Delftse alumni boos om eredoctoraat Frans Timmermans: 'TU verliest geloofwaardigheid'

Frans Timmermans doopt een tulp in Keukenhof
Frans Timmermans doopt een tulp in Keukenhof © Keukenhof
DELFT - Er heerst onrust onder afgestudeerden van de TU Delft. Een maand na de aankondiging van een eredoctoraat voor PvdA'er Frans Timmermans, willen verschillende ingenieurs hun titel inleveren, wanneer Timmermans deze echt krijgt. De politicus wordt door velen gezien als 'klimaatpaus'. Voor de TU een reden om hem daarom een eredoctoraat te verlenen, maar meer dan 6200 ondertekenaars zijn het daar niet mee eens.
Verspreid over de afgelopen weken werden er om en nabij zo'n twintig brieven gestuurd naar de universiteit. Allemaal kregen de schrijvers hetzelfde antwoord van rector magnificus Tim van der Hagen. Wat de universiteit betreft, gaat het niet om een eredoctoraat in ere van de wetenschap. Timmermans mag er één krijgen vanwege 'sociaal-maatschappelijke prestaties', het is volgens de universiteit geen wetenschappelijke uitreiking.
Zesduizend mensen zijn het daar niet mee eens en ondertekenden allemaal de petitie. De initiatiefnemer, ingenieur Jan Asselbergs, is verbolgen met het besluit om de politicus een eredoctoraat in de hand te drukken. 'De TU Delft verliest hiermee volledig haar geloofwaardigheid als wetenschapsinstituut.'

Ingenieur wil titel inleveren

Asselbergs vindt de steun ontzettend sympathiek, maar denkt dat het onmogelijk is voor de TU Delft om nog terug te krabbelen. 'De steun die we ervoor krijgen is enorm, dat is leuk. We weten ook zeker dat het leeft onder alumni van de TU Delft. Het zou een enorme rel worden als Timmermans hierdoor het eredoctoraat niet meer krijgt', beseft Asselbergs.
Om de universiteit nog wat extra onder druk te zetten, is één ondertekenaar zelfs bereid zijn eigen ingenieurstitel in te leveren. Asselbergs: 'Deze krijgt inmiddels erg veel steun. Het zit erg hoog bij verschillende alumni.'

'Antwoord is een beledigend stukje'

Volgens de ingenieur staat het eredoctoraat van Timmermans symbool voor de huidige strijd tussen de politiek en de wetenschap. 'Een wetenschappelijk instituut moet gaan over wetenschap. Niet over politiek of maatschappelijk belang. Dit eredoctoraat is vooral bedoeld om aandacht en extra geld te trekken', concludeert de alumnus.
Timmermans krijgt op vrijdag 14 januari zijn onderscheiding van de TU Delft. Voor die tijd wil Asselbergs nog een reactiebrief sturen aan de rector magnificus. 'Het antwoord dat we hebben gekregen, is een beledigend stukje. Het blijft maar gaan om maatschappelijke relevantie, dat stoot afgestudeerde ingenieurs tegen de borst', aldus Asselbergs.

Timmermans maatschappelijk relevant

Met het schrijven gaat de universiteit inderdaad vooral in op de maatschappelijke relevantie van het eredoctoraat voor Timmermans. 'Het onderzoek en het onderwijs van de TU Delft zijn relevanter dan ooit. Met het eredoctoraat van de heer Timmermans geven we aan dat we midden in de maatschappij staan en dat we ons motto Impact for a better society serieus nemen', reageert rector magnificus Van der Hagen.
Wat Asselbergs en de ondertekenaars betreft, moet juist dat statement niet spreken voor een eredoctoraat. 'Timmermans roept namelijk de meest bezopen dingen. Biomassa moet volgens hem geweldig zijn en een kerncentrale zou te duur zijn en te lang duren om te bouwen. Feitelijk klopt dit gewoon niet. Grootschalig gebruik van biomassa zorgt namelijk voor houtkap, het is in die zin bizar dat hij hiervoor een eredoctoraat krijgt', sluit de initiatiefnemer af.