Meer agressie en meer beveiligers in ziekenhuizen: 'De lontjes zijn kort'

Verpleegkundige met Covidbeschermende kleding
Verpleegkundige met Covidbeschermende kleding © ANP
REGIO - Ziekenhuizen krijgen steeds vaker te maken met agressie van patiënten en hun familie. Aanleiding zijn de coronamaatregelen en de daarbij behorende aangescherpte regels in ziekenhuizen. 'Mensen krijgen minder begrip voor de maatregelen, ze worden ongeduldiger', zegt een woordvoerder van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Met politie en het Openbaar Ministerie (OM) zijn afspraken gemaakt om geweld tegen hulpverleners hard aan te pakken.
De woordvoerder benadrukt overigens dat het gaat om een relatief kleine groep die stennis schopt. 'De meeste mensen die we zien houden zich wel aan de maatregelen en tonen begrip, maar het is juist die kleine groep die we er nu eigenlijk niet bij kunnen hebben.' Want de ziekenhuizen liggen vol en het personeel draait al continu overuren. In Gouda werkt het ziekenhuis nog met eigen beveiligers en dat lukt nog. 'Maar als blijkt dat het niet voldoende is, kunnen we extra inhuren.'
Dat doen ze bij het LUMC in Leiden. Daar zijn wel externe beveiligers ingehuurd en ook medewerkers van parkeerbeheer van het ziekenhuis worden ingezet. 'Aanleiding is een hoog verzuim bij de beveiliging, maar ook het korte lontje bij bezoekers', zegt het ziekenhuis. Er is volgens de zegsvrouw een flinke toename van agressie te zien. Dat gaat vooral verbaal en er ontstaan discussies over maatregelen.

Intern calamiteitennummer

Bij het Reinier de Graaf in Delft lopen de beveiligers dag en nacht extra rondes op alle afdelingen. Ze doen dat vooral om extra zichtbaar te zijn voor zowel patiënten, bezoekers en personeel en om eventuele dreigende situaties snel op te merken. Als het uit de hand loopt en er zijn geen beveiligers in de buurt, dan kunnen medewerkers een speciaal calamiteitennummer bellen.
'Onze medewerkers hebben bijvoorbeeld dagelijks te maken met verbale agressie aan de telefoon. Ook gaan mensen steeds vaker in discussie over onze aangescherpte bezoekregeling en regels die gelden op de polikliniek', zegt een woordvoerder. Als voorbeeld noemt hij dat mensen toch met meerdere begeleiders naar de poli's komen, of met meer dan één bezoeker naar een patiënt toe willen. Die discussies lopen soms zo hoog op, dat personeel volgens de woordvoerder de beveiliging moet bellen. 'Dat is kostbare tijd die ze het liefst willen investeren in de zorg voor hun patiënten.'

Er waren al meer beveiligers

Sinds het begin van de coronacrisis is de beveiliging bij veel ziekenhuizen al opgeschaald, zoals dat officieel heet. Er lopen dus al langere tijd meer beveiligers rond en die zijn ook zichtbaarder dan voor de coronacrisis. 'Maar wat overal in de maatschappij zichtbaar is, zie je bij ons ook', zegt de woordvoerder van het Groene Hart Ziekenhuis. Ze doelt daarmee op een groep mensen die alle maatregelen gewoon zat zijn en daar op reageren.
Bij het LUMC zegt de beveiliging inmiddels dagelijks te maken te krijgen met meerdere incidenten. Dat varieert van agressief benaderen tot fysiek geweld. 'Wij hebben normaal zo'n driehonderd incidenten op jaarbasis waarvan we van zo'n tien tot vijftien aangifte doen', zegt de woordvoerder. Dat aantal wordt nu overschreden.

Weerbaarheidstrainingen

Verschillende ziekenhuizen leiden hun personeel ook op in het omgaan met agressie en geweld. Het personeel van het Groene Hart Ziekenhuis krijgt bijvoorbeeld zo'n training. En dat geldt ook voor het Reinier de Graaf in Delft. 'Om medewerkers extra te ondersteunen bij negatieve situaties krijgen zij de mogelijkheid om via ons ziekenhuis trainingen te volgen, zodat zij zelf de-escalerend kunnen optreden. Ook organiseren wij binnenkort digitale sessies waarin zij gezamenlijk kunnen oefenen met interventies en de-escalerend gedrag.'
Landelijk Coordinator Linda van der Marel van het programma Veiligezorg zegt dat naast agressie ook het gevoel van onveiligheid bij zorgmedewerkers de laatste tijd toeneemt. 'Agressie en geweld worden niet getolereerd. Wij zijn ook in gesprek met politie en het OM en er geldt inmiddels al een lik op stuk beleid. Zorgmedewerkers krijgen voorrang bij het doen van aangifte en het snelrecht wordt ingezet bij daders', zegt Van der Marel. Veiligezorg is een project van StAZ, dat staat voor Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen. Hierin zijn zowel werkgevers als werknemers vertegenwoordigd.