Groep de Mos beticht Haagse VVD van vriendjespolitiek: 'Vertrouwen tot nulpunt gedaald'

Haagse gemeenteraad in het Atrium
Haagse gemeenteraad in het Atrium © Omroep West
DEN HAAG - In de Haagse gemeenteraad is bonje ontstaan over het oprichten van de commissie Nevenfuncties. Jozias van Aartsen, voormalig burgemeester van Den Haag en VVD-prominent, is de beoogd voorzitter van deze commissie, maar daar kan Hart voor Den Haag/Groep de Mos niet mee leven. Een poging om een alternatieve kandidaat aan te dragen is door de VVD-voorzitter van het presidium niet serieus genomen en er zou zelfs over zijn gelogen, zegt Hart voor Den Haag. Daar is de partij furieus over. 'Mijn vertrouwen is tot het nulpunt gedaald', aldus raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag. Maar volgens de VVD wordt er te hard van stapel gelopen en zijn er nog helemaal geen besluiten genomen over kandidaten.
Integriteit is een belangrijk onderwerp op het Haagse stadhuis. Het kwam hoog op de agenda na een aantal kwesties die voor enorme opschudding zorgde. Meest in het oog springende zaken zijn de corruptieverdenking aan het adres van oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui van Hart voor Den Haag, de vastgoeddeal met tassenontwerper Omar Munie en het vertrek van de Haagse topambtenaar die verantwoordelijk was voor de bouw van cultuurcomplex Amare. Daarnaast bleken ambtenaren op verschillende afdelingen miljoenen euro's te hebben weggesluisd.
Op het vlak van integriteit was in Den Haag wel wat te verbeteren, zo concludeerde voormalig waarnemend burgemeester Johan Remkes in 2019. Hij stelde een commissie in die alle wethouders controleert op integriteit, zoals het hebben van nevenfuncties en andere belangen.

Onderling wantrouwen

In navolging van deze commissie richt het presidium van de gemeenteraad nu ook een commissie Nevenfuncties op. Deze commissie, die bestaat uit maximaal drie leden van buiten de gemeenteraad, krijgt de taak om raadsleden die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart gekozen worden, langs de integriteitslat te leggen. Maar nog voor de start, valt de commissie ten prooi aan onderling wantrouwen.
Het presidium is een vertegenwoordiging van zeven raadsleden uit de gemeenteraad. Zij bereiden de agenda van de gemeenteraad voor en bepalen wanneer de gemeenteraad welke onderwerpen bespreekt. VVD-raadslid Chris van der Helm is voorzitter van het presidium. Daarnaast bestaat het presidium uit Robert Barker (Partij voor de Dieren), Janneke Holman (PvdA), Peter Bos (Haagse Stadspartij), Dennis Groenewold (D66), Adeel Mahmood (Nida) en Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag/Groep de Mos).
Steen des aanstoots is de kandidaat-voorzitter van de commissie Nevenfuncties. Dat is niemand minder dan oud-burgemeester Jozias van Aartsen. Maar voor Ralf Sluijs, lid van het presidium en raadslid van Hart voor Den Haag, is deze VVD-kandidaat 'onbespreekbaar'. In een mail aan Chris van der Helm, de voorzitter van het presidium, schrijft hij op 10 december 2021. 'Mijn fractie heeft grote bezwaren tegen de voordracht van de heer Van Aartsen. Zijn benoeming is wat ons betreft onbespreekbaar. De VVD is de grootste coalitiepartij, de burgemeester is van VVD huize en de voorzitter van het presidium is van de VVD. Voor de nodige balans is het ons inziens dan ook goed om iemand te benoemen met een andere partijkleur.'

Tegenkandidaat

Hart voor Den Haag draagt een andere kandidaat-voorzitter aan. 'Wij zouden graag voormalig PvdA-wethouder Constant Martini willen voordragen', schrijft Sluijs in de mail. 'Een breed gerespecteerde man die weet hoe de hazen lopen op het IJspaleis.' Martini heeft in het verleden vaker opgetreden als adviseur van Groep de Mos, maar daar is volgens Sluijs niets mis mee. 'Naast oud-wethouder is Martini een betrokken Hagenaar die ons, maar ook andere partijen met regelmaat gevraagd en ongevraagd van advies voorziet.'
Volgens Sluijs doet Van der Helm vervolgens niets met de bezwaren van Groep de Mos en de aangedragen tegenkandidaat. De voorzitter van het presidium jokt zelfs, zegt Sluijs. 'In een telefoongesprek voorafgaande aan het laatste presidium van afgelopen dinsdag (14-12), gaf Chris aan dat het proces al vergevorderd was en dat het lastig zou zijn om deze kandidaat nog mee te nemen', schrijft Sluijs op 20 december aan de leden van het presidium, de raadsgriffier en burgemeester Van Zanen. 'Wat schetst mijn verbazing dan ook toen ik een inventarisatie ging doen van of en wanneer de fractievoorzitters gebeld (zouden) zijn. Niemand is vóór de datum van mijn mail gebeld, een groot deel is überhaupt niet gebeld en een klein deel na het versturen van mijn mail. (…) Hoe kan het dan dat het zo moeilijk zou zijn om onze kandidaat mee te nemen? Begrijpen jullie dat het vertrouwen van de grootste partij in de handelswijze van de voorzitter hiermee flink gedaald is?'

Proces loopt nog

Volgens voorzitter Van der Helm komt de kritiek van Hart voor Den Haag te vroeg. Hij wil niet teveel uitweiden, maar stelt wel dat er nog 'volop' gewerkt wordt aan de oprichting van de commissie. 'Het proces loopt nog en er zijn geen besluiten genomen', zegt Van der Helm. 'Wij kijken als presidium nog met elkaar naar welke personen in de commissie zouden kunnen passen. Als er nog partijen zijn die met kandidaten komen? Tuurlijk kijken wij er dan verder naar.' Volgens Van der Helm praat het presidium in januari verder over de commissie Nevenfuncties.
Fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren stoort zich aan de discussie over de politieke achtergrond van de kandidaten voor de commissie Nevenfuncties. Hij vindt dat er vooral een juiste persoon gevonden moet worden. 'Wij vinden het van belang dat er een integere en gezaghebbende persoon wordt voorgedragen', zegt hij. 'Wat de politieke achtergrond van een persoon is, zou niet moeten uitmaken.'

VVD-kliek

Sluijs betwist dat. 'Laat ik voorop stellen dat wij niks tegen de persoon Van Aartsen hebben', zegt hij. 'Het is een kundige en gerespecteerde man. Waar we wel bezwaar tegen hebben is dat de balans zoek is. Het wordt een grote VVD-kliek op het stadhuis, waar ze elkaar op regenteske wijze baantjes toeschuiven.'