Westland wil komst sneltram met 15 jaar vervroegen

De lightrail in Den Haag
De lightrail in Den Haag © ANP
WESTLAND - Er moet meer haast worden gemaakt met een lightrailverbinding naar het Westland. Deze 'sneltram' staat nu voor 2050 gepland, maar als het aan de gemeente Westland én ondernemers in de regio ligt, wordt de komst met vijftien jaar vervroegd. 'Het is hét onderwerp voor het nieuwe college', aldus Benjamin Hofland, fractievoorzitter van D66 Westland. 'We moeten wél meer woningen bouwen, maar we zijn ontzettend slecht bereikbaar. Die sneltram móet er komen, liever gisteren, dan vandaag.'
Ook fractievoorzitter Dave van Koppen van LPF Westland staat er zo in. 'Toen ik hoorde dat het pas in 2050 gaat gebeuren, was ik stomverbaasd', reageert hij. 'Tien jaar geleden dacht ik ook: zo'n tram, laat dat maar bij de stad, dat hebben we niet nodig "bij ons" in het Westland. Maar zeker nu we ook zoveel woningen moeten bijbouwen, is het echt noodzakelijk.'
De discussie over de komst van zo'n sneltramverbinding, die grotendeels parallel gaat lopen aan de N213, is niet nieuw. 'Ik werk nu acht jaar binnen de Westlandse politiek, en het gaat er al acht jaar over', reageert Benjamin Hofland (D66). 'En dat het plan nog steeds niet is uitgevoerd, is eigenlijk best merkwaardig. We zijn een ontzettende groeigemeente, gaan naar de 130- à 140.000 inwoners. Als je dat vergelijkt met andere 100.000-plus-gemeenten zie ik een groot verschil; er is er geen één zonder eigen treinstation. Behalve wij.'

'Urgentie van bereikbaarheidsproblemen wordt miskend'

Het Westland moet het inderdaad al jaren alleen met bussen doen. Eind vorig jaar liet de MRDH, de overkoepelende metropoolregio Rotterdam - Den Haag, daarom onderzoek uitvoeren naar een mogelijke lightrailverbinding naar het Westland. De conclusie uit dat onderzoek is dat de bereikbaarheid van het Westland inderdaad veel beter moet, maar dat er eerst wordt ingezet op een sneller busnetwerk. Later, vanaf 2050, zou deze omgezet kunnen worden in een lightrailverbinding Den Haag-Naaldwijk-Maassluis-Rotterdam, waarbij het gedeelte tussen de Uithof in Den Haag en Naaldwijk Floragebied als eerste aan de beurt zou moeten komen.
Dat er niet meteen op een sneltramverbinding wordt ingezet, heeft te maken met de kosten. De aanleg van een lightrail gaat zo'n 250 miljoen euro kosten. Desalniettemin snapt ondernemersorganisatie VNO-NCW Westland-Delfland - net als de gemeente Westland - niets van de keuze om eerst op een snelbusverbinding in te zetten. 'Dít is juist zonde van het geld én de urgentie van onze bereikbaarheidsproblemen wordt miskend', aldus Marck Hagen, voorzitter van VNO-NCW Westland-Delfland. 'Investeer direct in de lightrailverbinding, zodat de sneltram in 2035 kan rijden. Dan hebben we een robuuste vervoerslijn die veel problemen kan oplossen en een extra impuls geeft aan het vestigingsklimaat en onze economie.'

'Sneltram kan jongeren naar het Westland halen'

Werkgevers en tuindersbedrijven in het Westland maken zich al langere tijd zorgen over de slechte bereikbaarheid van het gebied dat een rem zet op de economische ontwikkeling.
'We ontwikkelen de Horti-campus in Honselersdijk bijvoorbeeld als kenniscentrum voor de greenport', vervolgt Hagen. 'Daar hebben we jonge kenniswerkers voor nodig en die willen nu eenmaal graag in de stad wonen, zoals Rotterdam of Den Haag. Door de slechte verbindingen, kunnen we die nu moeilijk aan ons binden.'

'15.000 reizigers nodig'

Volgens de MRDH wordt er bij de aanleg van een sneller busnetwerk wel al rekening gehouden met de lightrailverbinding. 'Daardoor wordt het straks niet onmogelijk gemaakt. Er is nu echt te weinig geld voor, want het gaat niet alleen om de exploitatie, maar ook of het rendabel is. Daar hebben we zo'n 15.000 reizigers voor nodig. In 2040 zitten we volgens berekeningen pas op 11.000', aldus een woordvoerder van de MRDH.
Voorstanders van de lijn op korte termijn denken dat de tramverbinding juist wel degelijk rendabel te krijgen is. 'Een groot deel van de de nieuwe (sociale) woningen die Westland op de planning heeft staan, liggen in de directe nabijheid van de lightrail-route. Dit zorgt júist voor voldoende aanbod van reizigers ', aldus Hagen. Ook Peter Duijsens van Westland Verstandig denkt er zo over. 'Bij goed functioneren zal het gebruik een enorme boost krijgen, schatten wij in.'

'Tram voorwaarde voor woningbouw'

Voor sommige Westlandse fracties is de tramverbinding zelfs een voorwaarde voor de nieuwe woningbouw en daarmee groeiend aantal inwoners van het Westland. 'De behoefte om te reizen, zal alleen maar toenemen', laat Geraldine van der Knaap, fractievoorzitter van de Westlandse VVD weten. 'Een lightrail heb je niet "morgen", maar 2035 is een goed richtpunt. Bij woningbouw horen ook goede verbindingen dus je moet zorgen dat dat op orde is.'
De Westlands wethouder Pieter Varekamp laat weten dat het Westland zelf ook een deel van de kosten op zich wil nemen. 'We willen bijdragen waar mogelijk. Wij zien hier echt de noodzaak toe voor zowel de groei van mobiliteit als onze economie. Omdat de wereld zich sneller ontwikkelt dan we denken, willen we de vaart erin houden, en koersen wij als gemeente op 2035.'

'Als eerste onze vinger opsteken voor budget'

Volgens Hofland van D66 moet er daarbij slim gebruik worden gemaakt van het nieuwe coalitieakkoord. 'Daar wordt 7,5 miljard beschikbaar gesteld voor betere mobiliteit bij nieuwe woningen. Daar zijn wij het perfecte voorbeeld van. In plaats van afwachten, moeten we nu eens als eerste onze vinger opsteken. We moeten echt doorpakken. Dit is dé manier om de lightrailverbinding sneller naar het Westland te krijgen.'
'Nu op alle agenda's van het rijk en de provincies zetten', valt Peter Duijsens bij. 'Waarom naar de Binckhorst waar Den Haag woningen wil bouwen eerst een tram aanleggen en in het Westland kan niets? Waarom wel een lijn van Rotterdam naar Hoek van Holland en niet in het Westland? Waarom stopt de lijn van Den Haag op de rand van Wateringen?' Volgens politiek Westland is het een gemiste kans. Van Koppen: 'We hebben zo'n lightrail al lopen van Den Haag tot aan Wateringen en dan gaat de metro weer verder in Rotterdam, daar moet gewoon nog een lijntje tussen. Dan heb je een prachtige route. En niet pas in 2050.'