Monumentaal pand Delft verloedert verder: 'Er kwam jaren niets van de grond'

Het pand aan de Binnenwatersloot is het eerste dat je ziet vanuit het station.
Het pand aan de Binnenwatersloot is het eerste dat je ziet vanuit het station. © Omroep West
DELFT - Al sinds 2019 staan de panden leeg en nog steeds is er geen oplossing. De eerste twee gebouwen aan de Binnenwatersloot in Delft zien er inmiddels vervallen uit. Ze worden gesierd met kunstwerken, dichtgetimmerde ramen en hekken. Maar van een verbouwing is niets te zien. Het zet tot denken, wat is er gebeurd met dit gebouw?
Waar tot 2019 nog een eethuis en een kledingwinkel te vinden waren, is het monumentale pand inmiddels vervallen en lijkt een oplossing nog niet gevonden. Het stoot tegen de borst van Bram Stoop, lijsttrekker voor Hart voor Delft. 'Het gaat hier om de poort van de stad, het is het eerste wat je ziet. Het is natuurlijk doodzonde als je dan tegen een vervallen pand aankijkt', legt Stoop uit.
Naast een kledingwinkel en een eethuis zat er op de bovenverdieping nog een studentenhuis, dat is ontbonden door de slechte staat van het pand. Het onderhoud is jarenlang verwaarloosd, waardoor de onderhoudsstand maar achteruit blijft gaan. Zelfs tot het punt dat de gemeente moet inspringen, blijkt uit vragen die Stoop eerder dit jaar al heeft gesteld.

Ruzie en aanmaningen

Het gebouw heeft een rijke geschiedenis, die te omschrijven valt als, volgens stadsbouwmeester Tako Postma, een 'ingewikkelde situatie'. De reden dat het pand er zo slecht uitziet, is namelijk dat er jarenlang ruzie is gemaakt tussen twee vrienden. Twintig jaar lang zijn zij het niet met elkaar eens over wat er precies met het pand moet gebeuren: verkopen of renoveren. Dat loopt uiteindelijk uit op een ruzie. 'Ze blijven naar elkaar wijzen en tegelijk kwam er helemaal niets van de grond', vertelt Postma over het pand. Hierdoor verloedert het pand langzaam verder.
De gemeente stuurt in 2019 aan op renovatie met waarschuwingen en aanmaningen. De broers worden met brieven en bezoeken eens in de zoveel tijd gewezen op de slechte staat van het pand. De gemeente haalt de Erfgoedwet van stal: het mag echter niet baten. Uiteindelijk besluiten de twee eigenaren in september 2020 het pand te verkopen aan een ontwikkelaar, die tot op heden nog bezig is met het vormgeven van de plannen.

Plannen eerder afgeschoten

Inmiddels hebben de ontwikkelaar en de architect het afgelopen jaar meerdere keren gesproken met de gemeente. Het heeft nog niet geleid tot een akkoord. Je zou denken dat een jaar lang plannen maken uiteindelijk moet leiden tot een goede oplossing. Volgens stadsbouwmeester en architect Postma is dat lastig. 'Het vormen van bouwplannen en aanvragen van vergunningen duurt nu eenmaal lang. Daar kan je niet zo veel tegen doen', legt Postma uit.
Zo worden in september ingeleverde plannen voor renovatie afgeschoten, blijkt uit documentatie van de adviescommissie Omgevingskwaliteit. In die commissie adviseren meerdere architecten en andere specialisten de burgemeester en de wethouders over ingediende bouwplannen en de ruimtelijke orde. Ze zijn enthousiast over de renovatie, maar zijn tegen de voornemens om het achterhuis te slopen.
Het pand aan de Delftse Binnenwatersloot is al tijden dichtgetimmerd.
Het pand aan de Delftse Binnenwatersloot is al tijden dichtgetimmerd. © Omroep West

Monumentale staat belangrijk

Zo willen de adviseurs van de gemeente dat het pand behouden blijft in de originele monumentale staat: 'Ingrepen in zijn wel denkbaar, maar moeten ondergeschikt van aard blijven zodat de gebouwen als voormalige 'steeggevel' te herkennen blijven', valt te lezen in het advies aan de burgemeester en de wethouders.
Kortom, de architect en de ontwikkelaar kunnen terug naar de tekentafel om de plannen te herzien. De gemeente heeft in ieder geval goede hoop dat er op korte termijn gerenoveerd kan worden. De eigenaar heeft in ieder geval kenbaar gemaakt dat het pand in ere hersteld moet worden: er moeten nieuwe appartementen en een winkelruimte komen.

Tekorten leiden tot vertraging

Volgens de stadsbouwmeester zullen dit soort situaties nog wel vaker voor gaan komen met verbouwingen en renovaties. Volgens hem zitten bijvoorbeeld veel aannemers inmiddels vol voor het komende jaar. Ook is er een nijpend gebrek aan grondstoffen.
Het is daardoor voor veel mensen moeilijk om verbouw- of klusplannen op korte termijn te plannen. 'Dat is erg vervelend, maar er is dus nu niet veel meer dan dat aan de hand. Wat het pand betreft is het weinig spectaculair dus, behalve dat het er gewoon een beetje sneu uit ziet', besluit Postma.

Veel te langzaam

Wat Stoop betreft gaat het allemaal veel te langzaam. 'In april was het al zo dat de vergunning er snel kan komen. Na acht maanden wachten hebben we nog steeds niet gezien. Dat zet wel aan tot denken', vertelt de lijsttrekker van Hart voor Delft. 'Dat is niet wat we noemen; op korte termijn een oplossing.' Hij denkt er dan ook over om wederom schriftelijke vragen te stellen aan het stadsbestuur.
De stadsbouwmeester Postma begrijpt de frustratie, maar onderschrijft dat dit er nu eenmaal bij hoort. Zeker wanneer het gaat om het verbouwen van gemeentelijke monumenten. Daar zijn veel regels voor en de plannen moeten dan ook zorgvuldig worden uitgewerkt. 'Het hele proces duurt nu eenmaal wat langer dan we hadden gehoopt. Zowel voor de gemeente als de eigenaren.'