Den Haag krijgt ruim anderhalf miljoen voor extra woningen voor statushouders

Beeld ter illustratie
Beeld ter illustratie © ANP
DEN HAAG - Het kabinet geeft dertien gemeenten, waaronder Den Haag, geld om in de komende twee jaar extra woonruimte te regelen voor achthonderd mensen met een verblijfsvergunning. Ook worden zeshonderd woonruimtes geregeld voor andere 'aandachtsgroepen', zoals studenten en arbeidsmigranten. Voor de plannen is in totaal 14,9 miljoen euro voor vrijgemaakt. Den Haag krijgt ruim anderhalf miljoen euro.
'Na het verkrijgen van een verblijfsvergunning duurt het nu te lang voordat mensen naar een eigen woonruimte kunnen doorstromen. Daardoor blijft de asielopvang te vol en kunnen vergunninghouders niet van start met het opbouwen van hun bestaan in Nederland', zegt demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren in een verklaring.
Haar zogenoemde regeling huisvesting aandachtsgroepen moet bijdragen aan een oplossing. Toch is dit nog lang niet genoeg. Nu wachten 12.200 vergunninghouders in een asielzoekerscentrum op een woning.

Korte en langere termijn

Een deel van de woningen is beschikbaar voor kortere tijd. Van de huizen zijn er 548 huizen voor twee of drie jaar beschikbaar. De rest kan voor vijf jaar of langer bewoond worden. Naast Den Haag zijn er woningen gepland in Alkmaar, Amersfoort, Assen, Breda, Grave, Hengelo, Meierijstad, Middelburg, Purmerend, Renkum, Veenendaal en Vijfheerenlanden.
Het kabinet heeft meerdere potjes om woningen te regelen voor de aandachtsgroepen. Vorige week werden nog cijfers naar buiten gebracht over een andere regeling voor dezelfde doelgroep die ook via de gemeenten loopt. Voor deze regeling hebben gemeenten geld aangevraagd om 7427 woonruimtes en 1651 verblijfsruimtes te realiseren, waarvan 'bijna duizend' voor asielzoekers. Deze aanvragen worden nog beoordeeld.

Projecten door de hele stad

Het lijkt, gezien het aantal woningen dat ermee kan worden gerealiseerd, een druppel op een gloeiende plaat. 'De gemeente heeft recent het "Doorbraakplan huisvesting zorgdoelgroepen en statushouders" gepubliceerd. Het doel van dit plan is om 1300 extra woonplekken te realiseren voor deze twee doelgroepen, omdat voor hen de tekorten erg groot zijn en de gevolgen nijpend (o.a. dakloosheid). Den Haag kan met deze bijdrage vanuit het Rijk ruim honderd extra woonplekken realiseren, waarmee de regeling bijdraagt aan het realiseren van de opgave', schrijft de gemeente Den Haag in een reactie.
De projecten die met deze bijdrage gerealiseerd kunnen worden, zullen over de hele stad verspreid worden. 'Eén van de uitgangspunten van het Doorbraakplan is om de extra woonplekken zo goed mogelijk te spreiden over de stad en zo kwetsbare wijken zo veel mogelijk te ontzien', reageert de gemeente.
Lees meer verhalen over de woningmarkt in ons dossier