Hoge boete voor Katwijks bedrijf dat personeel onbeschermd liet werken met chroom-6

Afbeelding ter illustratie
Afbeelding ter illustratie © Pixabay
KATWIJK - Het Katwijkse bedrijf CHL en toenmalig eigenaar Cornelis W. zijn schuldig bevonden aan het onvoldoende beschermd laten werken van personeel met de kankerverwekkende verf chroom-6. De rechtbank legde de inmiddels 81-jarige Katwijker donderdag een boete van 30.000 euro op. Het bedrijf zelf krijgt een geldstraf van 60.000 euro. Zeven oud-werknemers krijgen elk 5000 euro schadevergoeding.
C. heeft zijn personeel van 2010 tot 2014 bewust onvoldoende beschermd laten werken met chroom-6, terwijl hij wist dat de chroomhoudende verf kankerverwekkend was. Het Christiaan Huygens Laboratorium (CHL), dat radar-antennesystemen bouwt en onderhoudt, was al in 2014 door twee oud-werknemers aangeklaagd.
Volgens hen bleek onder meer uit rapporten dat zij en ruim twintig anderen op de werkplaats en in de chemische ruimte waren blootgesteld aan ernstige veiligheidsrisico's. Zo waren er onvoldoende beschermingsmiddelen en ontbrak het aan werkinstructies.

'Grote baas die alles regelde'

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgde zowel het bedrijf als de eigenaar, omdat ze zouden hebben geweten van de gevaren. Die ontkenden tijdens de rechtszaak begin deze maand schuld. Zo zei de advocaat van Cornelis W. dat de directeur geen blaam trof, omdat die aan zijn 'zorgplicht' had voldaan door taken over te laten aan operationele managers.
De rechters oordeelden donderdag anders. Volgens hen was door verklaringen van de werknemers en getuigen duidelijk dat hij 'de grote baas was die alles wilde weten'. 'W. moest maatregelen treffen om gevaren door het werk met chroom-6 te voorkomen of te beperken', stelden ze. Zowel voor CHL als W. gold volgens de rechtbank dat zij 'ernstig tekort zijn geschoten in hun zorgplicht jegens de werknemers en het milieu' en dat zij 'onveilige situaties hebben laten ontstaan'.

Grote bedragen schadevergoeding geëist

Het OM eiste begin december nog 100.000 euro boete tegen CHL en 40.000 tegen W. De straffen vielen volgens de rechtbank lager uit, omdat de misdrijven lang geleden zijn gepleegd, het bedrijf sinds 2014 verbeteringen doorvoerde voor werknemers én er niet meer met chroom-6 wordt gewerkt.
Alle zeven gedupeerde werknemers moeten van de rechtbank elk 5000 euro schadevergoeding krijgen. Zij legden eerder claims neer van 7500, 40.000, 120.000, 150.000, 250.000 en 311.000 euro. De rechtbank oordeelde echter dat meer onderzoek nodig is om zulke bedragen toe te kennen en wees die eisen af. De ex-personeelsleden moeten daarvoor een civiele procedure starten.