Van forsere boetes tot een hoger minimumloon: dit verandert er in 2022

Het jaar 2022 is aangebroken
Het jaar 2022 is aangebroken © ANP
REGIO - Het jaar 2022 is aangebroken en daarmee laten we 2021 definitief achter ons. Een nieuw jaar betekent ook dat er dingen gaan veranderen. Zo gaan we meer verdienen, maar gaan de boetes ook omhoog. We kijken op deze eerste januaridag vooruit naar de belangrijkste veranderingen van het komende jaar.
Om met goed nieuws te beginnen: de meeste werkenden houden iets meer over van elke euro die zij verdienen. Dat komt onder meer doordat de algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden verhoogd. Verder gaat het belastingtarief dat geheven wordt over het loon tot 69.398 euro iets omlaag.
Daar staat tegenover dat de hypotheekrenteaftrek verder wordt beperkt. Ook andere aftrekposten leveren minder voordeel op. Verder is er minder belastingkorting voor werkende alleenstaande ouders en ouderparen waarvan beide partners werken.

De werkvloer

Werkgevers mogen voor het thuiswerken vanwege corona een onbelaste vergoeding van 2 euro per dag geven aan hun personeel. Werknemers kunnen zo gecompenseerd worden voor extra uitgaven aan bijvoorbeeld stroom, verwarming, koffie en toiletpapier.
Het wettelijk minimumloon gaat met een paar tientjes per maand omhoog. Ook de uitkeringen die aan het minimumloon zijn gekoppeld stijgen mee. En er stijgt nog iets anders, namelijk de AOW-leeftijd. Die komt met een stijging van drie maanden op 66 jaar en zeven maanden te liggen.
Rookruimtes op de werkvloer behoren vanaf nu tot het verleden: ze zijn vanaf 1 januari overal verboden.

Scholingsbudget en de kinderopvang

Er komt een scholings- en ontwikkelingsbudget van 1000 euro voor mensen die niet in aanmerking komen voor bijvoorbeeld cursussen via hun werkgever.
Om de druk op de kinderopvang te verlichten worden de eisen aan het personeel iets versoepeld. Het komende halfjaar mogen medewerkers die nog in opleiding zijn samen met een volleerde kracht op een groep werken. Nu mag nog een op de drie medewerkers in opleiding zijn.

Boetes en criminaliteit

De boetes voor sommige zwaardere verkeersovertredingen gaan flink omhoog. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt op appen achter het stuur, gaat 350 euro betalen, 100 euro meer dan nu het geval is.
Ook komen er zwaardere straffen te staan op bijvoorbeeld het bezit van en de handel in grondstoffen voor drugs. Het wordt daarbij mogelijk de kosten van de vernietiging van gevaarlijke goederen, zoals wapens, vuurwerk en drugs, te verhalen op daders. Klanten van sekswerkers zijn voortaan strafbaar als zij weten of vermoeden dat er sprake is van dwang, uitbuiting of mensenhandel.

De woningmarkt

Woningcorporaties houden meer geld over voor woningbouw, doordat de verhuurderheffing wordt verlaagd met 831 miljoen euro. De nieuwe coalitie wil deze heffing helemaal van tafel in ruil voor bindende afspraken over de bouw van voldoende betaalbare huizen.
Verkopers en verhuurders moeten bij de verkoop en verhuur van hun woning het energielabel tonen in advertenties. Deze plicht wordt vanaf nu gehandhaafd. Om te verhinderen dat woningen worden opgekocht voor verhuur, kunnen gemeenten een opkoopbescherming invoeren. Woningzoekenden krijgen daardoor meer kans op een betaalbare koopwoning.

Radicale organisaties en dierenwelzijn

Het wordt makkelijker om radicale organisaties te verbieden die tot doel hebben de democratische rechtsstaat omver te werpen of af te schaffen. Ook kan leidinggevenden een bestuursverbod worden opgelegd, zodat zij hun activiteiten niet elders kunnen voortzetten.
Ook op het gebied van dierenwelzijn verandert er iets, want honden mogen geen stroomhalsband meer om, ook niet als die onklaar is gemaakt. Stroomstootapparatuur is verboden, omdat honden hierdoor pijn ervaren of gewond raken.

Kolencentrales en landbouwvoertuigen

Kolencentrales mogen tot eind 2024 op niet meer dan 35 procent van hun maximale capaciteit draaien. Dit zorgt op korte termijn voor een forse vermindering van CO2-uitstoot bij kolencentrales.
Voor landbouwvoertuigen zoals tractoren gaat een registratieplicht gelden. Dat betekent dat eigenaren een kentekenbewijs moeten kunnen tonen. Boetes worden pas vanaf juli uitgedeeld.