Gasunie maakt zich geen zorgen over Haags protest tegen warmtenet

© ANP
DEN HAAG - Of de gemeente Den Haag nu tegenstribbelt of niet, voor Gasunie staat één ding vast: volgens het overheidsbedrijf dat het warmtenet vanuit Rotterdam naar Den Haag wil aanleggen, zal de pijpleiding óók over Haags grondgebied gaan. Met het scenario dat bijvoorbeeld de Raad van State hier volgend jaar een stokje voor steekt, is zelfs geen rekening gehouden.
Een woordvoerster van het bedrijf zegt dit in een reactie op het besluit van het Haagse college van burgemeester en wethouders. Dit maakte dinsdag bekend dat het bij de Raad van State bezwaar aantekent tegen de beslissing van de provincie Zuid-Holland om het zogeheten WarmtelinQ mogelijk te maken. 'We zijn niet over één nacht ijs gegaan', zegt Gasunie-woordvoerster Marie-Lou Gregoire. 'We hebben deze zaak aan alle kanten gecheckt. We hebben er een goed gevoel bij en denken dat we in het gelijk worden gesteld.'
Het toekomstige WarmtelinQ maakt gebruik van de restwarmte die vrijkomt bij de industriële bedrijvigheid in het Rotterdamse havengebied. Met behulp van een ondergronds leidingnet kan deze via Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk naar de al bestaande energiecentrale aan het De Constant Rebecqueplein in het Haagse Regentessekwartier worden gebracht.

Maximaal 120.000 woningen

Moderne technologieën maken het mogelijk om er maximaal 120.000 woningen en bedrijven in de provincie mee te verwarmen. Dit bespaart aardgas en leidt tot minder CO2-uitstoot.
De Haagse wethouder Liesbeth van Tongeren (Milieu en Energietransitie) is hier een voorstander van, maar plaatst belangrijke kanttekeningen bij de uitvoering van de plannen. Zo vindt ze dat het WarmtelinQ-project niet de initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld aardwarmte ('geothermie') mag verdringen.

'Behoorlijk slecht'

Ook wil de wethouder dat er een goede regeling komt voor ondernemers die schade lijden door de aanleg van de pijp. Bovendien moet volgens haar het groen dat sneuvelt ruimhartig worden gecompenseerd.
Van Tongeren benadrukte dit in september tijdens een hoorzitting bij de provincie Zuid-Holland. Ze gaf aan dat de samenwerking met de provincie 'op allerlei momenten in dit traject behoorlijk slecht is geweest'.

Strook van tien meter

De wethouder sprak er onder meer haar afkeuring over uit dat het 'Provinciaal Inpassings Plan' (PIP) voor de warmtetransportleiding de mogelijkheid biedt dat de provincie het recht om vergunningen te verlenen overneemt; dit recht berust normaliter bij de gemeente. Het gaat hierbij om het tracé van WarmtelinQ, over een breedte van tien meter.
'Wij gaan als gemeente over ons eigen grondgebied, met uitzondering van die strook', aldus Van Tongeren. 'In normaal Nederlands leg ik het zo uit, dat we voor die strook uit de ouderlijke macht zijn gezet.'

Stad moet op de schop

Ondanks haar kritiek heeft de provincie het PIP medio oktober vastgesteld. Begin november klonken ook in de Haagse gemeenteraad veel protesten tegen WarmtelinQ. Partijen wezen erop dat een groot deel van de stad op de schop moet om de pijp aan te leggen. Dat zien ze niet zitten.
Ook hebben ze kritiek op het feit dat de benodigde warmte van de vervuilende fossiele industrie afkomstig is. 'Wij laten de provincie of de Gasunie hier niet de dienst uitmaken. Den Haag is baas in eigen stad', voegde fractievoorzitter Richard de Mos van de partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos hier nog aan toe.

Werkzaamheden uitgesteld

De bezwaarprocedure van de gemeente Den Haag bij de Raad van State heeft er inmiddels voor gezorgd dat Gasunie de werkzaamheden voor de aanleg van warmtenet op Haags grondgebied voorlopig uitstelt. 'Wij vinden het niet gepast om al te starten met de werkzaamheden in Den Haag, terwijl er nog een juridische procedure loopt', liet directeur WarmtelinQ Guido Custers dinsdag weten.
Volgens Gasunie-woordvoerster Marie-Lou Gregoire heeft dit geen gevolgen 'voor het totale project': 'Er is nog genoeg werk op de andere trajecten'.

Gesloten circuit

Mocht de Raad van State zodanig beslissen, dat de leiding niet op Haags grondgebied komt, dan zit Gasunie met de handen in het haar. De reden is dat het tracé een gesloten circuit vormt: richting Den Haag gaat het hete water, het afgekoelde water keert daarna weer terug naar Rotterdam. Zonder Den Haag zit er, aldus Gregoire, 'een gat in het traject'.
Gasunie acht deze optie zo onrealistisch, dat hier geen rekening mee wordt gehouden. Wel kan het concern zich voorstellen dat de Raad van State kritiek heeft op de inhoud van het Provinciaal Inpassings Plan.

Aanvullende onderzoeken

'Er zijn veel soorten uitspraken mogelijk', vertelt de woordvoerster van het concern. 'Als het bijvoorbeeld aan de motivering ligt, dan kunnen we - samen met Provincie Zuid Holland - de motivering aanpassen. En als het om onvoldoende onderbouwende onderzoeken zou gaan, dan kunnen we aanvullende onderzoeken doen'.
Gasunie wacht dit af. Pas na de uitspraak van de Raad van State zullen de werkzaamheden op Haags grondgebied alsnog worden opgepakt. Opmerkelijk hierbij is wel dat het overleg met de gemeente Den Haag intussen gewoon wordt voortgezet. 'We zijn nu samen met de gemeente Den Haag aan het puzzelen om een aangepaste planning op te stellen', vertelt woordvoerster Gregoire.