kamp-De Mos krijgt hulp van gemeente in zaak over nachtvergunning Opera

Zalencentrum Opera.
Zalencentrum Opera. © ANP
DEN HAAG - Voormalig wethouder Richard de Mos heeft zich sinds de corruptieverdenkingen vaak beklaagd over het gebrek aan steun vanuit het Haagse stadhuis. Maandag verscheen er iets dat toch op hulp leek, toen de gemeente zich in de rechtbank moest verantwoorden over de nachtvergunningen voor zalencentrum Opera. Al was dit niet om De Mos een plezier te doen.
'Er is in 2018 een politiek-bestuurlijke keuze gemaakt om een impuls te geven aan de Haagse dance-scene. Dan is het niet vreemd als horecagelegenheden groter dan 1.000 vierkante meter een nachtvergunning krijgen, ook niet als deze buiten het centrum liggen. Bovendien was er sprake van een pilot, wat het logisch maakt om het eerst met vijf partijen te proberen. Dat is hoe beleid voortvloeit uit politiek. Ook heeft niemand bezwaar gemaakt na een afgewezen aanvraag. Iedereen die in aanmerking kwam voor een nachtvergunning, heeft deze gekregen.'
Met die woorden reageert de advocaat van de gemeente Den Haag maandagmiddag op het verwijt dat het nachtontheffingenbeleid wel heel erg is toegeschreven op één bedrijf: zalencentrum Opera, eigendom van Atilla Akyol, tevens financier van Hart voor Den Haag. Dat deed hij tijdens een rechtszaak die is aangespannen door omwonenden van het partycentrum vanwege overlast. Het is dankzij de inspanningen Hart voor Den Haag-leider Richard de Mos dat het vergunningenbeleid tot stand kwam. Door de manier waarop dit is gebeurd, verdenkt het Openbaar Ministerie de voormalig wethouder en zijn donateur onder meer van omkoping en corruptie. Al zijn de vergunningen ook goedgekeurd door het college en de gemeenteraad.

Hulp uit onverwachte hoek

De Mos en Akyol kregen maandag hulp uit onverwachte hoek. De Mos heeft regelmatig opgemerkt dat, na de instap van de rijksrecherche, iedereen op het stadhuis hem zou hebben laten vallen. Maar in de rechtszaal haalt een advocaat namens dat stadhuis de hete kastanjes uit het vuur. Opera een malafide tent? 'Er heeft regelmatig een bibob-toets (integriteitsscreening, red.) plaatsgevonden.' Geluidsoverlast? 'De waarden uit het akoestisch rapport vielen destijds binnen de grenzen van het toelaatbare.' Burgers niet betrokken bij het besluit? 'Er is om zienswijzen gevraagd en gewezen op de bezwaarprocedure.'
Dat doet de gemeente waarschijnlijk niet om De Mos een plezier te doen. Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is niet de horecawethouder verantwoordelijk voor vergunningen, maar de burgemeester. Het was oud-burgemeester Pauline Krikke die haar handtekening onder het eerste besluit zette, en oud-burgemeester Johan Remkes die de vergunningen na een bezwaarprocedure aanpaste en opnieuw toekende.

Wraking vanwege Remkes

Vooral op die tweede zijn de pijlen van omwonenden gericht, in de zaak die vanwege coronamaatregelen is opgesplitst in drieën. Remkes ondertekende de vergunningen op zijn laatste werkdag als waarnemend burgemeester, vier maanden na een negatief advies van de commissie bezwaarschriften. 'Al die tijd blijft het stil, en als Remkes z'n jas al aan heeft, tekent hij alsnog voor het besluit', aldus de eerste eiser. Hij wil Remkes onder ede horen: 'Door vlak voor zijn vertrek te tekenen heeft Remkes de gemeenteraad buitenspel gezet. Daarvoor moet hij zich hier verantwoorden.'
De rechter vindt die opmerking niet terecht: Remkes is weliswaar vertrokken, maar het ambt van burgemeester bestaat nog. En die burgemeester verantwoordt zich maandag via advocaten en een ambtenaar. De eiser is het hier niet mee eens, omdat hij wil weten of Remkes bewust heeft getekend voor de nachtvergunningen, of dat hij onder druk van ambtenaren heeft getekend bij het spreekwoordelijke kruisje. 'Dat kan ik alleen van hem horen.' Omdat de rechter het hier weer mee oneens is, zegt de eiser vooringenomenheid te bespeuren, en wraakt hij de rechtbank.

Geluidsoverlast

Door het opknippen van de zaak kan er tijdens de volgende zittingen echter alsnog een inhoudelijke behandeling plaatsvinden. Daarin komt onder meer het echtpaar Visser aan het woord, bewoners van een woonboot op het water achter Opera. Zij ervaren veel geluidsoverlast van het zalencentrum, vooral van muziek die over het water wordt gedragen. 'Onlangs was er nog een feest waarbij we niet eens onze televisie konden horen.'
De adviescommissie bezwaarschriften adviseerde om de nachtvergunning in te trekken, omdat deze vrijbrief gaf voor opening tot 6.00 uur 's ochtends en voor eeuwig was toegekend. Dat mag niet volgens de APV en Remkes heeft dit bij de tweede toekenning aangepast. Met de klachten van geluidsoverlast werd weinig gedaan, omdat er te weinig meldingen bekend waren. 'We belden altijd naar de politie, maar blijkbaar moeten we bij de Omgevingsdienst Haaglanden zijn', aldus mevrouw Visser. Onlangs is die omgevingsdienst geluidsmetingen komen doen. Het echtpaar hoopt dat de overlast daarmee kan worden bewezen.

Opnieuw tegen het licht

Mocht inderdaad blijken dat de nachtvergunning voor Opera leidt tot overschrijding van de geluidsnormen, zal deze opnieuw tegen het licht worden gehouden. 'Het is niet zo dat als een vergunning eenmaal is verleend, hier niets meer mee wordt gedaan', aldus de advocaat van de gemeente.
De huidige regeling rond de nachtontheffing moet ook nog steeds geëvalueerd worden, maar door de beperkende coronamaatregelen is er volgens de advocaat weinig mogelijkheid tot onderzoek geweest. Ook kan een nieuw stadbestuur ertoe besluiten dat de Haagse dance-scene weinig heeft aan deze regeling. 'Maar dat is weer een politiek-bestuurlijke keuze.'
Door het opsplitsen van de zaken kan de rechtbank wel een uitspraak doen in de tweede en derde zaak. Die uitspraken worden verwacht over zes weken. Een besluit over het wrakingsverzoek in de eerste zaak kan tot vier weken duren en heeft geen invloed op de overige uitspraken, omdat deze zaken zijn behandeld.