Gouda: wekelijks overleg over veiligheid op en rond asielschip

Hotelboot in Gouda
Hotelboot in Gouda © Omroep West
GOUDA - De gemeente Gouda gaat de situatie op en rond het schip waar honderd asielzoekers tijdelijk komen te wonen wekelijks bespreken met de politie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). 'Als vaker nodig is, gebeurt het vaker', zei Thelma van Pedersen namens de gemeente. Bewoners die zich zorgen maken kunnen altijd bellen met stadsmarinier Erik Gorter, zo zegde de gemeente toe.
Vorige week nam het stadsbestuur het besluit om honderd volwassenen uit niet-veilige landen tijdelijke noodopvang te bieden op een hotelboot in het Gouwekanaal. De opvang is voorlopig toegezegd voor twee maanden. 'Die termijn kan verlengd worden, maar dan is een nieuw besluit nodig', zei burgemeester Pieter Verhoeve die ook deelnam aan het gesprek. En hoe dat uitvalt hangt wat hem betreft af van de ervaringen in de komende twee maanden.
Tijdens een digitale informatiebijeenkomst werden omwonenden bijgepraat over de komst van de hotelboot. Deelnemers konden hierbij al hun vragen stellen. Die gingen vooral over de veiligheid en de plek van het schip, maar ook over dagelijkse zaken als bevoorrading, parkeerdruk, geluidsoverlast en wie de nieuwe buren zullen worden.

Goudse Poort nu geen optie

Verhoeve legde uit waarom dit na onderzoek de meest geschikte plaats is voor het schip. De ligplaatsen aan de Veerstal zijn deels bezet door toeristenboten en bij het politiebureau aan de Nieuwe Gouwe Oostzijde kunnen mensen niet van boord. Bij het Gouwekanaal kunnen hulpdiensten goed komen en ligt het schip niet in de weg voor de scheepvaart.
Het leegstaande kantoor aan de Goudse Poort is geen optie voor de noodopvang, want 'dat is niet snel genoeg in te richten en het bestemmingsplan van dit bedrijventerrein moet worden aangepast', vertelde de woordvoerder van de gemeente. Deze mogelijkheid werd genoemd in een petitie van tegenstanders van de komst van de hotelboot, die ruim 550 keer is ondertekend. Gouda gaat op verzoek van het COA wel onderzoeken of daar op termijn permanent vluchtelingen kunnen worden opgevangen.

Bezwaar maken kan

De boot komt er hoe dan ook: er kan nu nog geen bezwaar worden aangetekend, omdat het om een gedoogbesluit gaat. Tegen de aangevraagde tijdelijke bestemmingsplanvergunning is bezwaar wel mogelijk. 'Tot daarover uitspraak is gedaan, kan het schip blijven waar het ligt.'
De hotelboot is 110 meter lang en 11,5 meter breed en zal begin volgende week aanmeren. Na nog wat inrichtingswerk zullen vanaf 20 december de eerste bewoners komen. Een precieze datum wist de gemeente nog niet, maar 'in elk geval voor kerst', werd de aanwezigen verzekerd. De bewoners zijn op Gouds verzoek alleen asielzoekers uit niet-veilige landen zoals Syrië en Afghanistan. Ze zijn meerderjarig, alleenstaand of samen en wonen in tweepersoonshutten.

'Boot beter dan stoel'

'Voor hen kan het ook spannend zijn', zei locatiemanager Baukje van Dijk, die eerder in opvangcentra in Rijswijk en Oegstgeest werkte. 'Vaak zaten ze al een op een schip. Ik ken mensen die met zwemvesten aan slapen. Toch denken wij dat een enigszins wiebelend schip beter is dan een stoeltje in Ter Apel', doelend op de overvolle opvang daar. Het COA heeft landelijk 36.000 mensen in noodopvang.
De schepelingen vallen onder alle Nederlandse coronaregels en krijgen vaccinaties aangeboden. Het COA kan een beroep doen op huisartsen en er is quarantainemogelijkheid aan boord. Er wordt voor hen gekookt (vanwege de brandveiligheid) en ze mogen het schip op en af wanneer ze maar willen.

Nederlandse Taal

Het COA heeft altijd mensen aan bord en korte lijnen naar politie en zorginstanties om bij incidenten in te grijpen, zo bleek uit de voorlichting van dinsdag. Samen met de gemeente worden overdag activiteiten aangeboden, met als belangrijkste lessen in de Nederlandse taal.
Diverse organisaties, van bibliotheek tot buurtcentrum De Walvis, de Heemtuin, maar ook de Regenboogalliantie, Sport.Gouda en de Garenspinnerij hebben medewerking aangeboden. 'En er is al een aanbod om fietslessen te verzorgen', vertelde de gemeente. In navolging van andere opvangplaatsen kunnen bewoners een zakcentje verdienen door kleine klusjes te doen, zoals het opruimen van zwerfvuil.

Omwonenden in klankbordgroep

Het wandelpad op de dijk blijft vrij toegankelijk voor iedereen. Er komen stroomaggregaten en misschien nog wat containers. De gemeente houdt de vinger aan de pols wat betreft geluidsoverlast, net als mogelijke parkeerdruk door het COA, dat acht plaatsen denkt nodig te hebben.
De Gouwenaars kunnen zich aanmelden voor een klankbordgroep, die ook bij de evaluatie van de opvang betrokken wordt. Na een valse start - niet alle omwonenden hadden de brief over deze avond gekregen - belooft de gemeente beterschap en volop informatie op de speciale gemeentesite. 'Wij gaan er op toezien dat alles veilig en goed gaat verlopen, niet alleen voor die mensen die er komen, maar ook voor aanwonenden', zei Verhoeve. 'Ik heb vertrouwen in het COA en de hulpdiensten om dit met elkaar voor elkaar te krijgen. Geïnspireerd door de Gouwenaars.'