Torens naast Den Haag Centraal mogelijk tóch 185 meter hoog

Impressie van de torens bij het Centraal Station in Den Haag. | Afbeelding Rijnboutt
Impressie van de torens bij het Centraal Station in Den Haag. | Afbeelding Rijnboutt
DEN HAAG - De torens naast Den Haag Centraal Station worden mogelijk toch wél 185 meter hoog. In ieder geval de PvdA en GroenLinks in de Haagse gemeenteraad hebben spijt van hun steun om ze in te korten, nu blijkt dat de projectontwikkelaar daardoor mogelijk afhaakt. De partijen vrezen nu dat met het afblazen van Bellevue er straks een streep gaat door 1200 woningen. 'En voor ons zijn die woningen van groot belang', aldus PvdA-fractievoorzitter Mikal Tseggai donderdag tijdens een nieuw debat over het project.
Wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling) erkende tijdens de discussie ook dat de Koninklijke Bibliotheek wellicht van plan is om naar Bellevue te verhuizen en dat als de bouw ervan niet doorgaat er een kans bestaat dat het instituut naar een andere plaats verhuist. Minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur had hem daarover vertrouwelijk op de hoogte gesteld. Maar donderdag bevestigde de wethouder in het openbaar het mogelijk vertrek van de bibliotheek.
De Koninklijke Bibliotheek is nu nog aan de Prins Willem-Alexanderhof gevestigd, maar zoekt al langer naar een plek voor een nieuw onderkomen. In een vertrouwelijke brief schrijft Van Engelshoven dat wordt onderzocht of verhuizing naar Bellevue 'haalbaar en betaalbaar' is en dat deze studie uiterlijk in februari klaar moet zijn. Mocht dat niet het geval zijn dan wordt bekeken of er andere plekken mogelijk zijn, 'waarbij niet is uitgesloten' dat die buiten Den Haag zijn.

Kritiek van omwonenden

De bouw van de torens naast het Centraal Station is al lang onderwerp van een verhit politiek debat. Projectontwikkelaar Patrizia en woningbouwcorporatie Staedion willen op het stuk grond voor het gebied tussen de Rijnstraat, Koningin Julianaplein, Bezuidenhoutseweg en de Oranjebuitensingel twee torens bouwen van 185 meter hoogte. Maar mede na kritiek van omwonenden paste de raad dat plan in oktober aan. De maximale hoogte werd beperkt tot 160 meter.
Wethouder Mulder verklaarde toen al dat de bouw daardoor mogelijk niet zou doorgaan. 'Dan ontstaat een negatief effect op de businesscase en zou het project kunnen omvallen', aldus de wethouder.

Project nu even stil gezet

Later bleek dat de ontwikkelaar inderdaad het project 'on hold' heeft gezet, zoals de wethouder donderdag zei. Pas als de raad de eisen bijstelt of een financiële compensatie biedt, kan het weer doorgaan.
Dat zorgt ervoor dat nu in ieder geval de coalitiepartijen PvdA en GroenLinks overwegen hun steun aan het voorstel om de torens in te korten in te trekken. 'We hadden nooit voorgestemd als we hadden geweten dat het plan dan niet door zou gaan', aldus Tseggai van de PvdA. Ook raadslid Isabel Bos van GroenLinks zei dat haar partij de steun aan het voorstel om de torens in te korten 'heroverweegt'.

Andere partijen schuiven

Andere partijen lieten eveneens doorschemeren dat zij aan het schuiven zijn. Het CDA baalt dat er straks een streep gaat door de bouw van veel woningen, verklaarde raadslid Cees Pluimgraaff. En D66 liet blijken wel gevoelig te zijn voor het feit dat wellicht de Koninklijke Bibliotheek straks uit Den Haag vertrekt als Bellevue niet doorgaat. Raadslid Marieke van Doorn: 'Er spelen hier veel belangen.' Zij wil daarom dat alle opties om de bouw toch door te kunnen laten gaan nog goed in beeld worden gebracht door de wethouder. 'Want we zitten wel in een woningcrisis.'
Het kantoor van Staedion moet wijken voor twee torens van 180 meter hoog.
Het kantoor van Staedion moet wijken voor twee torens van 180 meter hoog. © Maarten Brakema
Dat leidde tot kritiek van andere partijen. Die vrezen dat deze gang van zaken een vrijbrief wordt voor andere bouwers om de gemeente onder druk te zetten. Bovendien zou de ontwikkelaar helemaal niet van plan zijn om het project echt af te blazen. In de laatste zin van een nog vertrouwelijke brief van Staedion en Patrizia aan de wethouder staat namelijk dat die partijen nog hopen op 'spoedig bestuurlijk overleg' met de gemeente.

'Flessen champagne gaan open'

Vandaar dat er in vooral de oppositie uithaalden naar de partijen die nu lijken te bewegen. 'De projectontwikkelaars rukken gierend de flessen champagne open. Dit is toch geen manier van werken in een gemeenteraad', aldus Sebastian Kruis van de PVV. Robert Barker van de Partij van de Dieren voegde daaraan toe dat de gemeenteraad nooit mag wijken voor 'powerplay' van een ontwikkelaar. 'Die partijen gaan nu wel heel snel op hun rug liggen.' Tim de Boer van de Haagse Stadspartij voegde daaraan toe dat als de raad niet het been stijf houdt 'de weg vrij is voor alle ontwikkelaars'.
De VVD, die samen met de Partij voor de Dieren het voorstel indiende om de torens in te korten, hoopt dat Mulder nog 'een geitenpaadje' vindt om de bouw toch mogelijk te maken. De wethouder zelf zei dat hij een voorkeur heeft voor het oorspronkelijke plan. 'Daar kan ik mee uit de voeten.'
Tijdens een volgende raadsvergadering moet ook echt blijken of de raad nu de plannen voor het inkorten van de torens terugdraait of niet.

Ander bouwproject wordt ook aangepast

Wethouder Mulder maakt donderdag ook bekend dat een andere groot en veelbesproken bouwproject wordt aangepast. Het gaat daarbij om de bouw van nieuwe torens op de plek waar nu nog het Koninklijk Conservatorium is gevestigd. De bedoeling was aanvankelijk dat die maximaal 110 meter mochten worden, maar mede naar overleg met de buurt worden die nu maximaal 91 meter. De gebouwen moeten onderdak aan bieden aan onder meer de ANWB, die nu nog in Wassenaar zit.
De torens op de plek waar nu nog het Koninklijk Conservatorium staat, worden lager. | Afbeelding gemeente Den Haag
De torens op de plek waar nu nog het Koninklijk Conservatorium staat, worden lager. | Afbeelding gemeente Den Haag
Uit onderzoek naar de 'cultuurhistorische waarde' van het gebouw van het conservatorium blijkt wel dat het 'wenselijk' is om het complex te laten staan. Maar toch gaat dat niet gebeuren als het aan Mulder ligt. 'Het college is van mening dat het te weinig opweegt tegen de consequenties die dit met zich meebrengt. Zo kan onder meer het gewenste kleine park en de ondergrondse parkeergarage er dan niet komen. Ook is nieuwbouw financieel aantrekkelijker en levert het de broodnodige extra kantoorruimte op.'