Zoetermeer en COA akkoord: 500 asielzoekers en statushouders in oude gevangenis

Ingang gevangenis Zoetermeer | Foto Omroepwest
Ingang gevangenis Zoetermeer | Foto Omroepwest
ZOETERMEER - De gemeente Zoetermeer heeft een akkoord bereikt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over de tijdelijke opvang van 500 asielzoekers en statushouders in de leegstaande gevangenis van Zoetermeer. Dat aantal is een compromis, want COA wilde oorspronkelijk 750 asielzoekers kwijt in de oude PI. Bovendien komt er vanuit het Rijk een substantiële bijdrage in de kosten, ook dat was een eis van gemeente Zoetermeer.
In de overeenkomst die de gemeente Zoertermeer met het COA heeft gesloten, is afgesproken dat alle kosten die Zoetermeer maakt voor de opvanglocatie worden vergoed door het COA. De noodopvang in de gevangenis geldt voor de duur van één jaar, vanaf het moment dat de opvanglocatie in gebruik wordt genomen. Het COA verwacht dat dit in de tweede helft van januari 2022 zal zijn.
Ook is afgesproken dat Zoetermeer de overeenkomst tussentijds kan opzeggen wanneer de aanwezigheid van de bewoners op de opvanglocatie aantoonbaar leidt tot verstoring van de openbare orde. Om verveling en zwerven over straat te voorkomen, worden er binnen de locatie dagbestedingsactiviteiten aangeboden. Met name omwonenden drongen hierop aan. Waar mogelijk worden voor de dagbesteding Zoetermeerse partijen, zoals Vluchtelingenwerk en Stichting Piëzo, ingeschakeld.
Gevangenis Zoetermeer | Foto Omroepwest.
Gevangenis Zoetermeer | Foto Omroepwest.
Een ander compromis is het feit dat 50 procent van de bewoners van de opvanglocatie statushouder moet zijn. Dat wil zeggen: mensen met een verblijfsvergunning die wachten op een eigen woning. Het COA wilde in eerste instantie alleenstaande minderjarige asielzoekers in de PI opvangen. Het college van Zoetermeer wilde dat niet. De bezetting vanaf volgend jaar bestaat dus uit de ene helft statushouders en de andere helft asielzoekers die een grote kans maken op een verblijfsstatus.

De nood is hoog

De urgentie om asielzoekers op te vangen is hoog. Zo werd in oktober nog bekend dat het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zo overvol zit dat mensen op stoelen moeten slapen. De leegstaande gevangenis is geschikt als noodopvang, zegt het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), eigenaar van de leegstaande gevangenis aan de Rokkeveenseweg.
Samen met het COA hebben zij daarom de gemeente Zoetermeer om toestemming gevraagd om het gebouw tijdelijk te mogen gebruiken voor de huisvesting van vluchtelingen en statushouders.