Cameratoezicht moet overlast van zwerfafval in Den Haag voorkomen

De bijgeplaatste vuilniszakken zorgen voor veel overlast
De bijgeplaatste vuilniszakken zorgen voor veel overlast © ANP
DEN HAAG - De gemeente Den Haag is maandag een proef gestart met cameratoezicht, om ervoor te zorgen dat er minder zwerfafval bij ondergrondse containers wordt gezet. Het is een van de nieuwe initiatieven die de gemeente heeft gepresenteerd om de overlast van het afval tegen te gaan.
Het zwerfafval is een grote ergernis in de stad, en de gemeente Den Haag doet te weinig om het afval tegen te gaan. Dat is een harde conclusie die de Haagse Rekenkamer vorige week al trok. Volgens het rapport worden de doelstellingen die het stadsbestuur stelt gehaald, maar neemt de onvrede onder bewoners alleen maar toe.
De belangrijkste kritiek van de Rekenkamer is dat het beleid van de gemeente te algemeen is en niet toegespitst is op een verschillende aanpak per wijk of straat. Met het cameratoezicht wil de gemeente hier nu een stap in zetten. De eerste camera's komen in Laak en Transvaal te hangen, twee wijken waar de overlast het grootst is.

'Nooit 100 procent schoon'

Het cameratoezicht maakt onderdeel uit van het 'Actieplan Schone Stoep' van de gemeente. In het plan heeft het stadsbestuur een aantal initiatieven opgestart die ervoor moeten zorgen dat de hoeveelheid zwerfafval minder wordt. 'De stad wordt nooit 100 procent schoon, maar samen doen we wat we kunnen', zo legt wethouder Hilbert Bredemeijer uit.
Wethouder Bredemeijer bij de eerste camera
Wethouder Bredemeijer bij de eerste camera © Omroep West
In het plan staat dat de gemeente onder meer wijkambassadeurs in gaat zetten, buiten kantooruren gaat handhaven en informatie in verschillende talen delen. 'Het gaat hier vooral om het gedrag van een klein deel van de mensen dat de buitenruimte vervuilt. Daar moeten we vanaf. Die pakken we bijvoorbeeld met de hogere boete en straks met cameratoezicht op locaties in Transvaal en Laak', zegt Bredemeijer.

Onderzoek naar privacy van bewoners

De komst van de toezichtcamera's werd in de zomer van 2020 al aangekondigd, maar het heeft ruim een jaar geduurd voor de gemeente de camera's ook echt gaat plaatsen. Volgens de gemeente komt dit door het uitgebreide onderzoek dat is gedaan naar de privacy van bewoners. Uit de proef moet blijken of en in welke mate het cameratoezicht bijdraagt aan de vermindering van het zwerfafval naast de containers.
De gemeente heeft twintig locaties in Transvaal en Laak uitgekozen waar met camera's toezicht gehouden kan worden. Hiervoor maakt de stad gebruik van vijf camera's (drie echte en twee dummy's) die steeds op een andere plek opgehangen kunnen worden.

Gebruik gemaakt van slimme camera's

De gemeente benadrukt dat de camera's voldoen aan alle privacywetgeving. Zo worden de beelden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Verder wordt er gebruik gemaakt van slimme software die zelf herkent of er afval naast de containers wordt geplaatst in plaats van in de ondergrondse container. Mocht dit gebeuren dan mogen alleen boa's de beelden bekijken.