Dunea blokkeert zoektocht naar oorlogsslachtoffers op Waalsdorpervlakte

© ANP
DEN HAAG - Duinwaterbedrijf Dunea verleent geen toestemming om op de Waalsdorpervlakte op zoek te gaan naar de eventueel nog aanwezige stoffelijke resten van oorlogsslachtoffers. Deze week werd bekend dat de Omgevingsdienst Haaglanden van de provincie Zuid-Holland het geen probleem vindt als met één of meer drones bodemscans worden gemaakt. Maar Dunea stelt dat er maar één partij is die zeggenschap heeft over de activiteiten in het gebied. En dat is niet de Omgevingsdienst, maar het duinwaterwaterbedrijf dat als beheerder optreedt. Dunea wijst erop dat de natuur is beschermd en stelt dat na de bevrijding al onderzoek is gedaan.
Dat blijkt uit de schriftelijke reactie van Dunea op de jongste ontwikkelingen rond het initiatief van Hagenaar Jurriaan Wouters. Met enkele medestanders wil hij nagaan in hoeverre op de Waalsdorpervlakte nog overblijfselen liggen van personen die hier in de Tweede Wereldoorlog zijn geëxecuteerd door de Duitse bezetter. Deze gebruikte de Waalsdorpervlakte als fusilladeplaats en heeft hier 250 à 280 personen doodgeschoten.
Ook in september liet Dunea weten dat ze de beoogde zoekactie niet goedkeurt. De reden is dat het gebied de zogeheten Natura-2000-status heeft, wat betekent dat er strenge Europese maatregelen van kracht zijn om de natuur te beschermen.

Ministerie van Defensie

Na de ophef die hierover ontstond, is het duinwaterbedrijf te rade gegaan bij het ministerie van Defensie. Dat gaf volgens Dunea aan dat het 'geen redenen heeft om aan te nemen dat de bergingen in 1945 en 1946 onzorgvuldig zijn uitgevoerd en er destijds slachtoffers op de Waalsdorpervlakte zijn achtergebleven'.
Initiatiefnemer Wouters verzekert op zijn beurt dat hij niet van plan is om te gaan graven, maar dat hij een gespecialiseerd bedrijf heeft gevonden dat met een of meer drones, dus vanuit de lucht, het terrein kan scannen.

Groepen vogels

De Omgevingsdienst Haaglanden, verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen, liet hem enkele dagen geleden weten dat het vliegen met een drone in een Natura-2000-gebied 'in principe vergunningsplichtig is', maar dat dit niet geldt wanneer de onderzoekers een aantal strikte voorwaarden in acht nemen.
Zo moeten ze op tenminste zestig meter afstand van groepen vogels blijven en dient bij het opstijgen en landen de afstand zelfs honderd meter te zijn. Ook is afstemming met Dunea vereist en zal een ecoloog aanwezig moeten zijn.

Grondradar

Mochten de scans verstoringen in de bodem laten zien, dan wil Wouters deze nader laten onderzoeken met een draagbare grondradar. Voor deze tweede fase stelt de Omgevingsdienst dat dan per deellocatie zal worden bekeken in hoeverre een vergunning of ontheffing noodzakelijk is.
Volgens Dunea kunnen met zo’n grondradar 'geen botresten worden opgespoord'. Ook dit beschouwt het bedrijf als argument om bij zijn eerdere afwijzing te blijven. Het wijst er hierbij op dat de Omgevingsdienst slechts heeft 'getoetst' in hoeverre een vergunning noodzakelijk is.
De Waalsdorpervlakte
De Waalsdorpervlakte © ANP

Achtergelaten in kuilen

De naar schatting 250 à 280 personen die op de Waalsdorpervlakte zijn geëxecuteerd, maakten deel uit van het verzet of hadden zich op andere manieren tegen de Duitse onderdrukking gekeerd. Ze zijn achtergelaten in dichtgegooide kuilen, zonder markering.
Direct na de bevrijding zijn 229 slachtoffers teruggevonden. Dit gebeurde op basis van de verklaringen van ooggetuigen. Voor initiatiefnemer Wouters en zijn medestanders vormt een en ander reden om aan te nemen dat niet iedereen toen is teruggevonden. Hij wil deze slachtoffers een waardige laatste rustplaats geven. Ook hoopt hij dat hiermee personen die sinds de oorlog zijn vermist alsnog worden gevonden.

Raadscommissie

Op verzoek van de raadsfractie Hart voor Den Haag/Groep de Mos is de kwestie donderdagochtend ook besproken in de Haagse raadscommissie Leefomgeving. Na de oproep van het raadslid Arjen Dubbelaar aan het college van burgemeester en wethouders om de initiatiefnemers te steunen, vroeg alleen D66-raadslid Anno Fekkes het woord.
Hij stelde dat de Waalsdorpervlakte tot het grondgebied van de gemeente Wassenaar behoort. 'Als dat het geval is, zijn wij dan wel het juiste gremium om ons hierover uit te spreken?', aldus Fekkes.
Ook wethouder Hilbert Bredemeijer denkt er zo over. Dubbelaar wierp tegen dat de gemeente Den Haag veruit de grootste aandeelhouder van Dunea is en op deze manier iets zou kunnen betekenen. 'Als gemeente Den Haag staan we hierbuiten,' zei Bredemeijer. 'We kunnen niks voor de initiatiefnemers doen'.