Ambtenaar verdacht van miljoenenfraude, Krimpenerwaard doet aangifte

Het gemeentehuis in Stolwijk
Het gemeentehuis in Stolwijk © ANP
KRIMPENERWAARD - De gemeente Krimpenerwaard gaat aangifte doen vanwege integriteitsschendingen binnen de eigen organisatie. In de periode van 2012 tot en met 2015 zou een medewerker van de gemeente zichzelf hebben verrijkt door schijnconstructies via een bedrijf waar de medewerker zakelijk belang had. 'Hierbij valt ook niet uit te sluiten dat er valse of kunstmatig opgehoogde facturen zijn ingediend', concludeert een onderzoek.
Het balletje begon te rollen met een anonieme e-mail die in juli dit jaar binnenkwam bij de gemeente. Daarin werd gezegd dat ambtenaren voor miljoenen euro's gefraudeerd zouden hebben. Deze misstanden zouden plaats hebben gevonden voor 2015 binnen de gemeente Vlist, die nu is opgegaan in de gemeente Krimpenerwaard. Een ambtenaar zou voor miljoenen euro's opdrachten hebben verstrekt aan een adviesbureau waar hij op dat moment eveneens in dienst zou zijn geweest.
De gemeente schakelde naar aanleiding van de mail de Rijksrecherche in, maar die stelde dat de gemeente eerst zelf onderzoek moest doen. Zo geschiedde: de gemeente liet een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de mogelijke corruptie en fraude. Volgens dat onderzoek zijn in de onderzochte periode 'doelbewust schijnconstructies opgezet om bedrijven waar een gemeentelijk medewerker zakelijke belangen had, in te huren'. Ook valse en hogere facturen zijn niet uit te sluiten, menen de onderzoekers.

College doet officieel aangifte

De onderzoekers concluderen ook dat er 'onvoldoende sprake was van functiescheiding' binnen de voormalige gemeente Vlist. Daardoor konden partijen ondanks de belangenverstrengeling toch projecten uitvoeren. Bovendien wordt niet uitgesloten dat bepaalde partijen zijn bevoordeeld bij aanbestedingen. 'Geen enkele partij is op dit moment nog werkzaam als contractpartij voor of binnen de gemeente Krimpenerwaard', schrijft de gemeente.
Volgens het onderzoek kreeg de gemeente meerdere keren signalen binnen van de fraude door een bepaalde ambtenaar, een projectleider. Geen van de signalen heeft geleid tot het doen van uitgebreid onderzoek. De optelsom van afzonderlijke signalen bleek wel reden om het contract met de ambtenaar als projectleider te beëindigen. Ook opmerkelijk: de verantwoordelijk portefeuillehouder was destijds de burgemeester, Aaltina Evenhuis-Meppelink. Zij wilde echter niet meewerken aan het onderzoek.
Het gemeentebestuur zegt de bevindingen 'uiterst serieus' te nemen en niet anders te kunnen dan officieel aangifte te doen. 'Het Openbaar Ministerie zal op basis van deze aangifte besluiten of er voldoende grond is om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar het handelen van partijen en personen', stelt de gemeente. 'Pas dan zou ook meer duidelijkheid kunnen komen of er daadwerkelijk sprake is van geleden materiële schade voor de gemeente.' Volgens het gemeentebestuur heeft de zaak 'grote impact' op de inwoners en de gemeente zelf.

Huidige werkwijze onder de loep

Ondanks dat de partijen en personen niet meer betrokken zijn bij de nieuwe organisatie van de gemeente, gaat Krimpenerwaard wel de eigen processen onder de loep nemen. Zo wordt via een interne check gekeken of processen rond inkoop, aanbesteding en facturering wel goed gaan.