Klimaat vraagt om slim bouwen: 'Onze kleinkinderen willen ook droge voeten'

Krijgen we in de toekomst te maken met meer wateroverlast?
Krijgen we in de toekomst te maken met meer wateroverlast? © Regio15
LEIDEN - 'Gemeenten moeten nu al bouwen voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, voor als er over twintig à dertig jaar extreme buien vallen of extreme droogtes zijn. Lokale waterberging is daarbij van groot belang.' Dat zegt dijkgraaf Rogier van der Sande van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Juist in dat gebied moeten de komende jaren duizenden woningen worden gebouwd.
Van der Sande is de hoogste baas van het waterschap, dat het water beheert in het gebied dat zich uitstrekt van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Juist daar moeten de komende jaren vele duizenden woningen verrijzen in lage, natte veengebieden. Daar vormen wateroverlast door extreme buien, en bodemdaling door droogte de grootste uitdagingen.'
'De ideale gebieden om te bouwen zijn al bezet', vertelt Van der Sande. 'Dus we bouwen altijd op sub-optimale locaties.' Dus op plaatsen die niet optimaal zijn. 'Maar het maakt nogal uit of je in de polder in het laagste puntje bouwt of iets hoger, aan de rand.'
Rogier van der Sande, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland
Rogier van der Sande, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland © Omroep West

'Waterberging' is het toverwoord

Elk waterschap legt iedere zes jaar zijn plannen vast in een Waterbeheerplan. Het Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden heeft dit najaar zijn Waterbeheerplan 6 opgesteld. Tot vorige week kon het publiek daarover zijn zegje doen, in maart wordt het definitief vastgesteld. De klimaatverandering is daarbij leidend, met in het achterhoofd de wateroverlast van afgelopen zomer.
'Waterberging' is volgens de dijkgraaf het toverwoord. Het water moet weg kunnen als er te veel is, of worden opgeslagen als er te weinig is. Hij noemt als voorbeeld de Nieuwe Driemanspolder tussen Zoetermeer en Leidschendam. 'Dat is 350 hectare groot en is een combinatie van recreatie, natuur en waterbergingsgebied.'

Nu kosten, straks besparingen

'Maar daar heb je niets aan als je in Hillegom tussen de bollen woont', zegt Van der Sande. 'Er moeten lokale, kleinere waterbergingen komen zoals wadi's, dat zijn groene greppels. En halfverharde parkeerplaatsen.' Wat ook helpt: meer tegels uit de tuinen.
Wateroverlast in Gouda na hevige regenval
Wateroverlast in Gouda na hevige regenval © Omroep West
En juist tegels in huis? 'Verzekeraars kunnen ook rekenen. Als jij weet dat jouw vloer onder water kan komen weet de verzekeraar dat ook. En die vergoedt dan niet meer elke keer het kromgetrokken laminaat, dan is het toch slimmer om tegels te nemen.'
'De waterschappen kunnen berekenen wat het betekent als de buien steeds extremer worden. Wat het betekent als het steeds droger wordt. En dat wórdt het. Dat kunnen we laten zien.' En de extra kosten om dat tegen te gaan? 'Ja het kost extra geld, maar je bespaart op overlast. Maar dan moet je wel nu handelen.'