Verhuizing Haagse raamprostitutie naar erotisch centrum gaat niet door

Foto ter illustratie
Foto ter illustratie © ANP
DEN HAAG - De verhuizing van de raamprostitutie uit de Doubletstraat en de Geleenstraat in Den Haag is van de baan. Het was de bedoeling dat de sekswerkers naar een erotisch centrum bij het Centraal Station zouden gaan, maar de hele gemeenteraad is hier inmiddels tegen. Nu komt er waarschijnlijk een onderzoek naar de mogelijkheden voor het samenvoegen van de twee prostitutiestraten in de Geleenstraat.
De afgelopen maanden groeide de politieke weerstand tegen de verhuizing. In het coalitieakkoord van VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA staat dat er een onderzoek moet komen naar de verplaatsing naar de Sporendriehoek. Dat moet ervoor zorgen dat er voor de sekswerkers een veiligere werkomgeving ontstaat. Bovendien willen buurtbewoners rondom met name de Doubletstraat af van de overlast die zij ervaren.
Maar het plan lijkt niet haalbaar. Uit een rapport van projectontwikkelaar Heijmans, die een haalbaarheidsonderzoek uitvoerde, blijkt dat er grote risico’s kleven aan de verplaatsing. Vooral het feit dat het bij de grond van de Sporendriehoek gaat om erfpacht baart de gemeenteraad zorgen. Over 25 jaar kan de NS de grond weer opeisen en dat kan betekenen dat het erotisch centrum weer moet vertrekken.
Al vele jaren probeert het stadsbestuur de raamprostitutie te verplaatsen. Eerdere pogingen om de raamprostitutie uit de binnenstad te krijgen strandden. In 2015 liet toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen al oplossingen onderzoeken, maar alle varianten werden toen als 'niet haalbaar' bestempeld. Sinds 2018 probeert het stadsbestuur opnieuw om de prostituees te verplaatsen, dit keer dus naar de Sporendriehoek aan de Lekstraat. Maar ook die poging is dus mislukt.

Juiste weg

'Deze tijdelijke beschikbaarheid van de Sporendriehoek is de belangrijkste bottleneck', stelde fractievoorzitter Mariëlle Vavier van collegepartij GroenLinks woensdagochtend in een commissievergadering. 'Wat ons betreft is nu het moment gekomen dat wij vinden dat er een plan B moeten komen.' Ook Daniel Scheper van coalitiegenoot D66 schaarde zich hierachter. 'We moeten ons afvragen of wij wel op de juiste weg zitten. Laten we met elkaar kijken welke oplossingen er wel mogelijk zijn.' En ook collegepartij CDA ziet nog weinig in de verplaatsing. ‘Het lijkt mij niet slim om door te gaan', stelde CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman.
Zo had het nieuwe erotisch centrum eruit moeten komen te zien
Zo had het nieuwe erotisch centrum eruit moeten komen te zien © UNstudio
Coalitiegenoot VVD moest vanwege alle kritiek door de pomp. De partij is altijd groot pleitbezorger geweest van verhuizing van de raamprostitutie naar de Sporendriehoek, maar zag de afgelopen tijd de politieke meerderheid verdampen. 'Wij hadden gehoopt dat de onderzoeken die gedaan zijn een 'go or no-go'- moment zou opleveren', zei VVD-raadslid Ayse Yilmaz. 'Maar zo ver is het niet gekomen. En wij zien ook dat de oppositie en drie coalitiepartijen niet meer willen.' Dus legt de partij zich neer bij het staken van de verhuizing naar de Sporendriehoek.

Alternatieve oplossingen

Wel willen de coalitiepartijen dat er een onderzoek komt naar alternatieve oplossingen. Daarvoor kijken de partijen naar een motie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos die een paar weken geleden is aangenomen. Daarin staat dat de mogelijkheden bekeken moeten worden van clustering van de twee prostitutiestraten in de Geleenstraat. 'Hier zitten ook haken en ogen aan en niet iedereen vindt dit een goed idee, maar laten we kijken of dit desondanks een zinvolle en duurzame oplossing kan zijn', zei Vavier van GroenLinks.
Oppositiepartij Partij voor de Dieren is geen voorstander van dit onderzoek. 'Wederom worden er plannen gemaakt buiten de sekswerkers om', reageert Robin Smit van de Partij voor de Dieren. 'Niet de focus op een locatie, maar eerst kijken naar de mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, ook op de bestaande locaties. Nu dreigt opnieuw een onderzoek met tunnelvisie waardoor de uitslag al beklonken lijkt te zijn.' Ook de Haagse Stadspartij zet vraagtekens bij nieuw onderzoek. 'De coalitiepartijen komen nu met een motie om onderzoek te gaan doen naar clustering op de locatie Geleenstraat', zegt Tim de Boer van de Haagse Stadspartij. 'Nog meer weggegooid geld. Want ook dat is binnen de gestelde randvoorwaarden onmogelijk.' En Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij roept uit: 'En nu kappen met onderzoek.'