Voorburgse wijk leeft tussen hoop en sloop: 'Ik ga pas weg als mijn huis plat gaat'

Oranjekwartier in Voorburg is een historische wijk I
Oranjekwartier in Voorburg is een historische wijk I © Midvliet
LEIDSCHENDAM-VOORBURG - De 96 sociale huurwoningen in Voorburg die op het punt staan te worden gesloopt, kunnen misschien toch worden gered. Het Cuijpersgenootschap, een stichting die zich inzet voor het behoud van bouwkundig erfgoed, heeft bij de gemeente Leidschendam-Voorburg namelijk een monumentenstatus aangevraagd voor de huizen in het Oranjekwartier. De monumentenaanvraag en extra inspanningen uit de lokale politiek geven bewoners van de wijk weer wat hoop op een voor hen goede afloop.
De 96 sociale woningen in Voorburg zijn al jarenlang punt van discussie. Corporatie WoonInvest deed onderzoek naar de toekomst van de verouderde huizen en besloot dat slopen en nieuwbouw de beste optie zou zijn. Dit tot ongenoegen van bewoners zoals Piet Kortekaas, die er al zijn hele leven woont. 'In deze wijk ligt mijn familiegeschiedenis. Ik ben gelukkig hier, dus ik had liever gezien dat ik voor altijd in ons huis kon blijven.'
Ook is er veel onrust omdat de voorwaarden voor het terugkeren in de wijk niet helemaal duidelijk zijn. De woningbouworganisatie zegt dat wordt gekeken naar een 'passende woning'. Maar wat betekent passend, vragen bewoners zich af. 'Ook vrezen veel voor een fikse huurverhoging', vertelt Kortekaas. Daarnaast is Voorburg geen uitzondering qua woningnood. 'Straks vissen wij met zijn allen in dezelfde vijver om een tijdelijke woning te vinden. Ik zie het niet gebeuren dat het lukt om allemaal in deze gemeente te blijven wonen.'
Verdriet om sloop historische wijk: 'Ik heb hier mijn kinderen zien opgroeien'.

Monumentenstatus

De stichting Het Cuypersgenootschap kreeg lucht van de situatie. Het genootschap vraagt via de gemeente een monumentenstatus voor de wijk aan. Volgens de Stichting is het van groot belang om de historische wijk te beschermen.
'De woningen zijn begin jaren twintig gebouwd door woningbouwvereniging St. Martinus. De huizen worden gerekend tot de eerste sociale woningen in Voorburg, naar ontwerp van de bekende architect Han Groenewegen. In de architectuur zie je duidelijke verwijzingen naar de Amsterdamse school', staat in de monumentenaanvraag.

Renovatie jarenlang uitgesteld

Ook oppositiepartij GBLV sprong voor de bewoners in de bres. 'Jarenlang is renovatie uitgesteld. Wat ons betreft sorteert WoonInvest voor op sloop. Wij zien heil in renoveren', zegt Sanja Duijvestijn. Het raadslid geeft aan dat de bewoners veel last hebben van de onzekerheid. 'Veel ouderen moeten door deze plannen twee keer verhuizen, dat doet wat met een mens. U kent vast het spreekwoord over oude bomen en verplaatsen wel', zegt ze.
GroenLinks stelde eerder al raadsvragen. Raadslid Natalie Van Weers: 'De huurders moeten zelf een nieuwe tijdelijke woning zoeken. Ze krijgen weliswaar een urgentieverklaring, maar in onze gemeente waren op een maandagochtend vijf woningen beschikbaar, waar om 11.00 uur 's morgens al 534 mensen op gereageerd hadden. Hoe is het dan mogelijk om in deze gemeente binnen jaar een ander huis te vinden?'

Nog meer onzekerheid

Bewoner Ineke van Herp sprak eerder al met Omroep West over haar gezondheidsproblemen als gevolg van de stress. 'We zitten al vijf jaar in onzekerheid, dat doet wat met je.' Met haar zoons keek ze al eens rond voor een appartement waar ze misschien tijdelijk in kan wonen. 'Door de laatste ontwikkelingen ben ik nu bang dat ik straks nog voor niets mijn huis uitga. Het geeft hoop, maar het geeft ook weer onrust.'
Haar buurtgenoot Piet Kortekaas herkent dat gevoel. 'Ik krijg er hoop van, maar ook weer niet. Als er gerenoveerd zou gaan worden - wat ik nog steeds hoop - moet ik mijn huis uit en op zoek naar wat tijdelijks. Dat is niet te doen in deze tijd. In ons huidige huis voelen wij ons thuis en heb ik genoeg ruimte voor bijvoorbeeld al mijn gereedschap. Wij zullen waarschijnlijk in een appartementje terechtkomen. Je gaat er qua ruimte natuurlijk sowieso op achteruit.' Van Herp wil vooral duidelijkheid. 'Hak nou maar eerst eens die knoop door. Ik ga er niet uit tot zeker is dat mijn huis echt plat gaat.'

Sloop definitief of toch niet?

Naar het idee van de bewoners was het besluit van WoonInvest definitief. Volgens Sanja Duijvestijn van GBLV heeft de gemeenteraad wel degelijk invloed. 'Het is natuurlijk de grond van WoonInvest en zij gaan over hun eigen centen. Maar de gemeenteraad gaat over het vaststellen van de kaders en over het afgeven van de sloopvergunning.' Ook meent het raadslid dat zolang de aanvraag voor een monumentenstatus loopt er niet gesloopt kan gaan worden. 'Maar het blijft lastig voor de gemeenteraad, omdat die er maar deels over gaat.'
Corporatie WoonInvest reageert door te verwijzen naar de volgende bijeenkomst die op 18 januari plaatsvindt. Daarbij is ook de interim-directeur van WoonInvest aanwezig en kunnen alle bewoners vragen stellen. Op 25 januari wordt het onderwerp verder besproken in de raad. Gevreesd wordt wel dat het nog lang kan duren voordat de gemeente met uitsluitsel komt. Volgens WoonInvest is het nu niet aan de orde om te speculeren over vertraging van de sloopplannen.