Geen apart fietspad in de Haagse Grote Marktstraat: 'Het is onverstandig'

Fietsers en voetgangers in de Grote Marktstraat in Den Haag
Fietsers en voetgangers in de Grote Marktstraat in Den Haag © ANP
DEN HAAG - In de Grote Marktstraat in Den Haag komt geen apart fietspad. Verschillende partijen in de gemeenteraad wilden dit om chaos in de winkelstraat te voorkomen. Maar volgens wethouder Robert van Asten (D66) is uit onderzoek gebleken dat het onverstandig is om een fietspad in de winkelstraat aan te leggen. Van Asten wil zich volledig richten op het weren van fietsers uit de Grote Marktstraat door het inrichten van een alternatieve fietsroute.
Het is al jaren een grote ergernis van voetgangers en fietsers in de Grote Marktstraat. De winkelstraat is een voetgangersgebied, maar fietsers mogen over een verlaagde strook rijden. Het zorgt voor onduidelijke en soms zelfs onveilige situaties waarbij winkelend publiek en fietsers elkaar in de weg zitten.
Wethouder Van Asten ziet als beste oplossing het verbieden van fietsen door de Grote Marktstraat op drukke winkelmomenten tussen 11.30 uur en 18.00 uur. Dat verbod kan pas afgegeven worden als er een alternatieve fietsroute wordt aangelegd die fietsers van de ene kant van de stad naar de andere kan brengen. Hiervoor moeten de Gedempte Gracht en de Gedempte Burgwal opnieuw ingericht worden, want het is nu nog geen veilige route.

Zebrapaden

Maar die herinrichting duurt veel partijen te lang en dus pleitte onder meer de Haagse Stadspartij ervoor om een fietspad door de Grote Marktstraat aan te leggen compleet met zebrapaden die voor duidelijkheid moeten zorgen. Onverstandig, oordeelt Van Asten nu. Hij heeft een 'verkennend onderzoek' laten uitvoeren en daaruit is gekomen dat een vrijliggend fietspad de situatie niet veiliger maakt.
Zebrapaden worden volgens het onderzoek naar verwachting erg druk tijden de drukke winkeluren, waardoor fietsers vaak zullen moeten stoppen. Bovendien staat het haaks op de inrichting van de Grote Marktstraat als 'winkelstraat als balzaal'. 'Door realisatie van een gekleurd en afgescheiden fietspad wordt een verkeerskundig profiel geïntroduceerd, waarmee een barrière in de straat ontstaat. De ruimte wordt gefragmenteerd ingericht en zal daarmee niet meer als eenheid worden beleefd', staat in het onderzoek.

Verkeerssituatie

Bovendien betwijfelen de onderzoekers of een apart fietspad de problemen oplost. 'Er is twijfel of het conflict fietser-voetganger daadwerkelijk wordt verminderd', staat in het onderzoek. 'De fietser zal geneigd zijn nog meer door te rijden, de voetgangers zijn niet gefocust op de verkeerssituatie, maar meer op elkaar en de winkels.'
Van Asten neemt de uitkomsten ter harte, blijkt uit een brief aan de gemeenteraad. 'Het college is van mening dat op basis van de conclusies uit het verkennend onderzoek naar de positie van de fietsers in de Grote Marktstraat het niet verstandig is om een apart fietspad door de Grote Marktstraat aan te leggen en wil zich daarom nu eerst blijven concentreren op verbetering van de alternatieve fietsroutes.'

Parkeerplekken

Daarbij gaat het dus om het aanpassen van de Gedempte Gracht en de Gedempte Burgwal, waarbij het opheffen van de parkeerplaatsen het meest in het oog springt. Wanneer die parkeerplekken weg zijn ontstaat er meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Daarnaast mogen vrachtwagens alleen nog tussen 05.00 uur en 11.30 uur laden en lossen. De bedoeling is dat in de tweede helft van volgend jaar begonnen gaat worden met de herinrichting.